Historia

opis

Historia

16:30-19:30

Poniedziałek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Historia

16:30-19:30

Wtorek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Historia

16:30-19:30

Środa

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Historia

16:30-19:30

Czwartek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Historia

12:20-15:20

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Historia

09:00-12:00

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Historia

09:00-12:00

Niedziela

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona