Język angielski

 • Podstawowy
 • RRozszerzony

powtórzenie
uzupełnienie
usystematyzowanie

W Collegium Novum przygotowaliśmy dla Was 2 formy kursu przygotowującego do matury 2025 pod kątem poziomu i indywidualnych potrzeb, które są dostosowane do dalszych planów edukacyjnych.

 • Poziom podstawowy
 • Poziom rozszerzony

WYBIERZ KURS

Język angielski

16:30-19:30

Poniedziałek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Język angielski

16:30-19:30

Wtorek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Język angielski

16:30-19:30

Środa

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Język angielski

16:30-19:30

Czwartek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Język angielski

16:30-19:30

Piątek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Język angielski

09:00-12:00

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Język angielski

12:20-15:20

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Język angielski

12:20-15:20

Niedziela

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Język angielski

09:00-12:00

Niedziela

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

124 GODZINY ZAJĘĆ

Łączna ilość godzin
kursu z języka angielskiego!

WYKŁADY + ĆWICZENIA

26 spotkań po 4 godziny
= 104 godziny lekcyjne

KONSULTACJE I SEMINARIA

to dodatkowe
12 godzin lekcyjnych
z nauczycielem

WARSZTATY

Jednorazowe
Warsztaty Umiejętności
4 godziny lekcyjne

MATERIAŁY DO KURSU

+ materiały drukowane
+ skrypty do zajęć
+ zestawy zadań testowych

DZIENNICZEK

pobieranie materiałów do nauki,
kontakt z wykładowcą,
sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie,
co jest zadane jako praca domowa

PRÓBNA MATURA

Zewnętrzna matura próbna
4 godziny lekcyjne

Na kursy maturalne z języka angielskiego w Warszawie w Collegium Novum zapraszamy
 • maturzystów (matura 2025), którzy zamierzają zdawać na kierunki, gdzie angielski jest uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • maturzystów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2026 roku (trzecioklasiści),
 • maturzystów z lat ubiegłych (zdających egzamin maturalny na nowych zasadach – którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne),

a także tych:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą systematycznie, bez stresu przygotować się do egzaminu.
O KURSIE

Nasze kursy maturalne z angielskiego w Warszawie skierowane są do różnych typów słuchaczy. Są nimi maturzyści tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy pragną udoskonalić i poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego. Na zajęcia uczęszczają także uczniowie klas drugich szkół średnich, którzy na tym etapie nauki pragną rozwinąć umiejętności językowe niezbędne do zdania egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Każde zajęcia trwają 3 godziny zegarowe i odbywają się raz w tygodniu.

Przygotowanie do matury z angielskiego Warszawa – cel kursu

 • pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego,
 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z języka angielskiego zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
 • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
 • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie maturalnym z języka angielskiego,
 • opanowanie tych wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE.

Kurs maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, to 124 godziny lekcyjne, na które składają się:

 • 120 godzin zajęć z wykładowcą (wykłady, ćwiczenia, w tym 16 godzin konsultacji – repetytoriów z nauczycielem, główna matura próbna)
 • 4 godziny jednorazowych warsztatów (różne do wyboru – zobacz w zakładce warsztaty)
 • wszystkie drukowane materiały do zajęć
 • wszystkie materiały do zajęć w formie elektronicznej
 • prace domowe (nie wliczane przez nas do godzin kursu)

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie do matury z angielskiego. To powtórzenie i uporządkowanie materiału według aktualnych wymagań egzaminacyjnych, a także orientacja w strukturze egzaminu i praktyczne rozwiązywanie różnych typów zadań. Każdy, kto zdecyduje na nasze kursy maturalne z języka angielskiego w Warszawie, ma szansę na udany egzamin maturalny, a tym samym sukces w dalszej edukacji.

PROGRAM ZAJĘĆ

Każdy kurs maturalny angielski Warszawa w Collegium Novum to autorski program zajęć skonstruowany zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów. Wszystko po to, aby nasi uczniowie, niezależnie od poziomu zaawansowania, zdobyli niezbędne do zdania matury umiejętności i wiedzę.

Zajęcia prowadzone są zgodnie ze szczegółowym harmonogramem kursu – programem zajęć, który uczniowie otrzymują na pierwszych zajęciach. Autorski program zajęć został opracowany w oparciu o informator CKE, wymagania Kuratorium Oświaty oraz o nasze doświadczenie. Program naszego przygotowawczego kursu maturalnego z angielskiego w Warszawie jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2025 i 2026. Ponadto, program może podlegać bieżącym modyfikacjom zgodnym z potrzebami naszych kursantów.

Przygotowanie do matury z angielskiego Warszawa – cel kursu

 • pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego,
 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z języka angielskiego zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
 • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
 • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie maturalnym z języka angielskiego,
 • opanowanie tych wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE.

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie do matury z angielskiego. To powtórzenie i uporządkowanie materiału według aktualnych wymagań egzaminacyjnych, a także orientacja w strukturze egzaminu i praktyczne rozwiązywanie różnych typów zadań. Każdy, kto zdecyduje na nasze kursy maturalne z języka angielskiego w Warszawie, ma szansę na udany egzamin maturalny, a tym samym sukces w dalszej edukacji

JAK UCZYMY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Podstawą organizacji pracy na zajęciach jest komunikacja między słuchaczem a wykładowcą, która umożliwia:

 • powtórzenie i usystematyzowanie materiału teoretycznego,
 • przećwiczenie rozwiązywania różnych typów zadań na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • zapoznanie się z rodzajami ćwiczeń pojawiającymi się w arkuszach egzaminacyjnych.

Na zajęciach stosujemy różne metody pracy, które pozwalają na efektywne powtórzenie i utrwalenie wiedzy zgodnie z potrzebami naszych słuchaczy:

 • wykłady,
 • ćwiczenia (rozwiązywanie arkuszy maturalnych, zadań leksykalno-gramatycznych oraz ustnych zestawów maturalnych),
 • konsultacje,
 • dyskusje,
 • rozmowy z wykładowcą.

Cały czas zajęć jest efektywnie i bardzo praktycznie wykorzystany. Kursy maturalne angielski Warszawa – poznaj wszystkie szczegóły!

 • Podczas każdych zajęć uczniowie poznają określony blok tematyczny. Wiedza jest powtarzana i utrwalana podczas wykonywania zadań maturalnych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych. Ponadto, uczniowie na każdych zajęciach tworzą wypowiedzi pisemne związane z określonym blokiem tematycznym.
 • Konsultacje – zawsze, bez konieczności wcześniejszego umawiania się, można porozmawiać indywidualnie z wykładowcą, uzyskać odpowiedź na trudne pytania. Ponadto, uczniowie podczas konsultacji spotykają się z wykładowcą i ćwiczą ustną część egzaminu maturalnego lub omawiają wybrane przez siebie trudne zagadnienia gramatyczno-leksykalne.
 • Wypowiedź pisemna – na naszym kursie maturalnym z angielskiego w Warszawie podczas każdych zajęć uczniowie omawiają jedną formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego i jedna formę wypowiedzi pisemnej z poziomu rozszerzonego, a następnie pod koniec każdych zajęć piszą formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego. Forma wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym jest zadawana jako praca domowa po każdym spotkaniu.
 • Testy – po omówieniu każdego z modułów uczniowie piszą test, który sprawdza ich wiedzę z zakresu wprowadzonego wcześniej materiału. Testy sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz umiejętność właściwego zastosowania wypowiedzi pisemnej.
 • Prace domowe – zadawane po zajęciach w formie: typowych zadań maturalnych oraz arkuszy egzaminacyjnych, zadań gramatycznych, wypowiedzi pisemnych. Rozwiązania zadań z prac domowych są analizowane na zajęciach z wykładowcą.
 • Próbny pisemny egzamin maturalny – uczniowie piszą dwa razy próbny egzamin maturalny. Pierwszy egzamin maturalny jest pisany w połowie kursu, a drugi egzamin maturalny jest pisany pod koniec całego kursu. Rozwiązania zadań ze wszystkich egzaminów próbnych są omawiane przez wykładowcę lub indywidualnie na prośbę kursanta.

Tak kompleksowe przygotowanie do matury z angielskiego w Warszawie daje pewność i gwarancję zdania egzaminu dojrzałości z satysfakcjonującym wynikiem.

Nasze kursy maturalne z angielskiego Warszawa to nie tylko solidna teoria, ale przede wszystkim praktyka – ćwiczenia, konsultacje, dyskusje i rozmowy z wykładowcą. Biegle opanowane umiejętności są poddawane weryfikacji podczas regularnych testów. Podczas kursu nasi uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu słownictwa, gramatyki, a także rozwijają umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania. Na każdych zajęciach ćwiczymy tworzenie wypowiedzi pisemnej związanej z omawianym tematem.

Co zyskasz
 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi,
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu, w tym zasadami oceniania,
 • zapoznanie się z różnymi rodzajami zadań,
 • umiejętne, merytoryczne rozwiązywanie różnych typów zadań,
 • skuteczne przygotowanie do egzaminu, zakończone sukcesem w rekrutacji na studia.

Kursy maturalne angielski Warszawa w Collegium Novum odbywają się w atmosferze zrozumienia i życzliwości, czego dowodem są reakcje samych słuchaczy w trakcie trwania spotkań, jak również wyrażane przez nich opinie w wypełnianych na koniec kursu ankietach 🙂

Kurs maturalny angielski w Warszawie – zaufaj ekspertom z Collegium Novum

Kursy maturalne w Warszawie to nasza specjalność. Oferujemy nie tylko kursy maturalne z języka angielskiego w Warszawie, ale też zajęcia z innych przedmiotów, np.:

Sprawdź naszą pełną ofertę i już dziś wybierz zajęcia, które najlepiej przygotują Cię do zdania egzaminu dojrzałości na preferowanym przez Ciebie poziomie.

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Wszystkie poniżej wymienione materiały są wliczone w cenę kursu.

 • Materiały drukowane w formie skryptów z zadaniami zestawy zadań maturalnych wraz z kluczem odpowiedzi. Materiały te zawierają w sobie również zadania do prac domowych.
 • Materiały w formie elektronicznej
KOMENTARZE DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZSZERZENIE

ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ROKU 2024 W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

Egzamin maturalny z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym trwa 150 minut i składa się z 10 zadań – otwartych oraz zamkniętych. Zadania te sprawdzają u maturzysty zarówno poziom opanowania sprawności receptywnych (czytania ze zrozumieniem oraz rozumienia ze słuchu) jak i produktywnych (pisania). Ważną rolę odgrywają także zadania testujące znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczyna się od rozumienia ze słuchu, które składa się z trzech zadań.

Zadanie pierwsze polegało na wysłuchaniu przez zdającego trzech tekstów. Zadaniem abiturienta było z podanych odpowiedzi wybrać właściwą, zgodną z treścią nagrania. Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł uzyskać 6 punktów.

Zadanie drugie polegało na dobieraniu. Zdający usłyszał dwukrotnie pięć wypowiedzi na temat pomników. Do każdej wypowiedzi należało dopasować odpowiadające jej zdanie. Rozwiązania trzeba było wpisać do tabeli. W tym zadaniu jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasowało do żadnej wypowiedzi. Za rozwiązanie tego zadania można było uzyskać maksymalnie 5 punktów.

Tegoroczne zadanie trzecie z rozumienia ze słuchu to zadanie otwarte. Polegało ono na uzupełnieniu tekstu określonymi informacjami. Zdający usłyszał dwukrotnie wypowiedź organizatora letniego obozu dla młodzieży. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu miał uzupełnić luki w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki należało uzupełnić w języku angielskim. Za wykonanie tego tekstu zdający mógł otrzymać 4 punkty.

Zadanie czwarte to zadanie z czytania ze zrozumieniem. Polega ono na przeczytaniu tekstu pt. „Houses on Wheels” który został podzielony na cztery części oraz pytania go dotyczące. Do każdego pytania należy dopasować właściwą część tekstu i wpisać rozwiązania do tabeli. W jednej części tekstu znajdowały się odpowiedzi na dwa pytania.

Zadanie piąte to zadanie na dobieranie. Polega on na przeczytaniu tekstu pt. „Polar Bear Town”, z którego usunięto pięć fragmentów. Uczeń ma za zadanie wpisać w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujący fragment, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Za wykonanie tego zadania można uzyskać 5 punktów.

Zadanie szóste polega na przeczytaniu dwóch tekstów związanych z księgarniami. Pierwszy z nich, zatytułowany „The Dusty World of Books” to tekst, w którym należało wybrać jedną, poprawną odpowiedź do każdego z czterech pytań. Tekst drugi, natomiast, to tekst pt. „Notting Hill”, w którym należało uzupełnić po angielsku luki w zdaniach zgodnie z jego treścią, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens przeczytanego tekstu. W każdą lukę można było wpisać maksymalnie sześć wyrazów. To zadanie jest również stosunkowo nowym typem zadania na egzaminie maturalnym, ponieważ jest zadaniem otwartym w czytaniu ze zrozumieniem.

Zadanie siódme rozpoczyna serię zadań z gatunku czytania ze zrozumieniem i rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych. Polega ono na przeczytaniu tekstu pt. „Crows Can Clean Up Our Streets” oraz wybrania z podanych odpowiedzi właściwej, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Należy wybrać jedną z opcji i zakreślić właściwą  literę A, B, C albo D. Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń może uzyskać 6 punktów.

Zadanie ósme to zadanie testujące znajomość słowotwórstwa. Polega ono na przeczytaniu tekstu pt. „Moose must stop licking cars” oraz uzupełnieniu każdej luki jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. W tym zadaniu wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów. Za to zadanie można było uzyskać 4 punkty. W tym zadaniu należało umieć utworzyć od przymiotnika WIDE przysłówek WIDELY, od czasownika ADDICT rzeczownik ADDICTION, od przymiotnika SURE czasownik ENSURE, INSURE oraz ASSURE, a także od czasownika PREFER rzeczownik PREFERENCE.

Zadanie dziewiąte to zadanie z gramatykalizacji. Polegało ono na uzupełnieniu zdań wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. W każdą lukę należy wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.

– Last year, Jack was involved in organising a campaign to protect penguins.

– He got soaked in the rain. He should have taken an umbrella before he set off.

– Nobody managed to find an easier solution than Susan, so we used her idea.

– She wanted to take the lift, but it was out of order that day, so she had to use the stairs.

Zadanie dziesiąte to zadanie z pisania. W tej sesji egzaminacyjnej zdający miał do wyboru następujące tematy:

 1. Wielu młodych ludzi decyduje się na pracę w ramach wolontariatu w trakcie wakacji. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiej decyzji.
 2. Niedawno uczestniczyłeś(-aś) w zawodach rowerowych. Napisz artykuł, w którym zrelacjonujesz ich przebieg i wyjaśnisz, dlaczego warto, żeby młodzi ludzie brali udział w rywalizacji sportowej.

Zadaniem zdającego było wypowiedzieć się na jeden z tych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 180 do 280 wyrazów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Należało pamiętać o zaznaczeniu wybranego tematu zakreślając jego numer.

ROZPRAWKA

Rozprawka to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki typu za i przeciw powinien przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem.

Dobrze napisana rozprawka:

– zawiera we wstępie zgodną z tematem, jasno sformułowaną tezę, która zapowiada oczekiwaną strukturę rozprawki

– w rozwinięciu omawia zagadnienie w sposób przejrzysty, logiczny; wszystkie argumenty przedstawione w rozwinięciu konsekwentnie wspierają postawioną tezę

– zawiera podsumowanie zgodne z tezą oraz argumentacją przedstawioną w rozwinięciu

– charakteryzuje się stylem formalnym.

ARTYKUŁ

W artykule publicystycznym zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, elementy opinii oraz może także podejmować próbę kształtowania opinii czytelników.

Dobrze napisany artykuł:

– ma tytuł przyciągający uwagę czytelnika

– zawiera wstęp, w którym autor stara się zachęcić czytelnika do przeczytania tekstu, np. przywołując fakt lub anegdotę, sygnalizując temat artykułu w formie pytania, używając barwnego języka

– może zawierać pytania zachęcające czytelnika do dalszych rozważań na temat poruszany w tekście

– zawiera zakończenie, zgodne z treścią artykułu

 

Wnioski z analizy arkusza maturalnego:

– arkusz zawierał zadania typowe dla tego poziomu egzaminu

– arkusz nie odbiegał stopniem trudności zadań od tych z lat ubiegłych

– dobór tekstów do czytania ze zrozumieniem oraz do rozumienia ze słuchu był adekwatny do poziomu egzaminu

– test leksykalno-gramatyczny nie zawierał trudniejszych przypadków

– tematy wypracowań były bardzo przystępne. Uczeń kończący szkołę średnią nie powinien mieć żadnych problemów z podaniem wad i zalet pracy jako wolontariusz w okresie wakacji, a także powinien poradzić sobie z  napisaniem artykułu z elementami relacji z wydarzenia sportowego.

Analizy dokonał:

dr Piotr Szuba

Lektor języka angielskiego w Collegium Novum

COLLEGIUM NOVUM – MATURALNIE NAJLEPSI

Matematyka

P

R

M

Podstawowy

Rozszerzony

Max

Język polski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Chemia

R

Rozszerzony

Język angielski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Historia sztuki

R

Rozszerzony

Geografia

R

Rozszerzony

Biologia

R

Rozszerzony

Historia

R

Rozszerzony

Wos

R

Rozszerzony

Fizyka

R

Rozszerzony