Historia sztuki - 124 godziny zajęć

Komentarz do matury 2017
 

W poniedziałek 15 maja 2017 roku o godzinie 14.00 maturzyści przystąpili do matury z historii sztuki na poziomie rozszerzonym. Nie był to egzamin obowiązkowy.  

Egzamin z historii sztuki trwał 3 godziny. Był podzielony na trzy części i składał się łącznie z 20 zadań.

Część pierwsza polegała na rozwiązaniu zadań zamkniętych i otwartych, które sprawdzały m.in. znajomość epok, stylów, chronologii, twórców dzieł, środowisk artystycznych, ikonografii i terminologii. W zadaniach wykorzystane zostały różnorodne materiały źródłowe, np. zdjęcia dzieł malarstwa, rzeźb i architektury.
Część druga polegała na wykonaniu opisów i analiz dzieł oraz ich elementów. W trzeciej zaś części maturzyści musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów:

  • Temat 1: Człowiek jest miarą wszechrzeczy - to słynna wypowiedź Protagorasa. Omów trzy, pochodzące z różnych epok, dzieła sztuki lub przykłady postaw artystycznych, które wskazywałyby na słuszność tego poglądu.
     
  • Temat 2. Na wybranych przykładach twórczości trzech artystów scharakteryzuj środowisko artystyczne Florencji w XV wieku.
     

Egzamin był przewidywalny. Całość materiału do matury z historii sztuki została gruntownie przepracowana i przećwiczona na kursach maturalnych z tego przedmiotu w Collegium Novum.

Analizując pierwsze informacje spływające od naszych kursantów po tym egzaminie, śmiało możemy powiedzieć, że byliście dobrze przygotowani!

Cieszymy się z Wami i wierzymy, że indeks wymarzonego kierunku studiów już niedługo stanie się faktem:)

CN