Biologia - 130 godzin zajęć

Komentarz do matury 2020


Kochani,

Cieszę się, że matura z biologii w tym roku była przystępna i byliście świetnie do niej przygotowani przez fachowców z Collegium Novum! Bardzo się cieszę, że kładłam nacisk na botanikę, bo w tym roku arkusz był w nią wyjątkowo obfity :) Wierzę, że zajęcia, zarówno stacjonarne, jak i online, zdobyta wiedza i umiejętność rozwiązywania zadań, wszystkie sugestie i rady, zostały przez Was dobrze wykorzystane.

Zostawiam Was z analizą prawidłowych odpowiedzi. Jednocześnie przypominam, że odpowiedzi do zadań otwartych to propozycje, a każda merytorycznie prawidłowa odpowiedź musi być uznana - to, co najważniejsze, zostało pogrubione.

Serdecznie pozdrawiam, życząc tylko wysokich wyników:)

Poniżej przedstawiam wzorcowy klucz rozwiązań do arkusza:

Zad.1.1. A

Zad.1.2. (się zmniejsza /się zwiększa) , a potem (zmniejszeniu / zwiększeniu)

Zad.1.3 cholesterol / sfingomielina

Zad.2. Nie jest to stwierdzenie prawdziwie, ponieważ fibroblasty, zachowując zdolność do podziałów mitotycznych, mogą stale dawać / różnicować się w nowe komórki tkanki tłuszczowej.

Zad.3.1. P / P /F

Zad.3.2. Komórki korka są przesycone (jego ściany komórkowe) suberyną, substancją o charakterze tłuszczowym, dzięki którym korek ochrania roślinę przed utratą wody, zimą przed niską temperaturą oraz przed urazami mechanicznymi (może też być, że są wypełnione powietrzem i wykazać funkcje).

Zad.3.3. Taką tkanką może być drewno (ksylem) – występujące w nim naczynia i cewki mają zlignifikowane ściany komórkowe. Tkanka ta przewodzi wodę i sole mineralne od korzenia w górę rośliny. (może być sklerenchyma / twardzica – wzmacnia, usztywnia roślinę)

Zad.4.1. Komórki aerenchymy są tak ułożone, że tworzą duże kanały, komory wypełnione powietrzem, co umożliwia przewietrzanie rośliny.

Zad.4.2. Dzięki gromadzącemu się w kanałach i komorach powietrzu, części roślin wodnych mogą unosić się w wodzie, pływać po jej powierzchni. Dzięki temu mają lepszy dostęp do światła i mogą sprawniej przeprowadzać fotosyntezę.

Zad. 5.1. FADH2 i NADH + H+ - łańcuch oddechowy / fosforylacja oksydacyjna
acetylo-CoA – cykl Krebsa (i inne nazwy)

Zad.5.2. Do syntezy 1 cząsteczki cholesterolu potrzeba 18 cząsteczek acetylo- CoA;
Jeden kwas laurynowy daje 6 cząsteczek acetylo-CoA , bo kwas ten ma 12 atomów węgla;
18 : 6 = 3, czyli do syntezy jednej cząsteczki cholesterolu niezbędne są 3 cząsteczki kwasu laurynowego;

Zad.5.3. wątroba;

Zad.5.4. A3

Zad.6. Za pomocą pipety, nanoszę na szkiełko podstawowe kroplę wody pobraną z wodnej hodowli pantofelków, posypuję kroplę niewielką ilością grafitu, lekko mieszam pipetą. Następnie nakładam delikatnie szkiełko nakrywkowe. Odczekuję kilka minut i zaczynam obserwację mikroskopową ruchu rzęsek pantofelków – charakterystyczne fale (na wodzie).

Zad.7. Otwieranie się aparatu szparkowego jest spowodowane aktywnym napływem jonów, głównie potasu, do wnętrza komórki szparkowej i akumulację ich w wakuoli. Obniża to potencjał wodny komórki szparkowej i wywołuje osmotyczny napływ wody do jej wnętrza - wakuola powiększa się. Zwiększa to turgor wewnątrz komórki, co powoduje z kolei wyginanie się ścian komórek szparkowych – zewnętrzne cienkie ścianki pociągają za sobą protoplast, a on pociąga za sobą wewnętrzną, grubą ścianę. Aparat otwiera się.

Zad.8.1. A i E

Zad.8.2. Jest to roślina dwupienna, ponieważ na innych roślinach są kwiaty męskie, a na innych kwiaty żeńskie.

Zad.8.3. 1. Osie kwiatostanów są długie i wiotkie, a same kwiaty niepozorne, są więc owiewane przez wiatr, który „porywa” pyłek i przenosi na kwiaty żeńskie.


2. W kwiatach żeńskich traw słupek ma duże, pędzelkowate znamię, które służy do wyłapywania niesionego z wiatrem pyłku.

Zad.9.1. Wpływ temperatury na zakwitanie/ na czas rozpoczęcia kwitnienia/ początek zakwitania rzodkiewnika.

Zad.9.2. B. dwuliścienne;

1. Pierzasta nerwacja liści (ew. ogonek liściowy)

2. Okwiat podzielony na płatki korony i działki kielicha; / (system korzeniowy palowy);

Zad.9.3. B / D / E;

Zad.10.1. C – dymorfizm płciowy

Zad.10.2. Ohary są zagniazdownikami, bo po wykluciu są wodzone przez oboje rodziców w kierunku wody, gdzie poszukują pożywienia. Nie pozostają w gnieździe.

Zad.10.3. dostępność nor, gdzie będą mogły zbudować gniazdo; /(brak odpowiedniej liczby nor)

Zad.11. P / P / P

Zad.12.1. Niedobór jodu prowadzi do (obniżenia / podwyższenia) tempa metabolizmu w organizmie, na skutek (zmniejszenia / zwiększenia) wydzielania hormonów (gruczołów przytarczycznych / tarczycy).

Zad.12.2. Osoby stosujące niskosolną dietę mogą mieć problem z dostarczeniem do organizmu odpowiedniej ilości jodu, ponieważ sól w naszym kraju jest jodowana, a ograniczając jej spożycie, będą też dostarczać mniej tego pierwiastka. Natomiast rygorystyczna dieta, bez mleka, jaj, ryb, czyli produktów pochodzenia zwierzęcego, również może doprowadzić do niedoborów jodu, bo wymienione produkty zwierzęce są bogatym jego źródłem (niektóre rośliny mogą ograniczać pozyskiwanie jodu z pokarmu).

Zad.13. B2

Zad.14. Przy zespole błon szklistych występuje niedobór surfaktantu, którego odpowiednia ilość u osób zdrowych, zapobiega sklejaniu i zapadaniu pęcherzyków płucnych podczas wydechu. Noworodek z tym zespołem nie może więc przeprowadzać sprawnej wymiany gazowej, bo zmniejsza się jej powierzchnia w pęcherzykach płucnych na skutek ich sklejania. W jego organizmie jest mniej tlenu, co skutkuje przyspieszeniem oddechów, bo organizm próbuje zrekompensować jego niedobory.

14.2. Surfaktant zawiera, oprócz fosfolipidów, białka i węglowodany. W pneumocytach II typu znajduje się licznie siateczka szorstka, na której rybosomach produkowane są białka surfaktantu,/ modyfikowane następnie w aparatach Golgiego i wydzielane poza komórki pneumocytów. / Do tych wszystkich procesów niezbędne jest też ATP, produkowane w licznych w tych komórkach mitochondriach.

Zad.15.1. 1. Przy spadku temperatury z 20 do 10 stopni Celsjusza wzrośnie tempo metabolizmu, polegające m.in. na rozkładzie węglowodanów i lipidów, które będą źródłem energii cieplnej do ogrzania organizmu. /(więcej energii chemicznej ulega przemianie w energie cieplną)

2. Gdy temperatura otoczenia wzrośnie z 40 do 50 stopni Celsjusza, organizm zareaguje rozszerzeniem naczyń krwionośnych skóry i lepszym jej ukrwieniem, dzięki temu więcej ciepłej krwi dopłynie do skóry i więcej ciepła organizm odda do otoczenia w celu ochłodzenia organizmu i utrzymania względnie stałej temperatury ciała.

Zad.15.2. Hormony tarczycy (tyroksyna i trójjodotyronina), zwiększają tempo metabolizmu, m.in. rozkład tłuszczy, gdy organizm jest wychłodzony. Tyreotropina zaś pobudza tarczycę do wydzielania tych hormonów. Gdy jest więc chłodno, hormony te podnoszą tempo metabolizmu aby wydzieliła się energia cieplna i ogrzała wychłodzony organizm.

Zad.16.1.

Dziecko: l1l1 lub l1l2

Matka: Ll1 lub Ll2

Ojciec: l1l1 lub l1l2

Zad.16.2. Jeśli żadne z rodziców nie ma wrodzonej nietolerancji laktozy, która jest kodowana przez allel l2, ale mają już dziecko z tą chorobą, to znaczy, że oboje są heterozygotami Ll2. Więc prawdopodobieństwo, że ich kolejne dziecko będzie chore, wynosi 25% (powstaje 1 homozygota recesywna na 4 możliwe genotypy)

Zad.16.3. B2;

Zad.16.4. jelito cienkie;

Zad.16.5. W zależności od podłoża nietolerancji laktozy, należy wdrożyć inne postępowanie, które ułatwi funkcjonowanie pacjentowi. Przy nietolerancji nabytej, wywoływanej np. przez bakterie, choroby jelit, czy niedożywienie, można wyleczyć / usunąć źródło tej nietolerancji i pacjent po leczeniu może funkcjonować normalnie. Natomiast w przypadku nietolerancji genetycznej, nie da się usunąć źródła tej choroby, (choć może w przyszłości będzie możliwa terapia genowa dla tego przypadku) i dziecko musi być na diecie bez laktozy lub musi mieć podawaną laktazę.

Zad.16.6. 1. Wrodzona nietolerancja laktozy jest chorobą, ponieważ noworodek ludzki jest ssakiem, który żywi się naturalnie mlekiem matki, które zawiera laktozę, a on nie będzie jej tolerował, co może powodować poważne skutki zdrowotne;

2. Pierwotna nietolerancja laktozy pozwala zaś ludzkiemu noworodkowi żywić się mlekiem matki, które jest jego pierwszym pokarmem, ale jest stopniowo zastępowane przez inne pokarmy, więc wytwarzanie mniejszych ilości laktazy nie jest problemem dla zdrowia i jest uznawane za wariant normy. 4

Zad.17. C – sprzężonej z płcią, dominującej, ponieważ chory mężczyzna i zdrowa kobieta mają zdrową córkę (w I pokoleniu). Gdyby była to choroba sprzężona z płcią dominująca, to chory mężczyzna musiałby przekazać córce wadliwy allel leżący na chromosomie X płci (od matki dostałaby drugi „zdrowy” X) i córka, przy allelu dominującym, musiałaby być chora.

Zad.18.1. BBDD, BBDd, BbDD, BbDd;

Zad.18.2. genotyp samicy: BbDd; genotyp samca: bbdd;
                                           P: BbDd x bbdd

gamety samicy: BD, Bd, bD, bd gamety samca: bd
                    F1:      BbDd,         Bbdd ,           bbDd,              bbdd
                            1 czarna :      1 biała :         1 brązowa :     1 biała


Stosunek fenotypowy: czarne 1 : brązowe 1 : białe 2

Zad.19. 1 3 / 1/ 2/ 4

Zad.19.2. A. nukleaza (III), B. polimeraza DNA (IV), C. ligaza (I)

Zad.19.3. Osoby chore na tzw. skórę pergaminową muszą unikać promieniowania słonecznego, gdyż jest ono źródłem promieniowania UV, które jest mutagenem i może doprowadzić do powstawania dimerów tyminowych, a osoby te, na skutek dziedzicznego defektu, nie mają enzymów zdolnych do naprawy tych uszkodzeń. Zaburzeniu ulegnie replikacja w funkcjonowanie komórek tych osób.

Zad.20.1. Bakteria ta i człowiek są w związku mutualistycznym , ponieważ przynosi człowiekowi korzyści, np. zwiększa wchłanianie cząstek pokarmowych i dostarcza człowiekowi niektórych witamin, a sama ma miejsce do życia i substancje odżywcze.

Zad.20.2. wit. K

Zad.21.1. Sposób rozprzestrzeniania: hydrochoria;

Cechy diaspor: 1. Lekkie nasiona o dużej powierzchni przenoszone przez wodę; (aerenchyma)

2. trwałe owoce, odporne na zasolenie przenoszone przez wodę; / często mają korek i nie nasiąkają wodą;

Zad.21.2. P / P/ F

Zad.21.3. Ptaki, będąc na innych terenach, zjadały barwne, smaczne owoce, zawierające nasiona, a następnie, przylatując na wyspę Surtsey, wydalały te nasiona z kałem. Nasiona mogły się też przyklejać do piór, nóg, dziobów ptaków i w ten sposób zostały przyniesione na wyspę.

Zad.21.4. Powstanie kolonii mew spowodowało nową falę kolonizacji, bo do tej pory diaspory docierały na wyspę głównie z wiatrem i wodą, musiały być więc do tego przystosowane (lekkie, wytrzymałe), a mewy zaczęły przynosić diaspory nowych gatunków, które przeniosły poprzez układ pokarmowy, ze zjedzonymi zwierzętami, czy też na piórach.

Zad.22.1. T / T / N

Zad.22.2. Krzyżowanie się żbików z kotami domowymi stanowi zagrożenie dla żbika europejskiego, ponieważ poprzez swobodne i płodne krzyżowanie się tych podgatunków, zubaża się pula genowa populacji żbika, coraz więcej jest w niej genów kota i trudno już wyodrębnić populację o cechach swoistych dla żbika.

Zad.22.3.

1. Zagrożenie dla ich liczebności: rozbudowa sieci drogowej prowadzi do fragmentacji siedlisk, w wyniku czego nie będą pokrywać się terytoria samca i kilku samic (2 – 3), nie dojdzie więc do rozmnażania i powstania nowych osobników.

2. Zagrożenie dla ich różnorodności genetycznej: rozbudowa sieci drogowej, fragmentująca siedlisko i oddzielająca różne siedliska od siebie, spowoduje, że będą się one krzyżować stale w tych samych układach osobników, brak więc będzie dopływu nowych alleli genów, co zmniejszy różnorodność genetyczną.

 

Naszym zdaniem, a bierzemy pod uwagę liczbę zadań, które były przerabiane na kursach wspólnie ze słuchaczami matura rozszerzona z biologii w tym roku nie była trudna (podobnie jak w 2019 roku), ale kilka zadań jak co roku mogło sprawić niewielkie problemy, gdyż wymagały one od Maturzystów bardzo obszernej wiedzy. Tegoroczna matura z biologii jak zawsze wymagała wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim dużego doświadczenia w rozwiązywaniu zadań różnego typu. Nasi maturzyści po ogromnej pracy wykonanej na zajęciach powinni sobie doskonale poradzić z maturą biologii 2020!

łącząc pozdrowienia

Monika

wykładowca biologii CN

 

 

Komentarz do matury 2019


W piątek rano część maturzystów w tym uczniowie klas biologiczno-chemicznych pisała egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Musieli w ciągu trzech godzin rozwiązać ponad 20 zadań. Kilka z nich wymagało wybrania odpowiedzi spośród podanych (A, B, C), a większość polegała na tym, by wybrać odpowiedź i uzasadnić.

Opinie maturzystów, jak każdego roku są podzielone. Dotychczasowe opinie o tegorocznej maturze z biologii są bardzo odmienne, wręcz skrajne, ale jednak duża większość Maturzystów oceniła ten egzamin jako trudny. Naszym zdaniem w tym roku egzamin z biologii nie był trudniejszy niż zeszłoroczny, ale większy nacisk położono na wiedzę. Uczniowie po raz kolejny musili się zmierzyć z bardzo dużą ilością tekstów do czytania i wykresów do analizowania, a to zabiera czas, bo przecież maturzyści widzą je pierwszy raz, więc trzeba je dwa, trzy razy przeanalizować i jeszcze skonstruować odpowiedź! Wiem, że dużo osób się nie wyrabia w 180 minut. Na zajęciach ćwiczyliśmy wiele razy formułę egzaminu i wierzę, że nasi maturzyści doskonale poradzili sobie z tegoroczną maturąz biologii :)

Ale po kolei:

Zad. 1.1. W komórkach trzustki znajdują się dobrze widoczne jąderka, w których odbywa się synteza podjednostek rybosomów, stąd przy aktywnych jąderkach liczne rybosomy w komórkach trzustki. W jąderkach wytwarzany jest rRNA, który buduje rybosomy, dlatego jąderka są dobrze widoczne, gdyż są aktywne.


Zad. 1.2. Trzustka jest narządem, który produkuje m.in. enzymy soku trzustkowego, które są białkami. Enzymy te są eksportowane poza komórki trzustki. Szorstka siateczka śródplazmatyczna zawiera na swojej powierzchni rybosomy i odpowiada za syntezę białek, właśnie eksportowanych poza komórkę. Dlatego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na rybosomach siateczki, a nie tych w cytoplazmie, bo te białka zazwyczaj zostają w komórce.

Zad. 1.3. Różnica między tymi rybosomami polega głównie na wielkości – rybosomy z cytozolu są większe, o stałej sedymentacji 80S, a te z matriks mitochondriów mniejsze, przypominające te z bakterii, o stałej sedymentacji 70S.

Zad. 2.1.    

                             proces A                       proces B
Fotosystemy:    PSI (fotosystem I)        PSI (fotosystem I) i PSII (fotosystem II)
Fotoliza:              nie zachodzi                 zachodzi
Produkty:            ATP                               ATP, NADPH + H+, tlen


Zad. 2.2. Do zajścia fotosyntezy konieczny jest niecykliczny transport elektronów, ponieważ tylko podczas tego etapu powstaje siła asymilacyjna (redukcyjna), w postaci ATP i NADPH + H+, natomiast podczas etapu cyklicznego powstaje tylko ATP. Siła asymilacyjna z fazy jasnej jest niezbędna do redukcji związków sześciowęglowych w fazie ciemniej (cyklu Calvina) do PGAL, który jest pierwszym produktem fotosyntezy.

Zad. 2.3.  F, P, F

Zad. 3.1.  P, P, P 


Zad. 3.2.  odpowiednio:
niskie  /   stymulacja  /  kwitnienie
wysokie /  brak stymulacji / brak kwitnienia

Zad. 4.1. C3


Zad. 4.2. D

Zad. 5.1. A, C

Zad. 5.2.  B jest kontrolny dla zestawu A, natomiast zestaw D jest kontrolny dla zestawu C

Zad. 5.3. zestaw B
Wyjaśnienie: liście w zestawie B nie były opryskane ABA, więc aparaty szparkowe nie zamknęły się (tak jak w A i C), co nie ograniczyło transpiracji, więc woda normalnie parowała. Jednak przy wilgotności powietrza 90% woda będzie parować mniej (duży potencjał wodny), niż przy wilgotności 20%.

Zad. 6.1. W opisanej terapii fagowej stosuje się fagi przeprowadzające cykl lityczny, ponieważ są to fagi zjadliwe, które szybko i skutecznie namnażają się, niszcząc patogenne bakterie, ponieważ doprowadzają do lizy komórek bakteryjnych. Nie wbudowują swojego DNA do DNA bakteryjnego, tak jak fagi łagodne, przeprowadzające cykl lizogeniczny, bo te przechodzą wtedy stan uśpienia i nie niszczą bakterii.

Zad. 6.2. Niskie pH soku żołądkowego może wywołać inaktywację preparatów fagowych, ponieważ fagi produkują białka adhezyny oraz enzymy degradujące elementy bakterii, a te białka i enzymy mogą nie być aktywne w kwasowym pH soku żołądkowego, mogą wymagać do swojej aktywności innego pH, mogą zostać nawet zdenaturowane. Podobnie osłonka białkowa wirusa – kapsyd może ulec denaturacji.

Zad. 6.3. F, P, P

Zad. 6.4. cholera, gruźlica, tężec

Zad. 7.  A / cis / 4
             B / jałowiec / 2

Zad.8.1. Endofity ograniczają / zmniejszają uszkodzenia liści kakaowca wywołane fitoftorą.

Zad. 8.2. podkreślone powinny być:  haploidalne, mitozie, mejosporami

Zad.8.3. C

Zad.9.1. P, F, P

Zad. 9.2.  Żywicielem ostatecznym jest mucha tse-tse, bo świdrowiec rozmnaża się w niej płciowo.

Zad. 9.3. U ssaków jest forma 2n, ponieważ mucha tse-tse pobiera tę formę od ssaka z krwią i w jej organizmie dochodzi do mejozy, (a potem zapłodnienia), a mejozie podlegają tylko komórki 2n.

Zad. 9.4.  Zwalczenie świdrowca przez układ odpornościowy człowieka jest dlatego tak trudne, ponieważ komórki świdrowca są pokryte glikoproteiną VSG o ogromnej zmienności, która dokonuje się poprzez rearanżację fragmentów genomu świdrowca. Coraz to inna glikoproteina VSG jest innym antygenem dla układu odpornościowego człowieka, na który trzeba wytworzyć nowe przeciwciała, a ten proces jest długotrwały.

Zad. 10.1.  A, C, E, F

Zad. 10.2. Pajęczakiem jest D, ponieważ ma 4 pary odnóży lokomotorycznych

Zad. 11.1. oddychanie komórkowe tlenowe /  łańcuch oddechowy / fosforylacja oksydacyjna

Zad. 11.2. Podskórna tkanka tłuszczowa jest doskonałym termoizolatorem, a niedźwiedzie polarne żyją w środowisku, gdzie panuje niska temperatura i są narażone na wychłodzenie ciała. Tak więc tkanka ta jest przystosowaniem do środowiska życia tych zwierząt, bo chroni przed wychłodzeniem. Jest też materiałem zapasowym, gdy brak pokarmu.

Zad.11.3. Niedźwiedzie polarne polują na ssaki morskie wyłącznie wtedy, gdy przebywają na lodzie morskim. Globalne ocieplenie powoduje topnienie lodu morskiego, a im mniej tego lodu, tym mniej miejsca do polowania niedźwiedzi. Dlatego wszelkie działania, które prowadzą do ograniczenia globalnego ocieplenia przyczynią się do ochrony niedźwiedzi polarnych.

Zad. 12.1         1. Stopień zatrucia – bardzo ciężkie, 2. Przybliżony czas – 3h

Zad. 12.2. Wysiłek fizyczny skraca czas, po którym występują objawy zatrucia czadem. Przy wysiłku fizycznym zwiększa się częstość oraz głębokość oddechów, więc więcej czadu pobierzemy z powietrza. Poza tym przez szybszą pracę serca, szybciej krąży krew, dostarczając nowe porcje erytrocytów z hemoglobiną do naczyń w płucach, gdzie czad zostanie pobrany i połączy się z hemoglobiną, szybciej nastąpi jej wysycenie tlenkiem węgla.

Zad. 13
1.    Zwiększenie pojemności minutowej serca, które następuje w odpowiedzi na podwyższenie temperatury krwi, powoduje, że więcej ciepłej krwi dopływa do układu oddechowego, a w związku z tym, więcej ciepła może zostać wydalone przez układ oddechowy z organizmu wraz z wydychanym powietrzem.
2.    Pogłębienie i przyspieszenie oddechów, które następuje w odpowiedzi na podwyższenie temperatury krwi, powoduje, że większej ilości ciepła możemy pozbyć się przez układ oddechowy z organizmu wraz z wydychanym powietrzem.

Zad. 14.1.  Fab – 1; Fc – 3

Zad. 14.2.  4 mostki disiarczkowe

Zad. 14.3.  B – 4

Zad. 15  Do podkreślenia:    1. Dominują: pręciki / w odcieniach szarości;     2. Wysoka rozdzielczość: czopki / z jednym neuronem

Zad. 16.1. częstość allelu a: aa to q2.    , więc aa to 0,02+0,02=0,04 ; q=√0,04 to q=0,2 – częstość allelu a wynosi 0,2
częstość allelu A: AA to p2    , więc AA to 0,32+0,32=0,64 ; p=√0,64 to p=0,8 – częstość allelu A wynosi 0,8

Zad. 16.2. T, T, T


Zad. 17.1.  B2 

Zad. 17.2. Przy odpowiedniej ilości tryptofanu, ekspresja genów struktury  (A – E) powinna być zahamowana. Tryptofan, będący korepresorem, połączy się z białkiem represorowym, które w ten sposób ulegnie aktywacji i przyłączy się do operatora, blokując polimerazę RNA – praca operonu tryptofanowego zostanie na jakiś czas zatrzymana, bo nie będzie zachodzić transkrypcja genów struktury.

Zad.17.3. Na skutek takiej mutacji tryptofan nie będzie mógł pełnić funkcji korepresora, bo nie będzie się łączyć z białkiem represorowym, nie będzie więc w ogóle blokowany operon tryptofanowy i aminokwas ten będzie produkowany w sposób ciągły.

Zad. 18.1 Geny te nie są sprzężone, ponieważ allele tych genów leżą na zupełnie innych chromosomach: układu AB0 na 9, a układu MN na 4 chromosomie.

Zad. 18.2.  Genotyp matki: IAIBLNLN                       Genotyp ojca: iiLMLM

Zad.18.3.    C. 50%
P:      kobieta  IAIBLNLN    x    mężczyzna  iiLMLM
gamety:          IALN, IBLN        iLM
F1: IAiLMLN  , IB iLMLN

Zad. 19.1. 
1. Wyniki badań wskazują, że babka nadmorska ma zapisaną w DNA informację genetyczną o możliwej wysokości – ta rosnąca na bagnie jest naturalnie średnio wyższa od tej pochodzącej z murawy z klifu nadmorskiego, co uwidacznia się na poletku doświadczalnym. Jest więc pomiędzy nimi zmienność genetyczna.
2. W przypadku babki nadmorskiej pochodzącej z klifów nadmorskich silnie uwidacznia się zmienność fenotypowa – rosnąca naturalnie na klifie, prawdopodobnie na skutek działalności wiatru, jest znacznie niższa, niż ta rosnąca na poletku doświadczalnym.

Zad. 19.2.  T, N, N

Zad. 20.1. Umiarkowane wypasanie bydła przyczynia się do większej różnorodności gatunkowej roślin w naturalnym zbiorowisku pampy Ameryki Południowej.

Zad. 20.2. Gdy rośliny w danym zbiorowisku, np. pampy, nie są naturalnie umiarkowanie zgryzane, zaczynają dominować ekspansywne gatunki roślin, silnie przystosowane do danych warunków. Rośliny zbiorowiska trawiastego mają podobne nisze ekologiczne, więc rośnie między nimi konkurencja o zasoby środowiska. Zgryzanie roślin przez bydło sprawia, że ograniczona jest ekspansja silnych gatunków, słabsze też mają wtedy szansę na wzrost i wydanie nasion, co zwiększa różnorodność gatunkową zbiorowiska trawiastego.

Zad. 21.1.  P, F, F

Zad. 21.2. Liczba poziomów troficznych w ekosystemie jest ograniczona, ponieważ podczas przepływu energii przez kolejne poziomy troficzne, następują straty tej energii. Szacuje się, że na kolejny poziom troficzny przechodzi ok 10% energii z poziomu poprzedniego. Im więcej poziomów troficznych, tym mniej energii jest dostępnej z poprzedniego poziomu dla kolejnego.

Zad. 22.1. Czerpanie wody z zasobów wód podziemnych w tym rejonie zagrażałoby populacji karpieńca diablego, ponieważ ryba ta żyje w szczególnych warunkach, silnie specyficznych – temperatura 33ºC, bardzo mała ilość tlenu, określone zasolenie, które są jej niszą ekologiczną. Jakakolwiek ingerencja zaburzyłaby te warunki, np. czerpanie wody mogłoby pozbawić tę ryba miejsca do rozmnażania się, bo półka skalna, na której się rozmnażają, osuszyłaby się.

Zad.22.2.   A-1

Zad. 23.  1.  Należy podkreślić: homologiczne,  wspólne;         2. Należy podkreślić: analogiczne, niezależnie;

Podsumowując,

Naszym zdaniem, a bierzemy pod uwagę liczbę zadań, które były przerabiane na kursach wspólnie ze słuchaczami matura rozszerzona z biologii w tym roku nie była trudna, ale kilka zadań jak co roku mogło sprawić niewielkie problemy, gdyż wymagały one od Maturzystów bardzo obszernej wiedzy. Tegoroczna matura z biologii jak zawsze wymagała wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim dużego doświadczenia w rozwiązywaniu zadań różnego typu. Nasi maturzyści po ogromnej pracy wykonanej na zajęciach powinni sobie doskonale poradzić z maturą biologii 2019!

łącząc pozdrowienia

Monika

wykładowca biologii CN

 

Komentarz do matury 2018


Tegoroczna matura z Biologii na poziomie rozszerzonym już za Nami…

10 maja 2018 roku o godz. 9:00 Maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Tegoroczna matura postawiła maturzystów przed standardowymi wyzwaniami, jakie oferuje ten egzamin od momentu zmiany formuły (2015 rok). Większość zadań wymagała od maturzystów gruntownej wiedzy biologicznej i jej zastosowaniu.

Dotychczasowe opinie o tegorocznej maturze z biologii są bardzo odmienne, wręcz skrajne, ale jednak duża większość Maturzystów oceniła ten egzamin jako trudny.

Naszym zdaniem, a biorzemy pod uwagę liczbę zadań, które były rozwiązywane na kursach wspólnie ze słuchaczami matura rozszerzona z biologii w tym roku nie była trudna, ale kilka zadań mogło sprawić niewielkie problemy, gdyż zadania te wymagały od Maturzystów bardzo obszernej wiedzy. Tegoroczna matura z biologii jak zawsze wymagała wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim dużego doświadczenia w rozwiązywaniu zadań różnego typu.

W tym roku pojawiły się m.in. pytania dotyczące zagadnień z zakresu genetyki, które były bardzo łatwe, a także budowy ludzkiego serca. Pojawiło się też pytanie dotyczące wentylacji płuc u ptaków i o organizację CITES.

Nasze impresje na temat niektórych zadań maturalnych i zagadnień poruszanych na egzaminie:


Zadanie 2 !!!
…Na zdjęciu spod transmisyjnego mikroskopu elektronowego przedstawiono fragment komórki pochodzącej z kory nadnerczy i wydzielającej hormony…, w tym zadaniu należało wykazać związek pomiędzy funkcją wewnątrzwydzielniczą komórek kory nadnerczy a występowaniem w nich mitochondriów i  kropelek tłuszczu zawierających estry cholesterolowe  – to zadanie powinno bardzo ucieszyć słuchaczy kursu, gdyż podobnych zadań robiliśmy bardzo dużo, a szczególną uwagę zwracałam na układ dokrewny i podkreślałam wagę doskonałej znajomość hormonów. O roli mitochondriów mówiliśmy w różnych zadaniach, więc i kolejny podpunkt do zadania 2 nie powinien budzić wątpliwości, również w zadaniu 2 w kolejnym podpunkcie należało wskazać dwa hormony wydzielane przez korę nadnerczy, to również nie powinno być problemem, gdyż zadań z układu dokrewnego robiliśmy bardzo dużo.

Zadanie 3 !!! 

Na pierwszy rzut oka brzmi groźnie, zwłaszcza po spojrzeniu w źródła z których skorzystano. Sprawdźmy jednak o co pytają:Zadanie to wymagało umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, ale również wiedzy na temat białek oraz witaminy C i budowy naczyń krwionośnych. O właściwościach białek uczyliśmy się na pierwszych zajęciach, na temat witamin mówiliśmy przy omawianiu układu pokarmowego, a o budowie i funkcjach naczyń krwionośnych przy układzie krwionośnym - zadanie przekrojowe, bardzo ciekawe i wymagające, ale do zrobienia i to na bardzo dobrym poziomie.

Na kursach Collegium Novum bez problemu przekonamy się, że jeśli białko ma mieć strukturę 4-rzędową (czyli najwyższą możliwą) to mu się ono składać przynajmniej z 2 osobnych łańcuchów peptydowych. Poszukajmy więc czy w tekście nie ma takich sugestii:

Skojarzenie informacji wyniesionej z kursu z informacją w tekście lub rysunku dawał gwarantowany punkt. Podobnie było w zadaniach 1, 2 4, 14 itd.

Zadanie 4 !!!

Dotyczyło mechanizmu fosforylacji oksydacyjnej, bardzo ambitne zadanie zwłaszcza dla Tych słuchaczy, którzy dużo czasu poświęcili na powtórzenie zadań treningowych z zakresu metabolizmu komórki.

Niektóre z zadań wymagały jednak od ucznia analizy zupełnie nowych informacji (gdzie było mało prawdopodobne aby uczeń nabył tą wiedzę gdziekolwiek) i skonstruowanie na tej podstawie odpowiedzi. Tego wymagało zadanie 11:

Mechanizm wymiany gazowej ptaków jest szczegółowo omawiany na kursie, aczkolwiek odnosi się on głównie do wentylacji podczas lotu. Autorzy pytania stawiają więc ucznia w zupełnie nowej sytuacji, gdzie przeanalizowanie wiedzy z bardzo wąskiej specjalizacji (w tym wypadku fizjologii ptaków) jest głównym kluczem do prawidłowego rozwiązania. Taki typ poleceń pojawiał się także na innych maturach, które uczeń ma szansę przećwiczyć podczas kursu Collegium Novum.

Na każdej maturze z biologii jest także kilka „pewniaków”, dwa przykładowe, na które zawsze uczulamy uczniów to eksperymenty biologiczne i sformułowanie problemu badawczego, hipotezy lub wniosku do opisanego doświadczenia. Tak było np. w poleceniu 5:

Drugi przykładowy „pewniak” to zagadnienie z ekologii, a konkretniej zależności międzygatunkowe. Polecenie odnoszące się do tego zagadnienia pojawia się ZAWSZE. W tym roku było ono wyjątkowo proste, bo na podstawie bardzo czytelnego schematu sieci troficznej autorzy pytali:


Ponadto na maturze 2018 pojawiły się pytania o:

 • znaczenie mikoryzy dla grzybów !!!;
 • czynności, które należy wykonać w celu przeprowadzenia obserwacji mikroskopowej komórki miękiszu spichrzowego !!!;
 • tkanki roślinne !!!;
 • tkanki zwierzęce !!!;
 • budowę morfologiczną zarodka roślin jednoliściennych i dwuliściennych !!!;
 • funkcję bielma !!!;
 • budowę skóry płazów !!!;
 • listki zarodkowe !!!;
 • automatyzm serca i układ bodźcoprzewodzący !!!;
 • hormony steroidowe i białkowe !!!;
 • hormony tarczycy !!!;
 • podziały komórkowe !!!!;
 • zależności między poziomami troficznymi !!!.
   

Większość zadań, które pojawiły się na tegorocznej maturze opatrzyliśmy „!!!” co oznacza, że są to zadania trafione na 100%.

Tegoroczna matura z biologii była do napisania i to na bardzo dobrym poziomie, oczywiście dla Tych słuchaczy, którzy uczęszczali na wszystkie zajęcia, robili szczegółowe notatki, odrabiali prace domowe oraz aktywnie uczestniczyli we wspólnym analizowaniu i rozwiązywaniu zadań tematycznych jak i tych z arkuszy maturalnych z ubiegłych lat. Wszystkie typy zadań, które pojawiły się na tegorocznej maturze z biologii były szczegółowo ćwiczone i omawiane na zajęciach, ale pragnę nadmienić, że w tym roku była niezbędna wiedza merytoryczna i to dość szczegółowa, a także umiejętność patrzenia na nauki biologiczne w sposób przekrojowy.
Życzymy wszystkim Maturzystom bardzo dobrych wyników z egzaminów maturalnych i pięknych wakacji!

Zespół biologów Collegium Novum
 

Komentarz do matury 2017

 

MATURA Z BIOLOGII 2017!

 

12 maja 2017 roku o godzinie 9.00 odbył się egzamin maturalny z Biologii, Maturzyści w 180 minut musieli odpowiedzieć na 22 pytania. Pragnę nadmienić, iż Biologia to od lat jeden z najchętniej wybieranych przedmiotów na maturze. 

 

Każdego roku w dniu egzaminu maturalnego z Biologii jestem myślami z moimi Kursantami i bardzo mocno trzymam kciuki za ich powodzenie. Wierzę głęboko w to, iż Kursanci wzięli sobie do serca moje uwagi i na kilka dni przed egzaminem już nie uczyli się Biologii tylko relaksowali - mózg przed egzaminem musi przecież wypocząć

 

Matura z Biologii 2017 już za nam, a opinie tegorocznych maturzystów, jak każdego roku są podzielone. Pierwsze komentarze po maturze z Biologii zasłyszane przeze mnie w mediach były następujące:

„trudne były zagadnienia związane z roślinami, a dokładnie procesem fotosyntezy”

„na szczęście nie było zadań z ochrony środowiska”

„fajnie, że było dużo zadań z anatomii i fizjologii człowieka”

„zoologia była dziwna”

 

Ale co ważne odezwali się do mnie moi Kursanci z CN i są bardzo zadowoleni, są pewni, że ich wynik pozwoli im aplikować na wymarzone studia, co mnie bardzo cieszy i jestem z moich Kursantów bardzo dumna!

 

Każdego roku dokonuję dokładnej analizy arkusza maturalnego z Biologii, oczywiście w tym roku podobnie. Zawsze oceniam arkusz maturalny przez pryzmat kursów maturalnych z Biologii w Collegium Novum. 

 

I jaka jest moja opinia?

 

Tegoroczna matura z Biologii była typowa, zgodna z nową formułą, na właściwym poziomie, jeśli chodzi o stopień trudności zadań, aczkolwiek wymagała od Maturzysty uporządkowanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania typowych zadań maturalnych. Odnosząc się do kilku zacytowanych komentarzy Maturzystów mogę powiedzieć, że moi Kursanci z pewnością ucieszyli się z dużej ilości zadań z anatomii i fizjologii człowieka, ale co do pierwszego komentarza to jestem przekonana, że na twarzach moich Kursantów zagościł uśmiech, gdyż proces fotosyntezy był bardzo dokładnie omówiony na zajęciach. Zwracałam uwagę na: porównanie fosforylacji cyklicznej i niecyklicznej, na reakcje cyklu Calvina-Bensona z uwzględnieniem tych reakcji, w których udział biorą siły asymilacyjne. Również omawiany był cykl dla roślin C3 i C4 z uwzględnieniem akceptorów dwutlenku węgla i to wszystko było na tegorocznej maturze. Nie będę przywoływać numerów podobnych zadań dotyczących fotosyntezy w naszych materiałach z kursu biologii, gdyż było ich bardzo dużo (książka ćwiczeniowa numer 3). Uważam, że zadania z fotosyntezy moi Kursanci powinni zdać śpiewająco! 

 

Zadania z fizjologii człowieka oceniam jako proste, bardzo podobne robiliśmy na zajęciach, wręcz takie same np. z anatomii i fizjologii układu nerwowego (zadanie 9/matura 2017), układu krwionośnego (zadanie 10/matura 2017), układu pokarmowego (zadanie 11/matura 2017), układu rozrodczego (zadanie 12/matura 2017), tak naprawdę by rozwiązać zadania maturalne z anatomii i fizjologii człowieka wystarczyło dokładnie znać nasze notatki z kursów („zeszyt”), zadania z książki ćwiczeń 2 oraz rysunki i dodatkową teorię ze skryptu pt. „Biologia” tom I. Uważam, że pytania z zakresu anatomii i fizjologii człowieka dla moich Kursantów były proste i z pewnością świetnie sobie poradzili – przygotowani byliśmy na znacznie trudniejsze zadania:)

 

Następnie Maturzyści odpowiadali na pytanie (zadanie 6/matura 2017) dotyczące cech charakterystycznych dla owadów na podstawie turkucia podjadka, musieli rozpoznać typ przeobrażenia – identyczne zadania były robione na kursie (książka ćwiczeń 4). Pytano także o zdolność sinic do asymilacji azotu – to akurat było bardzo proste zadanie, wymagające umiejętności czytania ze zrozumieniem i dokładnej analizy tekstu. 

 

Pojawiła się również genetyka w postaci prawa Hardy'ego-Weinberga – określającego stosunki pomiędzy frekwencją alleli a częstością genotypów w populacji oraz warunki, w jakich stosunki te będą zachowane – bardzo proste zadanie, obliczenia na poziomie matematyki podstawowej. Na podstawie tego prawa należało stworzyć krzyżówki genetyczne. Zadanie z genetyki dotyczyło fenyloketonurii – choroby warunkowanej przez autosomalny allel recesywny – podobne zadania (dokładnie trzy) robiliśmy na zajęciach – zadanie bardzo proste. Pozostałe zadania z genetyki również były proste. Genetyka w tym roku była wyjątkowo łatwa, w porównaniu z ubiegłymi latami. 

 

Zadanie dotyczące tkanek zwierzęcych (8/matura2017) było bardzo proste, w naszej książce ćwiczeń 1/rozdział „Histologia zwierząt” robiliśmy dużo zadań dotyczących tkanek oporowych, Kursanci mieli okazję zapoznać się ze zdjęciami tych tkanek, dlatego też nie powinni mieć z tym zadaniem problemów (na zajęciach robiliśmy zadanie z tkanki kostnej i chrzęstnej, gdzie porównywaliśmy te tkanki samodzielnie wypisując różnice – identyczne zadanie było na tegorocznej maturze tylko w formie zadania „prawda/fałsz”). 

 

Zadania, w których należało sformułować wnioski, problemy badawcze również były proste – wiele podobnych zadań ćwiczyliśmy. Zadania 18,19,20/matura 2017 wymagały umiejętności czytania ze zrozumieniem, jak również podstawowej wiedzy z zakresu ekologii np. zależności międzygatunkowe, które były wielokrotnie ćwiczone, zarówno w ćwiczeniach tematycznych jak i arkuszach maturalnych z ubiegłych lat. Zadanie 22/matura 2017 dotyczyło specjacji, którą omawialiśmy na zajęciach i podobne zadania ćwiczyliśmy w książce ćwiczeń 4. Jeszcze jedno zadanie dotyczące budowy skóry płazów (7/matura 2017) bardzo proste – wielokrotnie robiliśmy tego typu zadania zarówno w książce ćwiczeń 4 jak i w arkuszach maturalnych z lat ubiegłych (zwracałam uwagę na budowę skóry płazów i jej niepełne przystosowanie do życia na lądzie, czy też na związek budowy skóry płazów z wymianą gazową). Mogę powiedzieć, iż zadania z zoologii były bardzo proste!

 

Podsumowując:

 

Tegoroczna matura nie należała do trudnych, wręcz przeciwnie - była prosta, osobiście spodziewałam się znacznie trudniejszej matury i moi Kursanci byli przygotowani na znacznie trudniejsze zadania, bardziej szczegółowe, a z tymi, które znalazły się w tegorocznym arkuszu poradzili sobie z pewnością rewelacyjnie. Jestem bardzo spokojna o wyniki moich Kursantów, Ci wszyscy uczestnicy kursu z biologii w CN, którzy regularnie uczęszczali na wszystkie zajęcia i opanowali wiedzę przekazywaną na kursie oraz powtarzali wszystkie zadania, które wspólnie robiliśmy, z pewnością bardzo dobrze zdadzą tegoroczną maturę. Mogę powiedzieć, że większość zadań była trafiona w 100%, o wszystkich zagadnieniach mówiliśmy na zajęciach, każde zagadnienie było poparte dużą ilością zadań.

 

Życzymy wszystkim Kursantom wybitnych wyników z egzaminów maturalnych, wymorzonych indeksów na uczelnie, radosnych wakacji i tego byście w przyszłości podchodzili to nauki z pasją i zaangażowaniem.

 

Collegium Novum Akademia Maturalna

 

Komentarz do matury 2016

11.05.2016 r. - MATURA Z BIOLOGII


Jak każdego roku, dzień, w którym odbywa się egzamin maturalny z biologii jest dla mnie dniem szczególnie ważnym, ponieważ w tym dniu moi Maturzyści zdają bardzo ważny dla Nich egzamin, którego wynik będzie decydował o ich przyszłości, o tym na jaki kierunek studiów będą mogli aplikować.
Zawsze w tym dniu jest myślami z moimi Maturzystami i bardzo mocno trzymam za Nich „kciuki”, a to zawsze pomaga i w tym roku również pomogło, bo po szczegółowej analizie arkusza maturalnego z biologii wiem, że moi Maturzyści poradzili sobie bez większych problemów ale również jestem przekonana, że to zasługa Naszej wspólnej, ciężkiej i systematycznej pracy na całorocznym kursie maturalnym z biologii.

Gdybym miała skomentować bardzo krótko tegoroczny arkusz maturalny z biologii i ocenić możliwości moich Maturzystów po całorocznym kursie z biologii, jak również dopatrzeć się pewnych podobieństw w zadaniach, które rozwiązywaliśmy na kursie, to tegoroczny arkusz maturalny z biologii oceniam - o właśnie tak…….. !!!!!!!:):):):):):):) i nic więcej bym nie dodała! No może jedno słowo, bo przecież miało być krótko: SUPER!
Ale oczywiście poniżej dokonam bardziej wnikliwej analizy tegorocznego arkusza maturalnego z biologii:

Zadanie 1 dotyczyło właściwości fizykochemicznych wody – bardzo proste zadanie, informacje na temat właściwości wody kursanci pozyskali na pierwszych zajęciach, na których omawiane były związki organiczne i nieorganiczne, podobne zadania robiliśmy w części 1 ćwiczeń – zadanie oceniam jako bardzo proste i w 100% trafione,

Zadanie 2 cytologia była na kursie bardzo szczegółowo omówiona, zadanie dotyczące mitochondrium również oceniam jako proste dla moich kursantów, na kursie omawialiśmy szczegółowo budowę, funkcje mitochondrium oraz procesy biochemiczne zachodzące na jego terenie, dlatego wiedza jaką kursanci pozyskali na kursie na temat mitochondrium pozwoliła im spokojnie w 100% rozwiązać poprawnie całe zadanie,

Zadanie 3 inhibicja korepetycyjna i niekompetycyjna była również omawiana w pierwszej części ćwiczeń – zadanie oceniam jako łatwe, z pewnością moi kursanci poradzili sobie z tym zadaniem w 100%,

Zadanie 4 struktura, funkcje błony komórkowej i fosfolipidów oraz ich właściwości hydrofobowe i hydrofilowe były dokładnie omawiane na zajęciach z cytologii – zadanie proste, bardzo pomocne w tym zadaniu były tekst i dwa rysunki – zadanie uważam za proste w 100% trafione,


Zadanie 5 to zadanie pozwolę sobie skomentować w taki sposób: :):):):) - problem badawczy i wniosek nie zaskoczył moich kursantów, znacznie trudniejsze zadania z tej kategorii ćwiczyliśmy na kursie - trafione w 100%,

Zadanie 6 również bardzo proste dla moich kursantów, gdyż tego typu zadania ćwiczyliśmy w 3 części książeczki ćwiczeniowej dotyczącej fizjologii roślin – rozwiązywaliśmy również zadania na temat hormonów roślinnych, więc śmiało mogę powiedzieć, że zadanie trafione w 100%,

Zadanie 7 tego zadania nie będę komentować, gdyż było za proste, podobne zadanie robiliśmy w 3 części ćwiczeń – trafione w 100%,


Zadanie 8 dotyczyło hormonów biorących udział w rozwoju owadów – o tym mówiliśmy na zoologii bezkręgowców przy omawianiu owadów, więc zadanie z zoologii, której maturzyści zawsze się boją było trafione w 100% dodatkowo był jeszcze tekst, który bardzo ułatwiał właściwą odpowiedź,


Zadanie 9 dotyczyło zoologii kręgowców (ryb) zadanie proste, wymagało umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz właściwej interpretacji rysunków – tego typu zadania ćwiczyliśmy wielokrotnie, zadanie 9 nawiązywało również do ewolucjonizmu (narządy analogiczne i homologiczne – tego typu zadania ćwiczyliśmy jeszcze na ostatnich zajęciach),

Zadanie 10 zadanie musiało wywołać uśmiech na twarzach moich kursantów, wielokrotnie powtarzałam, o cechach wspólnych dla ryb i ptaków zwracając szczególną uwagę na morfologię tych zwierząt (opływowy kształt ciała) i związek z trybem i środowiskiem życia, jak również przy omawianiu ryb mówiliśmy o narządach zmysłów np. linia naboczna, dokładnie w materiałach ćwiczeniowych 4 robiliśmy zadanie dotyczące roli linii nabocznej – zadanie trafione w 100%,

Zadanie 11 o produktach azotowej przemiany materii mówiliśmy i na fizjologii człowieka i na zoologii, zadanie banalne, również zwracałam uwagę na związek wydalanego produktu ze środowiskiem życia, podobne zadanie było na naszej końcowej maturze próbnej – trafione w 100%,

Zadanie 12 podobne zadanie robiliśmy w części ćwiczeniowej 2 – dotyczącej aparatu ruchu i fizjologii mięśni – zadanie bardzo proste,

Zadanie 13 zadanie banalne, podobne zadanie było robione w części ćwiczeniowej 2 – fizjologia człowieka – fizjologia układu oddechowego – trafione w 100%,

Zadanie 14 zadanie bardzo proste, podobne robiliśmy na kursie,

Zadania 15 i 16 podobne zadania robiliśmy na kursie, kursanci bardzo dobrze znali przedstawione na schematach procesy – zadanie nie powinno stanowić większego problemu,

Zadanie 17 dotyczące organizmów genetycznie modyfikowanych - bardzo proste,

Zadania 18, 19 i 20 z genetyki były proste – podobne zadania rozwiązywaliśmy na kursie np. dotyczące mutacji, ćwiczyliśmy bardzo dużo krzyżówek - spodziewałam się trudniejszych zadań z genetyki,

Zadanie 21 dryf genetyczny – na ten temat robiliśmy zadania na ostatnich zajęciach w 4 części ćwiczeń – przyjemne zadanie, bardzo podobne do naszego na zajęciach nawet ten sam typ zadania czyli prawda/fałsz,

Zadania 22 i 23 zadania z ekologii i ochrony środowiska – sądzę, że moi kursanci bez problemów poradzili sobie z tymi zadaniami, które wymagały umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz posiadania wiedzy z części dotyczącej porostów (organizmy wskaźnikowe) – było to na kursie!


Podsumowanie

 • Na całorocznym kursie z biologii omawialiśmy wszystkie zagadnienia teoretyczne – tzw. część wykładowa kursu, co moim zdaniem jest bardzo istotne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, ponieważ wykłady umożliwiają pozyskanie wiedzy, a także jej uporządkowanie, a to jest niezbędne do rozwiązywania zadań maturalnych, uważam, że podstawy teoretyczne bardzo przydały się moim kursantom na tegorocznej maturze z biologii,
 • Również na kursie rozwiązywaliśmy bardzo dużą ilość zadań sprawdzających przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak objaśnianie przebiegu procesów i zjawisk oraz wskazanie zależności pomiędzy budową danego organizmu a jego środowiskiem życia, czy wykazywanie związku obecnej różnorodności życia z przebiegiem procesu ewolucji (rozwiązywaliśmy tzw. zadania tematyczne po każdym dziale), również rozwiązywaliśmy wszystkie arkusze maturalne z lat ubiegłych, a także w ramach konsultacji rozwiązywaliśmy zadania z kategorii doświadczeń biologicznych.
   

Mam nadzieję, że Maturzyści Collegium Novum, którzy uczęszczali na kurs z biologii są zadowoleni z tegorocznej matury i poradzili sobie z każdym zadaniem, a przede wszystkim, że Nasza wspólna całoroczna praca na kursie przydała się w dniu dzisiejszym na egzaminie maturalnym.
Życzymy naszym Kursantom wyjątkowych wyników z egzaminu maturalnego z biologii i dziękuję za siedem miesięcy wspólnej pracy!

Trzymamy mocno „kciuki” za Wszystkich Maturzystów i mam nadzieję, że od października będziecie mogli rozpocząć studia na kierunku o którym marzyliście.

Również życzymy Wam wspaniałych wakacji, po długich i wyczerpujących przygotowaniach do matury.

Collegium Novum Akademia Maturalna

 

Komentarz do matury 2015

7 maja 2015 roku o godzinie 14.00 odbył się egzamin maturalny z biologii, trzymałam wówczas mocno kciuki za powodzenie i otwartość umysłów moich kursantów, mam nadzieję, że do serca wzięli sobie moje uwagi i dwa dni przed egzaminem dobrze wypoczęli i skosztowali duże ilości czekolady. Wiemy, że to nie jest zdrowe, ale przed egzaminem z biologii konieczne:)


Matura z biologii już za nami i po dokładnej analizie arkusza maturalnego 2015 „nowa matura” mogę uczciwie stwierdzić, że jestem bardzo spokojna o wyniki kursantów Collegium Novum. Tegoroczna matura z Biologii była na właściwym poziomie (nie była łatwa, ale tez nie była bardzo trudna, a jednak wymagała od maturzystów obszernej wiedzy) sprawdzała wszystkie umiejętności maturzysty tj. pracę z tekstem naukowym, analizę schematów, umiejętność wnioskowania i konstruowani wykresów itd. Tegoroczna matura wymagał od maturzysty solidnej wiedzy oraz umiejętności wykorzystania jej w zadaniach.


Jestem przekonana, że moi uczniowie są zadowoleni z tegorocznej matury, a mam już pierwsze opinie od moich maturzystów i są bardzo pozytywne. Maturzyści, którzy się ze mną kontaktowali po egzaminie zgodnie ocenili, że kurs doskonale ich przygotował do egzaminu, ale przede wszystkim co mnie bardo cieszy stwierdzili, że ogromna ilość zadań jaka pojawiła się na tegorocznym egzaminie powtórzyła się praktycznie w 100% i moje sugestie o zagadnieniach ważnych i tych których dawno na maturze nie było potwierdziły się również w 100%.


To co mnie najbardziej cieszy, to fakt że moja coroczna dogłębna analiza arkuszy maturalnych z lat 2002 – 2014 przynosi oczekiwany rezultat, gdyż pomaga to przewidzieć zbliżający się egzamin maturalny, a jednocześnie dobrze przygotować kursantów do egzaminu.
Podobne emocje budzi u mnie matura 2015 „matura przed zmianami”, którą zdawali zeszłoroczni maturzyści, bo i tacy kursanci uczęszczali na kurs. Również jestem pewna, że maturzyści zeszłoroczni świetnie sobie poradzili z zadaniami.

Uczciwie stwierdzam, że wszystkie zadania jakie pojawiły się na maturze z biologii dla tegorocznych maturzystów i maturzystów z ubiegłych lat były dokładnie realizowane na kursie, ogromna część zadań miło mnie zaskoczyła, ponieważ była identycznie sformułowana jak na kurach maturalnych w Collegium Novum.

Analiza pytań matura 2015 „nowa matura”
Jeszcze drobny komentarz….

Zawsze kiedy otwieram arkusz myślę o swoich kursantach, gdyż czuję się za nich odpowiedzialna i wiem, że ten czas spędzony razem na kursach biologii ma ogromny wpływ na ich przyszłość. Ogromna liczba kursantów marzy o studiach medycznych, jak również o takich kierunkach jak biotechnologia, biologia, weterynaria itp., biologia dla Nich to jeden z ważniejszych egzaminów, który zadecyduje o ich przyszłości. Dlatego zawsze gdy otwieram arkusz maturalny w danym roku mocno bije mi serce, a później już jest tylko lepiej z każdym pytaniem, bo wiem, że wyniki moich kursantów będą bardzo dobre, gdyż przez te 7 miesięcy kursów, maturzyści pozyskali umiejętność rozwiązywania wszystkich typów zadań maturalnych, ale przede wszystkim, co zawsze podkreślam zdobyli wiedzę, która jest bezcenna w prawidłowym rozwiązywaniu zadań. Zawsze powtarzam swoim kursantom, że wiedza to 80% sukcesu, a 20% to umiejętność czytania i rozwiązywania typowych zadań maturalnych.

W tym roku po dogłębnej analizie arkuszy z biologii mogę spać spokojnie, i wiem, że moi kursanci spełnią swoje marzenia.

A teraz czas na komentarze do pytań:


Zadanie 1 bardzo proste, wymagało od maturzysty tylko dokładnej analizy schematu i podstawowej wiedzy z zoologii – to zadanie z pewnością nie sprawiło żadnych problemów,


Zadanie 2 – trafione w 100%, wszyscy sobie z pewnością poradzili w 100%, cytologię mieliśmy doskonale opanowaną, wielokrotnie powtarzaliśmy budowę i funkcje struktur komórkowych, zarówno na kursie jak i na konsultacjach, na podsumowanie kursów mówiłam kursantom moje złote myśli i właśnie wspomniałam, że cytologia to ważna dziedzina więc może pojawić się na maturze i tak też się stało.


Zadanie 3 również proste, bardzo dokładnie na zajęciach omawialiśmy zagadnienia dotyczące fizjologii oddychania, krążenia jak również procesy biochemiczne zachodzące na poziomie komórkowym, to zadania wymagało wiedzy właśnie z tych zagadnień – trafione w 100%.


Zadanie 4 – muszę ocenić niezwykle pozytywnie, zadanie to sprawdzało dokładną wiedzę maturzysty z zakresu cytologii i procesów biochemicznych, doskonałe zadanie dla moich kursantów, z pewnością się ucieszyli, gdyż procesy  biochemiczne umieli świetnie, dużo czasu poświęciliśmy na te zagadnienia i również bardzo dużo testów robiliśmy w tym zakresie, teoria endosymbiozy była dokładnie omówiona, również procesy zachodzące na terenie mitochondriów i chloroplastów, transport bierny i czynny w kontekście procesów zachodzących na poziomie komórki, a co szczególnie mnie ucieszyło to pkt. 4.4. w zadaniu 4 – nie muszę tego komentować, gdyż moi kursanci będą wiedzieli o co chodzi i zareagują tak , fotosynteza, która również pojawiła się w tym zadaniu była dokładnie omówiona i przećwiczona i na pytanie 4.5 kursanci z pewnością odpowiedzieli na 100%.


Zadanie 5 – też trafione w 100%, bakteriologia była na kursie dokładnie omówiona, a szczególnie zwracałam uwagę na chemosyntezę, którą na ostatnich zajęciach zalecałam kursantom dokładnie powtórzyć bo uznałam, że dawno na maturze nie było tego procesu i proszę pojawiła się w tym roku, więc super!


Zadanie 6 – również bardzo proste, to zadanie wymagało od maturzystów umiejętności dokładnego czytania, a na temat wirusów i techniki PCR w kontekście wirusów bardzo dużo mówiliśmy, uważam, że kursanci dysponowali wystarczającą wiedzą z tego zakresu by bez problemu poradzić sobie z tym zadaniem.


Zadanie 7 – bardzo proste – typy ruchów występujące w przyrodzie o których dużo mówiliśmy, np. nastie, taksje i tropizmy pojawiły się na maturze tegorocznej, moi kursanci musieli być zachwyceni, ja sama byłam przeszczęśliwa czytając to pytanie.


Zadanie 8 – tu krótki komentarz – bardzo proste zadanie, robiliśmy identyczne na kursach, punkt 8.2 – dotyczył tkanek roślinnych, o których wspominałam na ostatnim spotkaniu, że należy dokładnie powtórzyć ten temat, bo może być coś z tkanek roślinnych i super tkanki roślinne pojawiły się na maturze - trafione w 100%.


Zadanie 9 – dotyczyło  fizjologii oddychania – to zadanie trafione w 100%, dokładnie o tym wszystkim mówiliśmy na zajęciach, a punkt 9.3. – prawie identyczny fragment dotyczący wymiany gazowej pomiędzy powietrzem pęcherzykowym a krwią w naczyniach włosowatych otaczających pęcherzyki płucne pojawił się w naszych notatkach, które są bardzo istotne w przygotowaniu do matury, bo są w nich cenne wiadomości, zawsze powtarzam moim kursantom, że nasz zeszyt, który powstaje w czasie kursów oraz wszystkie materiały ćwiczeniowe to bezcenne źródło wiedzy do egzaminu maturalnego.


Zadanie 10 – immunologia świetnie opanowana – tłumaczona wielokrotnie na kursach i konsultacjach – trafione w 100%.


Zadanie 11 – oj jak ja się ucieszyłam, mówiłam kursantom, że układ nerwowy może być na maturze bo troszkę jest zapomniany... i proszę był na maturze, a w naszym zeszycie była skonstruowana tabelka porównująca efekty działania układu współczulnego i przywspółczulnego – trafione w 100%.


Zadanie 12 – zadanie bardzo proste, ćwiczone zarówno na genetyce, jak i na fizjologii krwi i immunologii – trafione w 100%.


Zadanie 13 – proste, moi kursanci świetnie znali zagadnienia dotyczące hormonów, ich działanie i mówiłam, proszę powtórzyć te zagadnienia i sprzężenia i myślę, że to zadanie również było przyjemne dla moich kursantów – trafione w 100%.


Zadanie 14 – trafione w 100%, a mówiłam, że witaminy mogą być i były, ale prosta - chodziło o witaminę A,  i mały szczegół podobne pytanie pojawiło się na naszej pierwszej próbnej maturze w CN.


Zadanie 15 – trafione w 100% rośliny jednoliścienne i dwuliścienne były świetnie powtórzone, tu kursanci nie mieli żadnych problemów.

Zadanie 16 – bardzo proste zadanie, na temat aparatów szparkowych dużo mówiliśmy, ale i bardzo dużo zadań robiliśmy zarówno przy omawianiu tkanek roślinnych i fizjologii roślin – zadanie trafione w 100%.

Zadanie 17 – zadanie doświadczalne  - bardzo proste, na zajęciach robiliśmy dużo zadań tego typu również konsultacje numer 4 były poświęcone ćwiczeniu samych doświadczeń – uważam że kursanci bez problemu powinni poradzić sobie z tym zadaniem.


Zadanie 18 – genetyka  - bardzo proste zadanie, uważam, że jak na poziom rozszerzony to aż za łatwe, tu kursanci powinni poradzić sobie z zamkniętymi oczami bo identyczne zadania robiliśmy na zajęciach.

Zadanie 19 – genetyka – banalne zadanie, podobne typy były ćwiczone, a na temat kolchicyny była mowa z zaznaczeniem, że bardzo często o kolchicynę są pytania na maturze więc trafione w 100%.


Zadanie 20 – ekologia – bardzo proste zadanie dotyczące zależności międzygatunkowych, mieliśmy to świetnie przećwiczone, spodziewałam się z ekologii czegoś trudniejszego, czegoś czego nie było, a jest w programie nauczania biologii, ale super bo wiem, że kursanci znów dostaną maksymalnie punktów – trafione w 100%.


Zadanie 21 – kolejne trafione w 100% - bardzo proste na ewolucjonizmie mówiliśmy o konwergencji i dywergencji – byliśmy przygotowani na trudniejsze pytania – może w przyszłym roku będą trudniejsze pytania.


Zadanie 22 – bardzo proste – wymagało od maturzysty dokładnego zapoznania się z tekstem, moi kursanci wielokrotnie ćwiczyli tego typu zadania, więc dokładnie wiedzieli na co zwracać uwagę w tego typu zadaniach.

Pozdrawiamy wszystkich Kursantów Collegium Novum 2014/2015
Życzymy wyjątkowych wyników z egzaminu maturalnego!
Dziękujemy za siedem miesięcy wspólnej pracy – to była wielka przyjemność!

Collegium Novum Akademia Maturalna