Fizyka

opis

Fizyka

16:30-19:30

Poniedziałek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Fizyka

16:30-19:30

Wtorek

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Fizyka

16:30-19:30

Środa

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Fizyka

09:00-12:00

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona

Fizyka

12:20-15:20

Sobota

R

start: wrzesień/październik

ilość miejsc ograniczona