84 godzinne kursy Ostatni Trening

z doskonałą, całościową i intensywną powtórką materiału
od lutego 2024 w Collegium Novum

Te zajęcia dadzą Ci przede wszystkim:

posumowanie, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z całego przedmiotu
• dodatkową szansę na nabranie wprawy w pracy z arkuszami maturalnymi
• większą mobilizację do nauki
systematyczność i uporządkowanie wiedzy

 

Ostatni Trening to cykl zajęć przygotowujących do matury 2024, realizowany w bezpośrednim okresie przygotowawczym do matury (luty - kwiecień 2024). Jest to czas intensywnej powtórki przed maturą 2024 z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, WOS, geografia, język polski i język angielski.


Kurs ma formę powtórkową. Ćwiczenia wspierane są wykładami teoretycznymi a w trakcie zajęć skupiamy się na rozwiązywaniu konkretnych zadań na poziomie maturalnym (ćwiczenia stanowią integralną cześć zajęć, natomiast wykład teoretyczny jest uzupełnieniem oraz przypomnieniem najważniejszych faktów, wzorów, schematów i pojęć, które są Wam potrzebne do efektywnej pracy w części ćwiczeniowej).


W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu. Na kursie otrzymacie wszystkie materiały ćwiczeniowe w formie wydruków.
Krótkie kursy ćwiczeniowo-wykładowe są doskonałym narzędziem do powtórzenia i ugruntowania wiedzy oraz wyćwiczenia umiejętności maturalnych w bezpośrednim okresie przygotowań do matury.

 

Kursy maturalne z cyklu Ostatni Trening prowadzimy od kilku lat a formuła zajęć jest wysoko oceniana przez uczestników w ankietach końcowych. Nasi absolwenci podkreślają przede wszystkim przydatność i celowość doboru materiałów dydaktycznych do wymagań egzaminacyjnych. Na wysoką jakość kształcenia wpływa intensywność zajęć, która pozwala na dobre i efektywne powtórzenie materiału. Maturzyści z lat ubiegłych szczególnie cenili bardzo wysokie merytoryczne i praktyczne kwalifikacje naszych wykładowców.

 

Zapraszamy na zajęcia:)

Collegium Novum