Język angielski

 • Rozszerzony
 • PPodstawowy

powtórzenie
uzupełnienie
usystematyzowanie

W Collegium Novum przygotowaliśmy dla Was 2 formy kursu przygotowującego do matury 2025 pod kątem poziomu i indywidualnych potrzeb, które są dostosowane do dalszych planów edukacyjnych:

 • Poziom podstawowy
 • Poziom rozszerzony

WYBIERZ KURS

Język angielski

16:30-19:30

Środa

P

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Język angielski

12:20-15:20

Sobota

P

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

124 GODZINY ZAJĘĆ

Łączna ilość godzin
kursu z języka angielskiego!

WYKŁADY + ĆWICZENIA

26 spotkań po 4 godziny
= 104 godziny lekcyjne

KONSULTACJE I SEMINARIA

to dodatkowe
12 godzin lekcyjnych
z nauczycielem

MATERIAŁY DO KURSU

+ materiały drukowane
+ skrypty do zajęć
+ zestawy zadań testowych

WARSZTATY

Jednorazowe
Warsztaty Umiejętności
4 godziny lekcyjne

DZIENNICZEK

pobieranie materiałów do nauki,
kontakt z wykładowcą,
sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie,
co jest zadane jako praca domowa

PRÓBNA MATURA

Zewnętrzna matura próbna
4 godziny lekcyjne

Na kursy maturalne z języka angielskiego w Warszawie w Collegium Novum zapraszamy
 • maturzystów (matura 2025), którzy zamierzają zdawać na kierunki, gdzie angielski jest uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • maturzystów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2026 roku (trzecioklasiści),
 • maturzystów z lat ubiegłych (zdających egzamin maturalny na nowych zasadach – którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne),

a także tych:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą systematycznie, bez stresu przygotować się do egzaminu.
O KURSIE

Nasze kursy maturalne z angielskiego w Warszawie skierowane są do różnych typów słuchaczy. Są nimi maturzyści tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy pragną udoskonalić i poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego. Na zajęcia uczęszczają także uczniowie klas drugich szkół średnich, którzy na tym etapie nauki pragną rozwinąć umiejętności językowe niezbędne do zdania egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Każde zajęcia trwają 3 godziny zegarowe i odbywają się raz w tygodniu.

Przygotowanie do matury z angielskiego Warszawa – cel kursu

 • pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego,
 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z języka angielskiego zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
 • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
 • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie maturalnym z języka angielskiego,
 • opanowanie tych wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE.

Kurs maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym, to 124 godziny lekcyjne, na które składają się:

 • 120 godzin zajęć z wykładowcą (wykłady, ćwiczenia, w tym 16 godzin konsultacji – repetytoriów z nauczycielem, główna matura próbna)
 • 4 godziny jednorazowych warsztatów (różne do wyboru – zobacz w zakładce warsztaty)
 • wszystkie drukowane materiały do zajęć
 • wszystkie materiały do zajęć w formie elektronicznej
 • prace domowe (nie wliczane przez nas do godzin kursu)

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie do matury z angielskiego. To powtórzenie i uporządkowanie materiału według aktualnych wymagań egzaminacyjnych, a także orientacja w strukturze egzaminu i praktyczne rozwiązywanie różnych typów zadań. Każdy, kto zdecyduje na nasze kursy maturalne z języka angielskiego w Warszawie, ma szansę na udany egzamin maturalny, a tym samym sukces w dalszej edukacji.

PROGRAM ZAJĘĆ

Każdy kurs maturalny angielski Warszawa w Collegium Novum to autorski program zajęć skonstruowany zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów. Wszystko po to, aby nasi uczniowie, niezależnie od poziomu zaawansowania, zdobyli niezbędne do zdania matury umiejętności i wiedzę.

Zajęcia prowadzone są zgodnie ze szczegółowym harmonogramem kursu – programem zajęć, który uczniowie otrzymują na pierwszych zajęciach. Autorski program zajęć został opracowany w oparciu o informator CKE, wymagania Kuratorium Oświaty oraz o nasze doświadczenie. Program naszego przygotowawczego kursu maturalnego z angielskiego w Warszawie jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2025 i 2026. Ponadto, program może podlegać bieżącym modyfikacjom zgodnym z potrzebami naszych kursantów.

Przygotowanie do matury z angielskiego Warszawa – cel kursu

 • pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego,
 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z języka angielskiego zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
 • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
 • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie maturalnym z języka angielskiego,
 • opanowanie tych wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE.

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie do matury z angielskiego. To powtórzenie i uporządkowanie materiału według aktualnych wymagań egzaminacyjnych, a także orientacja w strukturze egzaminu i praktyczne rozwiązywanie różnych typów zadań. Każdy, kto zdecyduje na nasze kursy maturalne z języka angielskiego w Warszawie, ma szansę na udany egzamin maturalny, a tym samym sukces w dalszej edukacji

JAK UCZYMY JĘZYK ANGIELSKIEGO

Podstawą organizacji pracy na zajęciach jest komunikacja między słuchaczem a wykładowcą, która umożliwia:

 • powtórzenie i usystematyzowanie materiału teoretycznego,
 • przećwiczenie rozwiązywania różnych typów zadań na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • zapoznanie się z rodzajami ćwiczeń pojawiającymi się w arkuszach egzaminacyjnych.

Na zajęciach stosujemy różne metody pracy, które pozwalają na efektywne powtórzenie i utrwalenie wiedzy zgodnie z potrzebami naszych słuchaczy:

 • wykłady,
 • ćwiczenia (rozwiązywanie arkuszy maturalnych, zadań leksykalno-gramatycznych oraz ustnych zestawów maturalnych),
 • konsultacje,
 • dyskusje,
 • rozmowy z wykładowcą.

Cały czas zajęć jest efektywnie i bardzo praktycznie wykorzystany. Kursy maturalne angielski Warszawa – poznaj wszystkie szczegóły!

 • Podczas każdych zajęć uczniowie poznają określony blok tematyczny. Wiedza jest powtarzana i utrwalana podczas wykonywania zadań maturalnych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych. Ponadto, uczniowie na każdych zajęciach tworzą wypowiedzi pisemne związane z określonym blokiem tematycznym.
 • Konsultacje – zawsze, bez konieczności wcześniejszego umawiania się, można porozmawiać indywidualnie z wykładowcą, uzyskać odpowiedź na trudne pytania. Ponadto, uczniowie podczas konsultacji spotykają się z wykładowcą i ćwiczą ustną część egzaminu maturalnego lub omawiają wybrane przez siebie trudne zagadnienia gramatyczno-leksykalne.
 • Wypowiedź pisemna – na naszym kursie maturalnym z angielskiego w Warszawie podczas każdych zajęć uczniowie omawiają jedną formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego i jedna formę wypowiedzi pisemnej z poziomu rozszerzonego, a następnie pod koniec każdych zajęć piszą formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego. Forma wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym jest zadawana jako praca domowa po każdym spotkaniu.
 • Testy – po omówieniu każdego z modułów uczniowie piszą test, który sprawdza ich wiedzę z zakresu wprowadzonego wcześniej materiału. Testy sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz umiejętność właściwego zastosowania wypowiedzi pisemnej.
 • Prace domowe – zadawane po zajęciach w formie: typowych zadań maturalnych oraz arkuszy egzaminacyjnych, zadań gramatycznych, wypowiedzi pisemnych. Rozwiązania zadań z prac domowych są analizowane na zajęciach z wykładowcą.
 • Próbny pisemny egzamin maturalny – uczniowie piszą dwa razy próbny egzamin maturalny. Pierwszy egzamin maturalny jest pisany w połowie kursu, a drugi egzamin maturalny jest pisany pod koniec całego kursu. Rozwiązania zadań ze wszystkich egzaminów próbnych są omawiane przez wykładowcę lub indywidualnie na prośbę kursanta.

Tak kompleksowe przygotowanie do matury z angielskiego w Warszawie daje pewność i gwarancję zdania egzaminu dojrzałości z satysfakcjonującym wynikiem.

Nasze kursy maturalne z angielskiego Warszawa to nie tylko solidna teoria, ale przede wszystkim praktyka – ćwiczenia, konsultacje, dyskusje i rozmowy z wykładowcą. Biegle opanowane umiejętności są poddawane weryfikacji podczas regularnych testów. Podczas kursu nasi uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu słownictwa, gramatyki, a także rozwijają umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania. Na każdych zajęciach ćwiczymy tworzenie wypowiedzi pisemnej związanej z omawianym tematem.

Co zyskasz
 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi,
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu, w tym zasadami oceniania,
 • zapoznanie się z różnymi rodzajami zadań,
 • umiejętne, merytoryczne rozwiązywanie różnych typów zadań,
 • skuteczne przygotowanie do egzaminu, zakończone sukcesem w rekrutacji na studia.

Kursy maturalne angielski Warszawa w Collegium Novum odbywają się w atmosferze zrozumienia i życzliwości, czego dowodem są reakcje samych słuchaczy w trakcie trwania spotkań, jak również wyrażane przez nich opinie w wypełnianych na koniec kursu ankietach 🙂

Kurs maturalny angielski w Warszawie – zaufaj ekspertom z Collegium Novum

Kursy maturalne w Warszawie to nasza specjalność. Oferujemy nie tylko kursy maturalne z języka angielskiego w Warszawie, ale też zajęcia z innych przedmiotów, np.:

Sprawdź naszą pełną ofertę i już dziś wybierz zajęcia, które najlepiej przygotują Cię do zdania egzaminu dojrzałości na preferowanym przez Ciebie poziomie.

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Wszystkie poniżej wymienione materiały są wliczone w cenę kursu.

 • Materiały drukowane w formie skryptów z zadaniami zestawy zadań maturalnych wraz z kluczem odpowiedzi. Materiały te zawierają w sobie również zadania do prac domowych.
 • Materiały w formie elektronicznej
KOMENTARZE DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PP

Komentarz po maturze 2024
poziom podstawowy

Tegoroczna matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbyła się 9 maja 2024r., standardowo o godz. 9.00.  Standardowo egzamin trwał 120 minut.

Pierwsza część, tzw. słuchanie, obejmowała trzy zadania. Pierwsze zadanie oparte na formule true/false to była rozmowa z kobietą prowadzącą taksówkę w Londynie. Po przesłuchaniu nagrania należałoby stwierdzić, że zadanie pozbawione było podchwytliwych pytań. Ewentualnie punkt pierwszy mógł dać zdającym do myślenia, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Niemniej jednak, powtórne przesłuchanie, powinno z całą pewnością rozwiać wątpliwości. Drugie zadanie to były cztery teksty, w różny sposób nawiązujące do plastikowych i szklanych butelek. Zdający mieli za zadanie dopasować do tych tekstów zdania, jedno zdanie podane było dodatkowo. Obejmowały one standardowe słownictwo typu: „recommend”, „encourage”, „be pleased with sth” czy “invite”. Podobnie jak w przypadku zadania pierwszego, powtórne słuchanie z pewnością pozwoliło wybrać poprawne odpowiedzi. Trzecie zadanie, zgodnie z przewidywaniem, podzielone było na dwie części. W pierwszej części był dialog ze świadkiem kradzieży sklepowej, w drugiej części mówca opowiadał o zamieszkaniu i pracy w oddalonym od cywilizacji zamku. Pierwsza część moim zdaniem nie zawierała ani podchwytliwych, ani złożonych leksykalnie zdań, zarówno w  tekście słuchanym, jak też w zdaniach umieszczonych w arkuszu. Druga część wymagała większego skupienia, szczególnie w punkcie drugim, gdzie zawarte było sformułowanie „the couple were NOT able to”. Na szczęście, jak zawsze teksty odtwarzane są dwa razy, aby można było upewnić się co do wyboru prawidłowej odpowiedzi.

Druga część egzaminu, „czytanie”, obejmowała cztery zadania. Zadanie czwarte polegało na dopasowywaniu nagłówków do czterech części tekstu opowiadającego o parku narodowym w Meksyku. Uważam, że jest to jedno z prostszych zadań w tym arkuszu. Pomijając fakt, że było wielokrotnie ćwiczone na naszym kursie i przypuszczalnie na lekcjach w szkole, nie zawierało żadnych skomplikowanych zwrotów leksykalnych, a odpowiedzi były dosyć oczywiste. Następnie należało rozwiązać zadanie piąte, będące nowym typem, jeżeli chodzi o egzamin maturalny. Na rynku jest stosunkowo niewiele zadań tego typu, mam na myśli arkusze, podręczniki, repetytoria, których można by używać do ćwiczeń. W tym roku treść zadania dotyczyła jazdy na rowerze oraz różnych aspektów z nią związanych. O ile pierwsza część nie powinna sprawić zdającym trudności, o tyle druga część zadania wymagała skupienia i w pewnym sensie precyzji w udzielaniu odpowiedzi. Trzeba było uzupełnić luki w mailu, zgodnie z treścią tekstów, tak aby najbardziej precyzyjnie oddać sens. Należało to zrobić w języku angielskim, wstawiając maksymalnie pięć wyrazów. Myślę, że odpowiednie skupienie i zasady rozwiązywania tego typu zadań, o których mówiliśmy na zajęciach pozwoliły zdającym prawidłowo uzupełnić luki, trzymając się zasad ortografii i gramatyki. Zadanie szóste to standardowo tekst i polecenie wybrania właściwej odpowiedzi, zgodnej z treścią teksu, zakreślając jedną z liter, A. B, C lub D. Ten typ zadania ćwiczony był wielokrotnie na kursie. W istocie polega na wychwyceniu odpowiedniej treści. Jestem pewien, że nie stanowiło to problemów dla uczestników naszego kursu. Zadanie siódme polegało na uzupełnieniu w tekście luk, oznaczonymi od A do E brakującymi zdaniami. W tego typu zadaniu zdający musi kierować się logiką tekstu, być skupionym i wykazać się znajomością słownictwa. Było to bardzo często ćwiczone na naszych lekcjach.

Przedostatnia część egzaminu to znajomość środków językowych. W zadaniu ósmym maturzyści uzupełniali dialogi. Wybierali brakującą wypowiedź lub jej fragment, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. W zadaniu dziewiątym, wybierali opcję, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub fragmentu. Pojawiły się tu bardzo często omawiane konstrukcje takie jak: „Why don’t we..”., używane przy formułowaniu propozycji, „It is not necessary for you”, tożsame z „You don’t need to”, konstrukcja zawierająca „enough”, czy wyrażenie „used to”. Zadania gramatyczne wykonywane i omawiane na kursie obejmowały każde z tych  struktur. Nie powinny zaskoczyć nikogo kto pilnie słuchał i rozwiązywał zadania. W zadaniu 10 piszący egzamin uzupełniali tekst wyrazami, utworzonymi z podanych słów. Jest to tak zwane słowotwórstwo. Wymagana była pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. Nie od dziś wiadomo, że nauka słówek, połączona z pewnymi zasadami gramatycznymi jest absolutnie podstawowym i ważnym elementem nauki języka obcego. W zadaniu jedenastym zdający wypełniali luki, wykorzystując podane wyrazy. Maksymalnie można było wstawić cztery wyrazy i znów wymagana była pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna. Zwróciłbym szczególnie uwagę na punkt 11.1., w którym wskazane było użycie czasu „Present Perfect”, oraz punkt 11.3. z konstrukcją „Do you mind…”. Maturzyści pamiętający o niejednokrotnie omawianych powyższych strukturach gramatycznych z pewnością poradzili sobie z uzupełnieniem fragmentów podanych zdań.

W zadaniu dwunastym  tym razem zdający mieli za zadanie napisać wpis na blogu, będący reminiscencją z wycieczki, na którą wybrali się sami. Jak zawsze należało zrealizować cztery punkty. W tym roku trzeba było poinformować gdzie piszący był i dlaczego pojechał samotnie, zrelacjonować nieoczekiwane spotkanie, opisać pamiątkę z wycieczki oraz doradzić czytelnikom o czym muszą pamiętać, decydując się na podobny wyjazd. Punkty do zrealizowania dość standardowe, powiedziałbym klasyczne jeśli chodzi o tę część egzaminu. Wielokrotnie pisaliśmy podobne teksy wspólnie w grupie, jak też indywidualnie. W żaden sposób nie powinny zdającego egzamin maturzystę zdziwić lub zaskoczyć.

Życzę wszystkim maturzystom bardzo dobrych wyników i powodzenia na nowej drodze życia.

Cezary

Lektor języka angielskiego w Collegium Novum

COLLEGIUM NOVUM – MATURALNIE NAJLEPSI

Historia

R

Rozszerzony

Matematyka

P

R

M

Podstawowy

Rozszerzony

Max

Wos

R

Rozszerzony

Biologia

R

Rozszerzony

Język polski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Fizyka

R

Rozszerzony

Chemia

R

Rozszerzony

Język angielski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Geografia

R

Rozszerzony

Historia sztuki

R

Rozszerzony