Warsztat zarządzania czasem i motywacji - 4 godziny zajęć

Warsztaty będą realizowane równolegle z zajęciami kursowymi. Terminy poszczególnych zajęć będą udostępniane słuchaczom po rozpoczęciu kursów.

Wstępnego wyboru warsztatu można dokonać w formularzu głównym przy wyborze kursu maturalnego.