Matematyka - 172-183 godziny zajęć

Interesują Cię kursy maturalne matematyka w Warszawie? Świetnie trafiłeś! Przygotowaliśmy 3 formy kursu przygotowującego do matury pod kątem poziomu i indywidualnych potrzeb, które są dostosowane do dalszych planów edukacyjnych:

 • poziom podstawowy,
 • poziom rozszerzony,
 • poziom rozszerzony PR PLUS (w skrócie PR+).

Dla matury 2025 w programie naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

Kto zyska najwięcej na kursie maturalnym z matematyki w Warszawie w Collegium Novum:

 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2025 z matematyki na poziomie podstawowym jako obowiązkowego przedmiotu maturalnego z nową podstawą programową dla roku 2025;
 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2025, którzy w procesie rekrutacyjnym na kierunki ścisłe są zobowiązani do uzyskania dobrych wyników z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym;
 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2026 (drugoklasiści);
 • Maturzyści z lat ubiegłych, którzy pragną poprawić swoje wyniki maturalne.

Ponadto, kurs maturalny matematyka w Warszawie w Collegium Novum jest:

 • dla każdego, kto chce uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • dla osób gotowych w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • dla tych, którzy w sposób systematyczny i bez presji czasu chcą przygotować się do egzaminu.

Kursy maturalne matematyka Warszawa – poziom podstawowy

Kurs matematyki podstawowej Collegium Novum prowadzony jest od podstaw. Oznacza to, że nawet osoby, które przyszły do nas z minimalną wiedzą, są w stanie zdać maturę na dobrym poziomie, jeśli tylko w pełni wykorzystają możliwości oferowane im na naszym kursie.

Kurs maturalny z matematyki Warszawa – konstrukcja kursu: matematyka poziom podstawowy

Na kurs ten przeznaczone są 172 godziny lekcyjne. Składniki kursu:

 • Zajęcia z wykładowcą (wykład + ćwiczenia): 26 spotkań po 4 godziny = 104 godziny lekcyjne.
 • Konsultacje-repetytoria z wykładowcą: 10 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna ze Skryptem w postaci elektronicznej: 30 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna z Zestawami Zadań Testowych w postaci elektronicznej: 20 godzin lekcyjnych.
 • Jednorazowe Warsztaty Umiejętności: 4 godziny lekcyjne.
 • Zewnętrzna matura próbna: 4 godziny lekcyjne.

Łącznie: 124 godziny zajęć z wykładowcą w szkole, 50 godzin pracy własnej na wskazanych materiałach Collegium Novum, 4 godziny warsztatów oraz duża 4 godzinna matura próbna.

A do tego:

 • Konsultacje indywidualne z wykładowcą przed lub po zajęciach (bez konieczności zapisywania się),
 • Regularne sprawdziany pokazujące postępy w nauce,
 • Wystarczająca liczba arkuszy maturalnych. Rozwiążemy ponad 20 arkuszy maturalnych (część z nich będzie w rozdrobnionej formie, pogrupowana w tematyczne sekcje maturalne),
 • Możliwość wykupienia w styczniu dodatkowego kursu Ostatni Trening, podczas którego rozwiążemy około 10 dodatkowych arkuszy maturalnych.
 • Dostęp do Dzienniczka elektronicznego, który umożliwia pobieranie materiałów do nauki, kontakt z wykładowcą, sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie, co jest zadane jako praca domowa, oraz omówienie zadań,
 • Nowoczesne, dynamiczne prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas wykładów,
 • Regularnie zadawane prace domowe i zestawy do samodzielnej nauki,
 • Możliwość odpracowania zajęć w przypadku nieobecności.

Przygotowanie do matury z matematyki Warszawa – materiały do kursu: matematyka poziom podstawowy

Wszystkie poniżej wymienione materiały są wliczone w cenę kursu.

 • Materiały drukowane – na każdym wykładzie kursant otrzymuje zestaw zadań wraz z kluczem odpowiedzi. Materiał ten zawiera w sobie również zadania do prac domowych.
 • Skrypty do wykładów – to dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one przypomnienie zagadnień teoretycznych (definicje, twierdzenia, wzory), liczne przykłady rozwiązań typowych zadań maturalnych oraz rozwiązania niektórych zadań maturalnych wraz z komentarzem „czego oczekuje egzaminator”.
 • Zestawy Zadań Testowych – to kolejne dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one kilkanaście/kilkadziesiąt zadań testowych wraz z kluczem odpowiedzi.
 • Tablice Wzorów – udostępnianie w formie zarówno elektronicznej na Dzienniczku, jak również w postaci papierowej na wykładach.

Zwykłe korepetycje matura matematyka Warszawa mogą nie wystarczyć, ale zdać egzamin dojrzałości z satysfakcjonującym wynikiem. Dlatego nasze kursy maturalne Warszawa matematyka to dobry wybór dla tych, którzy chcą zaliczyć maturę na poziomie podstawowym z jak najlepszym wynikiem.

Kursy maturalne matematyka Warszawa – poziom rozszerzony

Kurs maturalny z matematyki Warszawa – konstrukcja kursu: matematyka poziom rozszerzony

 • Na kurs ten przeznaczone są 183 godziny lekcyjne. Składniki kursu:
 • Zajęcia z wykładowcą (wykład + ćwiczenia): 27 spotkań po 4 godziny = 108 godzin lekcyjnych.
 • Konsultacje-repetytoria z wykładowcą: 12 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna ze Skryptem w postaci elektronicznej: 30 godzin lekcyjnych.
 • Praca własna z Zestawami Zadań Testowych w postaci elektronicznej: 25 godzin lekcyjnych.
 • Jednorazowe Warsztaty Umiejętności: 4 godziny lekcyjne.
 • Zewnętrzna matura próbna: 4 godziny lekcyjne.

Łącznie: 124 godziny zajęć z wykładowcą w szkole, prawie 70 godzin pracy własnej na wskazanych materiałach Collegium Novum, 4 godziny warsztatów oraz duża 4 godzinna matura próbna.

A do tego:

 • Konsultacje indywidualne z wykładowcą przed lub po zajęciach (bez konieczności zapisywania się),
 • Regularne sprawdziany pokazujące postępy w nauce,
 • Wystarczająca liczba arkuszy maturalnych. Rozwiążemy ponad 20 arkuszy maturalnych (będą one w rozdrobnionej formie, pogrupowana w tematyczne sekcje maturalne),
 • Możliwość wykupienia w styczniu dodatkowego kursu Ostatni Trening, podczas którego rozwiążemy około 10 dodatkowych arkuszy maturalnych.
 • Dostęp do Dzienniczka elektronicznego, który umożliwia pobieranie materiałów do nauki, kontakt z wykładowcą, sprawdzanie swoich ocen i sprawdzanie, co jest zadane jako praca domowa,
 • Nowoczesne, dynamiczne prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas wykładów.
 • Regularnie zadawane prace domowe i zestawy do samodzielnej nauki.
 • Możliwość odpracowania zajęć w przypadku nieobecności.

Przygotowanie do matury z matematyki Warszawa – materiały do kursu: matematyka poziom rozszerzony

Wszystkie poniżej wymienione materiały są wliczone w cenę kursu.

 • Materiały drukowane – na każdym wykładzie kursant otrzymuje zestaw zadań wraz z kluczem odpowiedzi. Materiał ten zawiera w sobie również zadania do prac domowych.
 • Skrypty do wykładów – to dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one przypomnienie zagadnień teoretycznych (definicje, twierdzenia, wzory), liczne przykłady rozwiązań typowych zadań maturalnych oraz rozwiązania niektórych zadań maturalnych wraz z komentarzem „czego oczekuje egzaminator”.
 • Zestawy Zadań Testowych – to kolejne dokumenty w postaci elektronicznej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one kilkanaście/kilkadziesiąt zadań testowych wraz z kluczem odpowiedzi.
 • Tablice Wzorów – udostępnianie w formie zarówno elektronicznej na Dzienniczku, jak również w postaci papierowej na wykładach.

Nasz kurs matematyka rozszerzona Warszawa to dobry wybór dla tych, którzy chcą zaliczyć maturę z jak najlepszym wynikiem. To także świetna opcja dla tych, którzy obawiają się, że zwykłe korepetycje z matematyki matura rozszerzona Warszawa mogą im nie wystarczyć.

Kursy maturalne matematyka Warszawa – poziom rozszerzony plus (PR plus)

Co to jest PR plus?

PR+ to oferta dla osób, którym nie wystarcza regularny poziom rozszerzony matury. Kursy PR+ przygotowaliśmy dla tych uczniów, dla których część zadań maturalnych jest zbyt schematyczna, nie zaspokajająca ich potrzeb. To oferta przede wszystkim dla tych, którzy wybierają się na studia techniczne lub finansowe i w związku z tym potrzebują matury na najwyższym poziomie.

Specjalny kurs maturalny matematyka Warszawa. Czym różnią się zajęcia PR+ od zajęć na regularnym poziomie rozszerzonym?

Jeśli chodzi o poszczególne składniki kursu (patrz powyżej: konstrukcja kursu oraz materiały do kursu), to zajęcia PR+ i regularnego poziomu rozszerzonego nie różnią się od siebie. Jednak na zajęciach PR+ mniejszą wagę przywiązujemy do powtórki teorii i ćwiczeń wstępnych, a będziemy rozwiązywać o wiele więcej zadań maturalnych, ciekawych, trudnych, z gwiazdkami. Tempo prowadzenia zajęć PR+ jest szybsze, a poziom trudności większy.

Część grup PR+ będzie prowadzona przez wykładowców akademickich związanych z uczelniami takimi jak np. Politechnika Warszawska czy Uniwersytet Warszawki, SGGW i UKSW.

Czy dam sobie radę w grupie PR+?

Zajęcia w grupach PR+ rekomendujemy osobom, które w szkole bez większych problemów radzą sobie na poziomie rozszerzonym.

Jak mam się zapisać do grupy PR+?

Przede wszystkim sprawdź, czy pasują Ci zaproponowane przez nas terminy zajęć grup PR+. Wypełniając formularz zgłoszeniowy lub dzwoniąc do biura zaznacz, że chcesz uczęszczać do grupy PR+. Następnie wyślij formularz. Jeśli masz pytania – dzwoń lub pisz.

Kursy maturalne matematyka w Warszawie – zaufaj ekspertom z Collegium Novum

Kursy maturalne w Warszawie to nasza specjalność. Oferujemy nie tylko kursy maturalne z matematyki w Warszawie, ale też zajęcia z innych przedmiotów, np.:

Sprawdź naszą pełną ofertę i już dziś wybierz zajęcia, które najlepiej przygotują Cię do zdania egzaminu dojrzałości na preferowanym przez Ciebie poziomie.