Historia

 • RRozszerzony

powtórzenie
uzupełnienie
usystematyzowanie

W Collegium Novum przygotowaliśmy dla Was kurs przygotowujący do matury 2025 dostosowany do dalszych planów edukacyjnych.

 • Poziom rozszerzony

WYBIERZ KURS

Historia

16:30-19:30

Poniedziałek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Historia

16:30-19:30

Wtorek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Historia

16:30-19:30

Środa

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Historia

16:30-19:30

Czwartek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Historia

12:20-15:20

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Historia

09:00-12:00

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Historia

09:00-12:00

Niedziela

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

130 GODZIN ZAJĘĆ

To łączna ilość godzin kursu z historii
Najlepsza oferta na rynku edukacyjnym!

WYKŁADY + ĆWICZENIA

(wykład + ćwiczenia)
26 spotkań po 4 godziny
razem 104 godziny lekcyjne

KONSULTACJE I SEMINARIA

DODATKOWE
18 godzin lekcyjnych
z nauczycielem!

MATERIAŁY DO KURSU

arkusze maturalne,
ćwiczenia + wykłady
sprawdziany
próbne matury

WARSZTATY

Jednorazowe
Warsztaty Umiejętności
4 godziny lekcyjne

DZIENNICZEK

pobieranie materiałów do nauki,
kontakt z wykładowcą,
sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie,
co jest zadane jako praca domowa

PRÓBNA MATURA

Zewnętrzna matura próbna
4 godziny lekcyjne

NAGRANIA WYKŁADÓW

możliwość wykupienia dodatkowego dostępu do 40 godzin zarejestrowanych wykładów wybranego przedmiotu

Kurs maturalny z Historii Collegium Novum poleca się przede wszystkim
 • maturzystom którzy zamierzają aplikować na kierunki gdzie historia jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym na studia
 • maturzystom – maturę zdającym w 2026 roku (trzecioklasiści);
 • maturzystom z lat ubiegłych (zdającym egzamin maturalny na nowych zasadach – którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne);

a także wszystkim:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą systematycznie bez stresu przygotować sie do egzaminu.
WIĘCEJ O KURSIE

Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym. W  trakcie zajęć wraz z naszym wykładowcą powtórzycie najważniejsze zagadnienia (zasada selekcji i hierarchizacji) oraz przećwiczycie zadania maturalne sprawdzające stopnień opanowywania wymagań ogólnych i szczegółowych przewidzianych w podstawie programowej z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji oraz tworzenia narracji historycznej. Nasz wykładowca wskaże Wam jakie błędy były najczęściej popełniane na egzaminach w latach ubiegłych. Dowiesz się jak ich uniknąć!

Kurs maturalny z historii Collegium Novum to 130 godzin lekcyjnych, na które składają się:

 • 126 godzin zajęć z wykładowcą (wykłady, ćwiczenia, główna matura próbna, w tym 18 godzin konsultacji – repetytoriów z wykładowcą)
 • 4 godziny warsztatów umiejętności (zobacz w zakładce warsztaty umiejętności na stronie głównej)
 • wszystkie drukowane materiały do zajęć oraz w/w podręczniki
 • materiały w formie elektronicznej
 • prace domowe (nie wliczane przez nas do godzin kursu)
PROGRAM ZAJĘĆ - JAK UCZYMY

Każdy kurs posiada swój autorski program, zgodny z podstawą programową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z historii jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2025 i 2026.

Sposób nauczania
Forma mieszana:

 • wykład: powtórzenie materiału od starożytności do końca XX wieku, z podziałem na historię powszechną i historię Polski, uwzględniające najważniejsze wydarzenia, zjawiska, procesy historyczne.
 • ćwiczenia: kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych oraz rozwiązywania różnego typu zadań maturalnych z różnych obszarów historii.

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii w taki sposób, aby wynik uzyskany na maturze, umożliwiał przyjęcie na najbardziej oblegane kierunki studiów a w szczególności dostanie się na kierunek studiów tzw. pierwszego wyboru – czyli ten wydział, który jest dla Ciebie najważniejszy!

Zajęcia są prowadzone w ujęciu problemowym, takie spojrzenie na zjawiska i procesy historyczne są kluczem do sukcesu przy obecnym kształcie egzaminu maturalnego. Nie uczymy tylko faktografii.
W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym – każde zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu. W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym – zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu.

Atrakcyjność kursu podnoszą także zajęcia dodatkowe z zakresu radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i skutecznej nauki (w cenie zajęć – zobacz w zakładce warsztaty).

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
 • w formie tradycyjnej – drukowane skrypty
 • w formie elektronicznej (on-line), zadania, arkusze, prezentacje.

Nasi wykładowcy opracowali dla Was materiały (wykłady + ćwiczenia) z których powstanie ponad 500 stronicowy skrypt.

CO OTRZYMUJESZ
 • powtórzenie i uporządkowanie oraz rozszerzenie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu i nabranie biegłości w umiejętnościach maturalnych;
 • zapoznanie się z typem zadań umieszczanych w arkuszach;
 • umiejętność odczytywania źródeł historycznych;
 • umiejętność selekcjonowania informacji historycznej przed napisaniem wypracowania.
KOMENTARZE DO MATURY Z HISTORII

Historia – refleksje po maturze 2024

21 maja 2024 roku o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z historii. Po analizie arkusza jestem spokojna o wyniki moich kursantów, którzy rzetelnie pracowali w trakcie trwania kursu i poświęcali czas na rozwiazywanie zadań i analizę źródeł.

Zadania były na właściwym poziomie, sprawdzały umiejętności złożone z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej oraz tworzenie narracji historycznej.

Arkusz zawierał 25 zadań różnego typu, które odnosiły się do zagadnień z historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury i sztuki na przestrzeni wieków. Pytania ze starożytności dotyczyły Egiptu, Aleksandra Macedońskiego i Oktawiana z Rzymu. Z historii powszechnej średniowiecza pytania dotyczyły Wikingów, wypraw krzyżowych i społeczeństwa stanowego. Zadania z historii średniowiecza w Polsce dotyczyły wojny polsko – niemieckiej 1109r i banicji Bolesława Śmiałego. Z XVI w pytano o Nihil Novi i schemat Sejmu Walnego oraz ruch egzekucyjny. Z historii powszechnej była reformacja we Francji i wojna domowa w Anglii. Z historii nowożytnej pytania dotyczyły abdykacji Jana Kazimierza w Polsce i epoki napoleońskiej. Z XIX wieku pytano o powstania narodowe w Polsce i politykę izolacjonizmu w USA. Było również pytania dotyczące zjednoczenia Niemiec i I wojny światowej. Z historii XX wieku było pytanie dotyczące ustalania granic II RP, polityki NEP-u w Rosji i funkcjonowania III Rzeszy. Pytano również o Powstanie Warszawskie i Referendum Ludowe. Z historii najnowszej pytania dotyczyły Powstania Węgierskiego i Praskiej Wiosny a z historii Polski Stanu Wojennego.

Każde zadanie wyposażone było w materiał źródłowy.

Wszystkie zadanie miały swoje odpowiedniki w ćwiczeniach, które przerabialiśmy na zajęciach lub konsultacjach. Wielokrotnie  np. odnosiliśmy się do postaci historycznych, terminologii historycznej, analizowaliśmy materiał ikonograficzny. Nie powinny sprawić problemów moim kursantom zadania związane z analizą map, plakatów propagandowych czy tabel statystycznych ponieważ wszystkie ćwiczenia miały swoje odpowiedniki w zadaniach rozwiązywanych na zajęciach.

Zadanie 26 to wypracowanie. Zdający mieli możliwość wyboru jednego spośród 3 tematów, które są  zróżnicowane według epok oraz obszarów historii.

Tegoroczne tematy sformułowane były przystępnie, odnosiły się do umiejętności charakteryzowania i oceny zjawisk, procesów, wydarzeń historycznych. To uczeń musi dokonać selekcji i hierarchizacji faktów oraz przedstawić je w spójnym, logicznym wywodzie uwzględniając różne aspekty i złożoność zjawisk historycznych. Realizacja tematów nie powinna nastręczać trudności kursantom.

Dorota Myśliwska
nauczyciel historii CN

NOWOŚĆ: NAGRANIA WYKŁADÓW Z HISTORII

Od roku szkolnego 2024/2025 wprowadzamy możliwość dokupienia do regularnego kursu dodatkowych wykładów online w wymiarze 40 godzin. W wykładach możesz uczestniczyć na żywo raz w tygodniu, bądź odsłuchać je w dowolnym, dogodnym dla Ciebie terminie.

COLLEGIUM NOVUM – MATURALNIE NAJLEPSI

Język polski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Chemia

R

Rozszerzony

Historia

R

Rozszerzony

Biologia

R

Rozszerzony

Matematyka

P

R

M

Podstawowy

Rozszerzony

Max

Fizyka

R

Rozszerzony

Geografia

R

Rozszerzony

Język angielski

P

R

Podstawowy

Rozszerzony

Historia sztuki

R

Rozszerzony

Wos

R

Rozszerzony