Wos

opis

Wos

16:30-19:30

Wtorek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Wos

16:30-19:30

Środa

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Wos

16:30-19:30

Czwartek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Wos

09:00-12:00

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Wos

12:20-15:20

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Wos

09:00-12:00

Niedziela

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona