Matematyka

 • Podstawowy
 • RRozszerzony
 • Max

powtórzenie
uzupełnienie
usystematyzowanie

W Collegium Novum przygotowaliśmy dla Was 3 formy kursu przygotowującego do matury 2025 pod kątem poziomu i indywidualnych potrzeb, które są dostosowane do dalszych planów edukacyjnych:

 • Poziom podstawowy
 • Poziom rozszerzony
 • Poziom maksymalnie zaawansowany

WYBIERZ KURS

Matematyka

16:30-19:30

Poniedziałek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

16:30-19:30

Wtorek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

16:30-19:30

Środa

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

16:30-19:30

Czwartek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

16:30-19:30

Piątek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

12:20-15:20

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

09:00-12:00

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

12:20-15:20

Niedziela

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

09:00-12:00

Niedziela

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

183 GODZINY ZAJĘĆ

Łączna ilość godzin!
Najlepsza oferta na rynku edukacyjnym!

WYKŁADY + ĆWICZENIA

27 spotkań po 4 godziny
= 108 godzin lekcyjnych

KONSULTACJE I SEMINARIA

DODATKOWE
12 godzin lekcyjnych
z wykładowcą

WARSZTATY

4 godziny jednorazowych warsztatów (różne do wyboru – zobacz w zakładce warsztaty)

MATERIAŁY DO KURSU

arkusze maturalne,
ćwiczenia + wykłady
sprawdziany
próbne matury

DZIENNICZEK

pobieranie materiałów do nauki,
kontakt z wykładowcą,
sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie,
co jest zadane jako praca domowa
nagrania wykładów

PRÓBNA MATURA

Zewnętrzna matura próbna
4 godziny lekcyjne

PRACA WŁASNA

+ ze Skryptem w postaci elektronicznej
30 godzin lekcyjnych
+ z Zestawami Zadań Testowych
w postaci elektronicznej:
25 godzin lekcyjnych

NAGRANIA WYKŁADÓW

możliwość wykupienia dodatkowego dostępu do 40 godzin zarejestrowanych wykładów wybranego przedmiotu

Kto zyska najwięcej na kursie maturalnym z matematyki w Collegium Novum:
 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2025, którzy w procesie rekrutacyjnym na kierunki ścisłe są zobowiązani do uzyskania dobrych wyników z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym;
 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2026 (trzecioklasiści);
 • Maturzyści z lat ubiegłych, którzy pragną poprawić swoje wyniki maturalne.

Ponadto, kurs maturalny matematyka w Warszawie w Collegium Novum jest:

 • dla każdego, kto chce uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • dla osób gotowych w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • dla tych, którzy w sposób systematyczny i bez presji czasu chcą przygotować się do egzaminu.
O KURSIE

Dla matury 2025 w programie naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

 • Na kurs ten przeznaczone są 183 godziny lekcyjne. Składniki kursu:
 • Zajęcia z wykładowcą (wykład + ćwiczenia): 27 spotkań po 4 godziny = 108 godzin lekcyjnych.
 • Konsultacje-repetytoria z wykładowcą: 12 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna ze Skryptem w postaci elektronicznej: 30 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna z Zestawami Zadań Testowych w postaci elektronicznej: 25 godzin lekcyjnych.
 • Jednorazowe Warsztaty Umiejętności: 4 godziny lekcyjne.
 • Zewnętrzna matura próbna: 4 godziny lekcyjne.

Łącznie: 124 godziny zajęć z wykładowcą w szkole, prawie 70 godzin pracy własnej na wskazanych materiałach Collegium Novum, 4 godziny warsztatów oraz duża 4 godzinna matura próbna.

MATERIAŁY

Wszystkie poniżej wymienione materiały są wliczone w cenę kursu.

 • Materiały drukowane – na każdym wykładzie kursant otrzymuje zestaw zadań wraz z kluczem odpowiedzi. Materiał ten zawiera w sobie również zadania do prac domowych.
 • Skrypty do wykładów – to dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one przypomnienie zagadnień teoretycznych (definicje, twierdzenia, wzory), liczne przykłady rozwiązań typowych zadań maturalnych oraz rozwiązania niektórych zadań maturalnych wraz z komentarzem „czego oczekuje egzaminator”.
 • Zestawy Zadań Testowych – to kolejne dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one kilkanaście/kilkadziesiąt zadań testowych wraz z kluczem odpowiedzi.
 • Tablice Wzorów – udostępnianie w formie zarówno elektronicznej na Dzienniczku, jak również w postaci papierowej na wykładach.

Nasz kurs matematyka rozszerzona Warszawa to dobry wybór dla tych, którzy chcą zaliczyć maturę z jak najlepszym wynikiem. To także świetna opcja dla tych, którzy obawiają się, że zwykłe korepetycje z matematyki matura rozszerzona Warszawa mogą im nie wystarczyć.

CO ZYSKUJESZ
 • dobrze przygotujesz się do matury, co da Ci poczucie pewności i bezpieczeństwa na egzaminie
 • dokładnie powtórzysz i utrwalisz wiadomości ze szkoły z całych czterech lat szkoły średniej pod kątem wymagań maturalnych,
 • uzupełnisz zaległości i braki w materiale oraz poszerzysz i usystematyzujesz wiedzę z danego przedmiotu,
 • przygotujesz się do matury z przedmiotów (i poziomów) których nie było u Ciebie w szkole (np. w ostatniej klasie),
 • wysoki poziom nauczania oraz kompetentni nauczyciele dadzą Ci mobilizację do nauki oraz pewność dobrego przygotowania do matury,
 • sporządzisz dokładne notatki i otrzymasz materiały ćwiczeniowe i powtórzeniowe,
 • będziesz się uczyć w przyjaznej i miłej atmosferze. Nie robimy drugiej szkoły, traktujemy Was jak ludzi dorosłych, którzy wiedzą po co do nas przyszli:).
DODATKOWO OTRZYMUJESZ
 • Konsultacje indywidualne z wykładowcą przed lub po zajęciach (bez konieczności zapisywania się),
 • Regularne sprawdziany pokazujące postępy w nauce,
 • Wystarczająca liczba arkuszy maturalnych. Rozwiążemy ponad 20 arkuszy maturalnych (będą one w rozdrobnionej formie, pogrupowana w tematyczne sekcje maturalne),
 • Możliwość wykupienia w styczniu dodatkowego kursu Ostatni Trening, podczas którego rozwiążemy około 10 dodatkowych arkuszy maturalnych.
 • Dostęp do Dzienniczka elektronicznego, który umożliwia pobieranie materiałów do nauki, kontakt z wykładowcą, sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie, co jest zadane jako praca domowa,
 • Nowoczesne, dynamiczne prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas wykładów.
 • Regularnie zadawane prace domowe i zestawy do samodzielnej nauki.
 • Możliwość odpracowania zajęć w przypadku nieobecności.
NOWOŚĆ: NAGRANIA WYKŁADÓW Z MATEMATYKI ROZSZERZONEJ

Od roku szkolnego 2024/2025 wprowadzamy możliwość dokupienia do regularnego kursu dodatkowych wykładów online w wymiarze 40 godzin. W wykładach możesz uczestniczyć na żywo raz w tygodniu, bądź odsłuchać je w dowolnym, dogodnym dla Ciebie terminie.

KOMENTARZE DO MATURY Z MATEMATYKI

W środę 15 maja odbyła się matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Tegoroczny egzamin okazał się nieco trudniejszy od tego z ubiegłego roku. Uczniowie napotkali w arkuszu zarówno zadania typowe, jak i zadania mniej standardowe, których rozwiązanie wymagało większego wysiłku intelektualnego.

W arkuszu maturalnym znalazło się trzynaście zadań, za które jak zwykle można było zdobyć łącznie pięćdziesiąt punktów. Oczywiście wszystkie zadania były zadaniami otwartymi. Zgodnie z tradycją jednym z zadań było zadanie na dowodzenie, związane z geometrią. Było ono stosunkowo trudne, a wymagało użycia twierdzenia sinusów oraz twierdzenia cosinusów. Inne zadanie na dowodzenie – dowód algebraiczny – w tym roku dotyczyło logarytmów i raczej nie powinno sprawić maturzystom większych kłopotów. Podobnie jak w poprzednich latach, jednym z zadań było równanie trygonometryczne, które w tym roku było nieco trudniejsze niż w 2023 roku. Oczywiście nie zabrakło zadania z parametrem. W tym roku dotyczyło ono równania kwadratowego, przy czym rozwiązując je należało uporać się z pewną nierównością wielomianową. Do nietrudnych zadań należy zaliczyć zadanie dotyczące schematu Bernoulliego, jednak pewnym problemem mógł być wynik tego zadania, który należało podać w przybliżeniu do części tysięcznych, przez co maturzyści musieli – posługując się kalkulatorem prostym – obliczyć dziewiątą potęgę pewnego ułamka. Inne standardowe zadania, to zadanie czwarte, w którym należało wyznaczyć równanie stycznej do wykresu funkcji, zadanie szóste, dotyczące kombinatoryki oraz zadanie siódme, dotyczące ciągów. Do zadań trudnych na pewno należy zaliczyć zadanie dziewiąte, w którym uczniowie musieli obliczyć pole pewnego trójkąta i pole pewnego czworokąta. Zadanie to należy chyba uznać za najtrudniejsze w całym arkuszu. Nie zabrakło zadania z geometrii analitycznej, które było łatwiejsze od zadania z tego działu z ubiegłorocznego arkusza. Ostatnie zadanie było zadaniem optymalizacyjnym. W tym zadaniu abiturienci napotkali dość nietypową sytuację, gdyż badana przez nich funkcja nie posiadała ekstremum lokalnego i osiągała wartość najmniejszą na końcu przedziału, który był jej dziedziną.

Poziom trudności egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym był nieco wyższy, niż rok temu. Część zadań była nietypowa, ale nawet w tych standardowych uczniowie napotykali trudności, między innymi natury rachunkowej. Uczestnicy naszego kursu z pewnością zauważyli, że wiele zadań z tegorocznej matury ma swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach lub maturach próbnych przygotowanych przez naszych wykładowców. Poniżej prezentujemy kilka wybranych przykładów zadań z tegorocznej matury i ich odpowiedników z materiałów naszego kursu.

Nauczyciel matematyki Collegium Novum
Adam Naszydłowski

COLLEGIUM NOVUM – MATURALNIE NAJLEPSI

Biologia

R

Rozszerzony

Język angielski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Matematyka

P

R

M

Podstawowy

Rozszerzony

Max

Geografia

R

Rozszerzony

Język polski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Fizyka

R

Rozszerzony

Chemia

R

Rozszerzony

Historia sztuki

R

Rozszerzony

Historia

R

Rozszerzony

Wos

R

Rozszerzony