Historia sztuki

 • RRozszerzony

powtórzenie
uzupełnienie
usystematyzowanie

W Collegium Novum przygotowaliśmy dla Was kurs przygotowujący do matury 2025 dostosowany do dalszych planów edukacyjnych.

 • Poziom rozszerzony

WYBIERZ KURS

Historia sztuki

16:30-19:30

Poniedziałek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

130 GODZIN ZAJĘĆ

To łączna ilość godzin kursu z historii sztuki
Najlepsza oferta na rynku edukacyjnym!

WYKŁADY + ĆWICZENIA

26 spotkań po 4 godziny
razem 104 godziny lekcyjne

MATERIAŁY DO KURSU

arkusze maturalne,
ćwiczenia + wykłady
sprawdziany
próbne matury

KONSULTACJE i SEMINARIA

DODATKOWE
14 godzin lekcyjnych
z nauczycielem!

WARSZTATY

Jednorazowe
Warsztaty Umiejętności
4 godziny lekcyjne

DZIENNICZEK

pobieranie materiałów do nauki,
sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie,
co jest zadane jako praca domowa

PRÓBNA MATURA

Zewnętrzna matura próbna
4 godziny lekcyjne

NAGRANIA WYKŁADÓW

+ możliwość dodatkowego wykupienia dostępu do 40 godzin zarejestrowanych wykładów wybranego przedmiotu

Na nasz kurs maturalny z historii sztuki zapraszamy
 • maturzystów (matura w 2025) którzy, zamierzają zdawać na kierunki gdzie historia sztuki jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • maturzystów –  matura w 2026 roku (trzecioklasiści);
 • maturzystów z lat ubiegłych (zdający egzamin maturalny na nowych zasadach – którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne).

oraz wszystkich:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą systematycznie bez stresu przygotować się do egzaminu.
o kursie

Jest to jedyny tak profesjonalny kurs z tego obszernego przedmiotu.
W ramach jednych zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym. Na zajęciach uczniowie oglądają  dużą ilość reprodukcji, oraz otrzymują z prezentacji multimedialnych wydruki. W programie  kursu wyjście do muzeum. Zajęcia prowadzi nauczyciel i egzaminator OKE. Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym. W trakcie zajęć wykorzystujemy nowoczesne techniki i materiały dydaktyczne. Są nimi w szczególności prezentacje multimedialne, strefa kursanta – będąca platformą wymiany materiałów i informacji oraz e-strefa egzaminacyjna. Wszystko to ma na celu umożliwienie maksymalnego wykorzystania zajęć przez kursanta.

Kurs z historii sztuki to 130 godzin lekcyjnych, na które składają się:

 • 126 godzin zajęć z wykładowcą (wykłady, ćwiczenia, główna matura próbna, w tym 14 godzin konsultacji – repetytoriów z wykładowcą, wyjście do muzeum)
 • 4 godziny warsztatów umiejętności (zobacz w zakładce warsztaty umiejętności na stronie głównej)
 • wszystkie drukowane materiały do zajęć oraz w/w podręczniki
 • prace domowe (nie wliczane przez nas do godzin kursu)
 • wyjście do muzeum
PROGRAM KURSU

Każdy kurs posiada swój autorski program, zgodny z podstawą programową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Program szczegółowy wraz z harmonogramem spotkań, sprawdzianów, egzaminów otrzymujecie Państwo na pierwszych zajęciach. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z historii sztuki jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze w roku 2025. Ponadto, program może podlegać bieżącym modyfikacjom zgodnym z potrzebami naszych kurantów.

Sposób nauczania
Forma mieszna: wykłady, ćwiczenia, seminarium, konsultacje, sprawdziany, wyjście do muzeum, matura próbna.

 • wykłady: (repetytorium) powtórzenie i uporządkowanie materiału;
 • ćwiczenia: (np: analiza zjawisk artystycznych);
 • konsultacje indywidualne: konsultacje dot. prac pisemnych.

Rezultaty
Oczekiwane rezultaty po kursie:

 • kompletne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu;
 • umiejętność korzystania i przetwarzania informacji (analiza porównawcza);
 • formułowanie przejrzystej i logicznej wypowiedzi pisemnej.
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Na każdych zajęciach kursanci otrzymują fragment materiału w postaci wydruku (dotyczącego właśnie omawianych tematów). Z tych poszczególnych fragmentów powstaje spójny i bardzo obszerny (ponad 300 stron) skrypt, umożliwiający przypomnienie materiału w krótkim czasie. Materiały do ćwiczeń i wykładów opracowuje wykładowa:

 • w formie elektronicznej (on-line)
 • w tradycyjnej (materiały drukowane) w formie skryptu.
KOMENTARZE DO MATURY Z HISTORII SZTUKI

już wkrótce:)

COLLEGIUM NOVUM – MATURALNIE NAJLEPSI

Fizyka

R

Rozszerzony

Geografia

R

Rozszerzony

Wos

R

Rozszerzony

Matematyka

P

R

M

Podstawowy

Rozszerzony

Max

Biologia

R

Rozszerzony

Historia sztuki

R

Rozszerzony

Język polski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Język angielski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Historia

R

Rozszerzony

Chemia

R

Rozszerzony