Matematyka

 • Rozszerzony
 • PPodstawowy
 • Max

powtórzenie
uzupełnienie
usystematyzowanie

Interesują Cię kursy maturalne matematyka w Warszawie? Świetnie trafiłeś! Przygotowaliśmy 3 formy kursu przygotowującego do matury pod kątem poziomu i indywidualnych potrzeb, które są dostosowane do dalszych planów edukacyjnych:

 • Poziom podstawowy
 • Poziom rozszerzony
 • Poziom maksymalnie zaawansowany

WYBIERZ KURS

Matematyka

16:30-19:30

Poniedziałek

P

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

16:30-19:30

Wtorek

P

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

16:30-19:30

Środa

P

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

16:30-19:30

Czwartek

P

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

16:30-19:30

Piątek

P

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

09:00-12:00

Sobota

P

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

12:20-15:20

Sobota

P

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

09:00-12:00

Niedziela

P

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Matematyka

12:20-15:20

Niedziela

P

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

172 GODZINY ZAJĘĆ

Łączna ilość godzin!
Najlepsza oferta na rynku edukacyjnym!

WYKŁADY + ĆWICZENIA

26 spotkań po 4 godziny
= 104 godziny lekcyjne

KONSULTACJE I SEMINARIA

to dodatkowe
10 godzin lekcyjnych
z nauczycielem

WARSZTATY

4 godziny jednorazowych warsztatów (różne do wyboru – zobacz w zakładce warsztaty)

MATERIAŁY DO KURSU

+ materiały drukowane
+ skrypty do wykładów
+ zestawy zadań testowych
+ tablice wzorów

DZIENNICZEK

pobieranie materiałów do nauki,
kontakt z wykładowcą,
oceny, prace domowe

PRÓBNA MATURA

Zewnętrzna matura próbna
4 godziny lekcyjne

PRACA WŁASNA

+ ze Skryptem w postaci elektronicznej
30 godzin lekcyjnych
+ z Zestawami Zadań Testowych
w postaci elektronicznej:
20 godzin lekcyjnych

NAGRANIA WYKŁADÓW

możliwość wykupienia dodatkowego dostępu do 40 godzin zarejestrowanych wykładów wybranego przedmiotu

DLA KOGO

Kto zyska najwięcej na kursie maturalnym z matematyki podstawowej w Warszawie w Collegium Novum:

 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2025 z matematyki na poziomie podstawowym jako obowiązkowego przedmiotu maturalnego z nową podstawą programową dla roku 2025;
 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2026 (trzecioklasiści);
 • Maturzyści z lat ubiegłych, którzy pragną poprawić swoje wyniki maturalne.

Ponadto, kurs maturalny matematyka w Warszawie w Collegium Novum jest:

 • dla każdego, kto chce uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • dla osób gotowych w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • dla tych, którzy w sposób systematyczny i bez presji czasu chcą przygotować się do egzaminu.
INFORMACJE O KURSIE

Dla matury 2025 w programie naszego kursu z matematyki podstawowej uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

Kurs matematyki podstawowej Collegium Novum prowadzony jest od podstaw. Oznacza to, że nawet osoby, które przyszły do nas z minimalną wiedzą, są w stanie zdać maturę na dobrym poziomie, jeśli tylko w pełni wykorzystają możliwości oferowane im na naszym kursie.

Kurs maturalny z matematyki Warszawa – konstrukcja kursu: matematyka poziom podstawowy

Na kurs ten przeznaczone są 172 godziny lekcyjne. Składniki kursu:

 • Zajęcia z wykładowcą (wykład + ćwiczenia): 26 spotkań po 4 godziny = 104 godziny lekcyjne.
 • Konsultacje-repetytoria z wykładowcą: 10 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna ze Skryptem w postaci elektronicznej: 30 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna z Zestawami Zadań Testowych w postaci elektronicznej: 20 godzin lekcyjnych.
 • Jednorazowe Warsztaty Umiejętności: 4 godziny lekcyjne.
 • Zewnętrzna matura próbna: 4 godziny lekcyjne.

Łącznie: 124 godziny zajęć z wykładowcą w szkole, 50 godzin pracy własnej na wskazanych materiałach Collegium Novum, 4 godziny warsztatów oraz duża 4 godzinna matura próbna.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
 • Konsultacje indywidualne z wykładowcą przed lub po zajęciach (bez konieczności zapisywania się),
 • Regularne sprawdziany pokazujące postępy w nauce,
 • Wystarczająca liczba arkuszy maturalnych. Rozwiążemy ponad 20 arkuszy maturalnych (część z nich będzie w rozdrobnionej formie, pogrupowana w tematyczne sekcje maturalne),
 • Możliwość wykupienia w styczniu dodatkowego kursu Ostatni Trening, podczas którego rozwiążemy około 10 dodatkowych arkuszy maturalnych.
 • Dostęp do Dzienniczka elektronicznego, który umożliwia pobieranie materiałów do nauki, kontakt z wykładowcą, sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie, co jest zadane jako praca domowa, oraz omówienie zadań,
 • Nowoczesne, dynamiczne prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas wykładów,
 • Regularnie zadawane prace domowe i zestawy do samodzielnej nauki,
 • Możliwość odpracowania zajęć w przypadku nieobecności.
CO ZYSKUJESZ
 • dobrze przygotujesz się do matury, co da Ci poczucie pewności i bezpieczeństwa na egzaminie
 • dokładnie powtórzysz i utrwalisz wiadomości ze szkoły z całych czterech lat szkoły średniej pod kątem wymagań maturalnych,
 • uzupełnisz zaległości i braki w materiale oraz poszerzysz i usystematyzujesz wiedzę z danego przedmiotu,
 • przygotujesz się do matury z przedmiotów (i poziomów) których nie było u Ciebie w szkole (np. w ostatniej klasie),
 • wysoki poziom nauczania oraz kompetentni nauczyciele dadzą Ci mobilizację do nauki oraz pewność dobrego przygotowania do matury,
 • sporządzisz dokładne notatki i otrzymasz materiały ćwiczeniowe i powtórzeniowe,
 • będziesz się uczyć w przyjaznej i miłej atmosferze. Nie robimy drugiej szkoły, traktujemy Was jak ludzi dorosłych, którzy wiedzą po co do nas przyszli:).
MATERIAŁY

Wszystkie poniżej wymienione materiały są wliczone w cenę kursu.

 • Materiały drukowane – na każdym wykładzie kursant otrzymuje zestaw zadań wraz z kluczem odpowiedzi. Materiał ten zawiera w sobie również zadania do prac domowych.
 • Skrypty do wykładów – to dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one przypomnienie zagadnień teoretycznych (definicje, twierdzenia, wzory), liczne przykłady rozwiązań typowych zadań maturalnych oraz rozwiązania niektórych zadań maturalnych wraz z komentarzem „czego oczekuje egzaminator”.
 • Zestawy Zadań Testowych – to kolejne dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one kilkanaście/kilkadziesiąt zadań testowych wraz z kluczem odpowiedzi.
 • Tablice Wzorów – udostępnianie w formie zarówno elektronicznej na Dzienniczku, jak również w postaci papierowej na wykładach.

Zwykłe korepetycje matura matematyka Warszawa mogą nie wystarczyć, ale zdać egzamin dojrzałości z satysfakcjonującym wynikiem. Dlatego nasze kursy maturalne Warszawa matematyka to dobry wybór dla tych, którzy chcą zaliczyć maturę na poziomie podstawowym z jak najlepszym wynikiem.

NOWOŚĆ: NAGRANIA WYKŁADÓW Z MATEMATYKI PODSTAWOWEJ

Od roku szkolnego 2024/2025 wprowadzamy możliwość dokupienia do regularnego kursu dodatkowych wykładów online w wymiarze 40 godzin. W wykładach możesz uczestniczyć na żywo raz w tygodniu, bądź odsłuchać je w dowolnym, dogodnym dla Ciebie terminie.

KOMENTARZE DO MATURY Z MATEMATYKI

komentarz 1 _ matematyka 2024_poziom podstawowy

 

W środę 8 maja uczniowie przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Matura w tym roku okazała się egzaminem stosunkowo nietrudnym. Większość zadań była standardowa i abiturienci mogli bardzo podobne zadania spotkać w arkuszach z poprzednich lat. Było jednak kilka mniej typowych zadań, z których rozwiązaniem uczniowie mogli mieć odrobinę kłopotów.

Podobnie jak rok temu, na egzaminie można było zdobyć czterdzieści sześć punktów, a dwadzieścia dziewięć z nich rozwiązując zadania zamknięte. Prawie wszystkie zadania zamknięte były typowe, choć na uwagę zasługuje zadanie osiemnaste, w którym należało ustalić prawdziwość pewnych zależności trygonometrycznych dla kąta rozwartego, umieszczonego w układzie współrzędnych. Nieco problemów mogło maturzystom sprawić także zadanie dwudzieste drugie, w którym należało obliczyć miarę pewnego kąta wpisanego.

Oczywiście na maturze nie zabrakło też kilku zadań otwartych, za które można było uzyskać siedemnaście punktów. Jednym z nich było zadanie na dowodzenie, a dotyczyło reszty z dzielenia pewnej liczby przez trzy. W innym z zadań należało rozwiązać równanie wielomianowe, w którym trzeba było posłużyć się metodą grupowania wyrazów. Wśród zadań otwartych nie zabrakło zadania dotyczącego ciągu arytmetycznego, zadania z prawdopodobieństwa oraz zadania?z geometrii przestrzennej. To ostatnie dotyczyło ostrosłupów podobnych, a należało obliczyć stosunek pól ich powierzchni całkowitej. Zadanie dwudzieste czwarte dotyczyło geometrii analitycznej, a uczniowie musieli obliczyć długość boku pewnego równoległoboku. Najwięcej punktów, bo aż cztery, maturzyści mogli uzyskać za ostatnie zadanie w arkuszu, czyli zadanie optymalizacyjne. Było ono trudniejsze, niż rok temu i mogło niektórym uczniom przysporzyć pewnych kłopotów.

Poziom trudności tegorocznej matury z matematyki na poziomie podstawowym był podobny do poziomu matury z poprzedniego roku. Większość zadań była typowa, a tylko kilka zadań wymagało od abiturientów większego wysiłku intelektualnego Uczestnicy naszego kursu maturalnego na pewno zauważyli, że prawie wszystkie zadania z tegorocznej matury mają swój odpowiednik w materiałach, sprawdzianach czy maturach próbnych przygotowanych przez naszych wykładowców. W poniższych tabelach prezentujemy kilkanaście przykładów zadań z tegorocznej matury i ich odpowiedników z materiałów naszego kursu.

Nauczyciel matematyki Collegium Novum

Adam Naszydłowski

 


 

komentarz 2 _ matematyka 2024_poziom podstawowy

8 maja odbył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Matura w tym roku była bardzo podobna do ubiegłorocznej. Większość zadań miała swoje odpowiedniki w arkuszach z poprzednich lat.

Była to ostatnia matura z okrojonym zakresem wymagań, jakich dokonano ze względu na pandemię (sprawdzała ona wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych na rok 2024).
Arkusz był skonstruowany zgodnie z nową formułą egzaminu, podobnie jak w ubiegłym roku oraz wszystkich próbnych maturach przygotowywanych przez CKE od marca 2022 roku. Zawierał zadania zamknięte (zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz, zadania na dobieranie) oraz zadania otwarte (zadania z luką, zadania krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi).

Arkusz z matematyki na poziomie podstawowym zawierał ogółem 31 zadań.  W tym zadanie 14, które stanowiło grupę zadań tzw. wiązkę tematyczną składającą się z 4 poleceń na temat funkcji kwadratowej oraz zadanie 25 łączące 2 polecenia dotyczące graniastosłupa.
Większość arkusza stanowiły zadania zamknięte, za rozwiązanie których można było uzyskać maksymalnie 29 punktów. Było w nim również 8 zadań otwartych, za rozwiązanie których można było uzyskać maksymalnie 17 punktów.

Zdecydowana większość zadań była standardowa, jednoetapowa, w których należało zastosować znany algorytm i nie powinny one sprawić maturzystom większych kłopotów.
Typowe zadania to między innymi zadanie 1 (interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej), zadanie 2 (działania na potęgach), zadanie 4 (obliczanie logarytmów), zadanie 5 (wzory skróconego mnożenia), zadanie 6 (nierówność liniowa), zadanie 7 i 9 (równanie wymierne i wielomianowe), zadanie 12 (monotoniczność funkcji), zadanie 14 (własności i przekształcenia funkcji kwadratowej), zadanie 15 i 16 (ciąg arytmetyczny i geometryczny) czy zadanie 28 i 29 (średnia arytmetyczna i mediana).

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (za 2 punkty) były dość przewidywalne. Zadanie 17 dotyczyło ciągu arytmetycznego i wymagało rozwiązania krótkiego układu dwóch warunków. Zadanie 24 z geometrii analitycznej, dwuetapowe, wykorzystujące wzory z karty wzorów dostępnej na maturze oraz zadanie 30 z rachunku prawdopodobieństwa, które można było rozwiązać nawet metodą wypisania właściwych zdarzeń losowych.

Zadaniem trudniejszym z zadań otwartych krótkiej odpowiedzi było zadanie 3 dotyczące podzielności z resztą. Uczniowie zwykle mają duże trudności z rozwiązywaniem zadań typu „wykaż, że”. Jednakże, dowodzenie algebraiczne własności liczb jest bardzo częstym przykładem zadania maturalnego i wielokrotnie ćwiczyliśmy to na zajęciach. Wśród 4 arkuszy omawianych na zajęciach, w trzech z nich, dowód algebraiczny dotyczył podzielności z resztą.
Wśród zadań, które mogły również sprawić uczniom trudność było np. zadanie 18 z trygonometrii, gdzie należało wykorzystać definicje i własności funkcji trygonometrycznych, aby wybrać dwie poprawne odpowiedzi. Podobnie zadanie 26 wymagało znajomości własności podobieństwa.

Zwykle trudniejsze dla uczniów są także zadania z geometrii (planimetrii, stereometrii), które wymagają zaplanowania strategii rozwiązania. Dużym ułatwieniem w zadaniu 25 ze stereometrii był gotowy rysunek graniastosłupa, co z pewnością pomogło wielu uczniom w poprawnym rozwiązaniu tego zadania.

Myślę, że zadanie 31 nie było dla uczniów na poziomie podstawowym łatwe. Było to zadanie optymalizacyjne rozszerzonej odpowiedzi (za 4 punkty), a niektórzy uczniowie z reguły nie podejmują się rozwiązywania takich zadań. Mam nadzieję jednak, że nasi słuchacze podjęli taką próbę, ponieważ we wszystkich czterech arkuszach, które ćwiczyliśmy na zajęciach, optymalizacja się pojawiła i dwukrotnie dotyczyła planimetrii.

Podsumowując, matura na poziomie podstawowym w 2024 roku była dość przewidywalna i zdecydowanie nie była wymagająca rachunkowo. Rozwiązania wielu zadań były krótkie, więc sprzyjały mniejszej liczbie popełnianych błędów. Uczestnicy kursu, którzy systematycznie uczęszczali na zajęcia z pewnością potwierdzą, że nie było na maturze zadań, które by ich zaskoczyły. Zadania takie liczyliśmy na zajęciach wielokrotnie.

 

Nauczyciel Collegium Novum

Elżbieta Pencak

COLLEGIUM NOVUM – MATURALNIE NAJLEPSI

Geografia

R

Rozszerzony

Język polski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Język angielski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Chemia

R

Rozszerzony

Biologia

R

Rozszerzony

Matematyka

P

R

M

Podstawowy

Rozszerzony

Max

Historia

R

Rozszerzony

Wos

R

Rozszerzony

Historia sztuki

R

Rozszerzony

Fizyka

R

Rozszerzony