Arkusze maturalne

zobacz jak powstaje Twoja matura

30 czerwca 2018

Egzamin maturalny składa się z części pisemnej oraz ustnej. W pierwszym przypadku wykorzystywane są specjalnie opracowane arkusze egzaminacyjne – zawarte w nich zadania pozwalają określić, w jakim stopniu absolwenci opanowali wymagania określone dla konkretnych przedmiotów w podstawie programowej. Kto zajmuje się przygotowaniem arkuszy maturalnych i kto je sprawdza?

Egzamin maturalny składa się z części pisemnej oraz ustnej. W pierwszym przypadku wykorzystywane są specjalnie opracowane arkusze egzaminacyjne – zawarte w nich zadania pozwalają określić, w jakim stopniu absolwenci opanowali wymagania określone dla konkretnych przedmiotów w podstawie programowej.

Pisemny egzamin maturalny zajmuje najdłużej trzy godziny. Przygotowanie zestawu natomiast to proces, który trwa nawet dwa lata a sam arkusz zanim trafi do szkoły, może być tworzony przez wiele osób nawet kilka lat. Cała procedura przygotowania zestawów maturalnych odbywa się w ściśle określony sposób i jest tajna co ma gwarantować sprawiedliwe i równe przeprowadzenie egzaminu maturalnego.

Zadania maturalne powstają w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych. Są tworzone przez grono ekspertów i wybranych autorów zadań. Wszystko odbywa się w tajemnicy. Następnie zadania te zostają ułożone w zestawy maturalne według odpowiedniego schematu. Schemat ten jest niezbędny aby arkusze maturalne w kolejnych latach mogły być porównywalne i aby nie było między nimi większych wahań. Arkusza są przekrojowe, urozmaicone i zawierają różne typy zadań. Tak powstały arkusz podlega jeszcze ocenie i końcowym zmianom redakcyjnym.

Gotowe arkusze zostają wydrukowane pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych a następnie bezpośrednio przed maturą dostarczone do szkół.

Rozwiązywanie arkuszy na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym kontroluje zespół nadzorujący, natomiast zasady związane z wypełnianiem testów określają informacje zawarte na ich stronach tytułowych. Wypełnione i zakodowane arkusze trafiają następnie do oceny przez egzaminatorów.
Zewnętrzni egzaminatorzy oraz kodowanie arkuszy egzaminacyjnych dają gwarancję obiektywności przy ocenianiu pisemnych egzaminów maturalnych. Jednakowe dla wszystkich zadania sprawdzane są ponadto według tych samych zasad – klucz, będący zbiorem kryteriów oceniania testów, opracowywany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Egzaminatorzy zatrudniani są przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Przechodzą szkolenie dotyczące oceniania i punktowania zadań z danego arkusza maturalnego. Jeden arkusz sprawdzają dwie osoby, co ma pomóc zweryfikować ewentualne błędy i przeoczenia. Pierwszy egzaminator sprawdza arkusz pod kątem poprawności rozwiązań i przyznaje punkty. Drugie egzaminator weryfikuje poprawność działań pierwszego - czy ten nie popełnił pomyłki.

Po sprawdzeniu prace wraz z kartami odpowiedzi przekazywane są do okręgowych komisji egzaminacyjnych gdzie następuje ich końcowa weryfikacja. Komisje te przekazują wyniki egzaminów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.