Język angielski - 124 godziny zajęć

Komentarz do matury 2019

poziom rozszerzony

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbyła się w tym roku 6 maja o godzinie 14.00. Po raz piąty matura pojawiła się w tej samej formule i obejmowała zadania sprawdzające następujące umiejętności: słuchanie, czytanie, struktury leksykalno-gramatyczne oraz pisanie. Arkusz składał się jak w poprzednich latach z 10 zadań i uczniowie mieli 150 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.
 
Jak zawsze uczniowie rozpoczęli arkusz od zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu. Umiejętność ta sprawdzana jest w trzech pierwszych zadaniach i uczeń może otrzymać 12 punktów.

 • Zadanie nr 1 wymagało od ucznia wykazania się zrozumieniem szczegółów, które pozwalają na odrzucenie nieprawidłowych odpowiedzi. W tym zadaniu pojawiły się trzy odrębne teksty dotyczące różnych zagadnień. Każdy z tekstów dotyczył innego zagadnienia. Pierwsza wypowiedz przedstawiała opis wygranej dla najlepszego sprzedawcy za osiągniecie największej ilość sprzedaży produktu. Druga wypowiedz związana była z tematyką środowiska naturalnego, a dokładnie opisywała przyczyny zmniejszającej się liczby leopardów na świecie. Natomiast trzecia wypowiedz była rozmową o skutecznych metodach prowadzenia firmy w obecnych czasach.
   
 • Zadanie nr 2 było typowym zadaniem na dobieranie informacji. Cztery osoby wypowiadały się na temat pozbywania się z domu niepotrzebnych rzeczy. Do każdej wypowiedzi należało przyporządkować odpowiadajcie jej zdanie.
   
 • Zadanie nr 3 sprawdzało umiejętność wyboru właściwej informacji. Uczniowie wysłuchali wywiadu z wynalazca.

Myślę, że moi kursanci nie mieli problemów z wyborem poprawnych odpowiedzi w tych zadaniach, ponieważ słownictwo dotyczące powyższych zagadnień zostało powtórzone podczas zajęć w CN.

Zadania nr 4-6 sprawdzały umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Za poprawne wykonanie tego rodzaju zadań można zdobyć 13 punktów.

 • W zadaniu nr 4 uczeń musiał przeczytać tekst opisujący zainteresowania prezydenta Lincolna życiem i twórczością Szekspira, który został podzielony na 3 fragmenty. Zadaniem ucznia było ustalenie na podstawie podanych szczegółów, w którym z trzech tekstów znajduje się odpowiedz na podane powyżej cztery pytania. Jeden z tekstów zawierał odpowiedz na dwa pytania, czyli mógł być wykorzystany dwukrotnie. 
   
 • Zadanie nr 5 sprawdzało umiejętność rozpoznawania związków miedzy poszczególnymi częściami tekstu. Uczniowie musieli przeczytać tekst, z którego zostały usunięte 4 fragmenty, a następnie wpisać w każda lukę brakujący fragment. W tym roku tematyka tego zadania związana była z kradzieżą obrazu.
   
 • Zadanie nr 6 składało się z dwóch tekstów, których tematyka związana jest z wspinaniem się. Pierwszy tekst opisywał propozycje napisania opisu wspinaczki na górę Everest, którą otrzymał pracownik gazety, a drugi tekst mówił o doświadczaniu wspinania się na drzewa przez osoby dorosłe. Uczeń musiał się wykazać umiejętnością określania intencji autora, znajdywaniem w tekście potrzebnych informacji, rozróżniania faktów i opinii. Teksty były interesujące i mam nadzieje, ze uczniowie byli w stanie wybrać właściwe odpowiedzi.
   
 • Zadania nr 7-9  sprawdzały znajomość środków językowych. Uczeń może uzyskać 12 punktów za poprawne zastosowanie środków językowych.

W tym roku pojawiły się zdania typu: wielokrotny wybór, test luk oraz parafraza zdań. Uczniowie zawsze boja się zadań sprawdzających wiedze leksykalno-gramatyczną.  W tym roku szkolnym zrobiliśmy bardzo dużo zadań gramatyczno-leksykalnych podczas całorocznego cyklu zajęć i konsultacji. Mam nadzieje, że to pozwoliło moim wszystkim uczniom poprawnie  rozwiązać te  zadania.

Ostatnia część  egzaminu maturalnego to wypowiedz pisemna, za której poprawne napisanie uczeń może otrzymać najwięcej 13 punktów. W tym toku pojawiła się, tak jak w poprzednich latach, ulubiona forma pisemna moich uczniów - rozprawka oraz artykuł. Kursanci napisali dużą ilość zarówno rozprawek i artykułów. Mam wiec nadzieję, że ta cześć arkusza maturalnego została napisana przez wszystkich bez większych problemów.

Myślałam o
wszystkich moich uczniach podczas tegorocznego czasu maturalnego. Mam nadzieję, ze podczas egzaminu przypomnieliście sobie wszystkie nasze zajęcia i napisaliście arkusz uzyskując upragnione wyniki. Czekam na informacje o uzyskanych przez was wynikach.

Monika

Lektor języka angielskiego CN

 

Komentarz do matury 2019

poziom podstawowy

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym odbyła się 8 maja 2019 roku o godzinie 9.00. Według obowiązującej formuły egzamin trwał 120 minut i obejmował cztery obszary, w tym: rozumienie tekstów słuchanych, rozumienie tekstów pisanych, struktury leksykalno - gramatyczne oraz e-mail do kolegi.

Zadanie pierwsze w słuchaniu to była rozmowa z osobą urodzoną 29 lutego (ang. leapling). Dialog ten był dość przystępny, szczególnie w obszarze leksykalnym. Jednak moim zdaniem konieczne było dokładne wysłuchanie dwa razy w celu wyłapania niuansów. Oczywiście teksty do słuchania na maturze odtwarzane są standardowo dwa razy, więc zdający mieli możliwość wychwycenia istotnych informacji.

Drugie zadanie do cztery wypowiedzi na temat ubrań, uczniowie dopasowywali do nich podane zdania. Według mnie zadanie to było wyjątkowo proste, nie zauważyłem podchwytliwych, mogących zmylić zdających słów, ani ukrytych znaczeń. Trzecie zadanie to sześć tekstów. Należało wybrać właściwą odpowiedź, zgodną z treścią zadania. Określiłbym poziom trudności tego zadania jako średni, słuchacze uczęszczający na nasz kurs mieli możliwość wielkokrotnego słuchania podobnych tekstów, w związku z czym nie obawiam się o to jakich udzielili odpowiedzi.

Kolejna część egzaminu to tzw. czytanie, w tym między innymi:  dobieranie właściwych nagłówków do części tekstu (tekst o francuskim linoskoczku). Choćby z wypowiedzi zdających już po egzaminie, wiem, że nie było problemu z wyborem poprawnych odpowiedzi. Podobnie sprawa się miała z zadaniem, w którym wybierano właściwe odpowiedzi, zgodne z treścią tekstu. Ci, którzy uważnie przeczytali teksty nie mogli dokonać złych wyborów ze względu na dość przystępną warstwę leksykalną. Przypuszczam, że zdający mogli mieć niewielkie problemy z zadaniem numer 6. Zaczerpnięty z edition.cnn.com tekst o producentce teatralnej z Londynu wymagał dokładnego przeczytania, pojawiło się kilka dość trudnych słów. Zadanie tego typu było również wielokrotnie ćwiczone na kursie, słuchacze czytali teksty indywidualnie, analizowaliśmy mnóstwo podobnych ćwiczeń ucząc się odpowiednich technik dokonywania właściwych wyborów i wychwytywania istotnych informacji.

Struktury leksykalno – gramatyczne, już nie nowość na egzaminie, choć ten typ zadań dopiero od paru lat gości na maturze na poziomie podstawowym. W jednym z zadań uczniowie dokonywali wyboru właściwych odpowiedzi, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Pojawiły się następujące słowa i wyrażenia i jak: engaged, busy, taken, the other, each other, other, make use of, give opportunity to, provide service for, say, tell, speak, “are informed”, “are informing”, “have informed”. Wszystkie z tych wyrażeń znalazły się w materiałach kursu, były omawiane, ćwiczone i analizowane. Podobnie rzecz się ma z wyrażeniami w zdaniu 9. Tam uczniowie tłumaczyli fragmenty podane w nawiasach i uzupełniali luki w zdaniach. Pilnie uczestniczący z naszych zajęciach słuchacze z pewnością dokonywali właściwych wyborów.

Zadanie w formule otwartej to był mail do kolegi z informacjami o wynajmowanym mieszkaniu. Należało napisać w jaki sposób znalazł to mieszkanie, wyjaśnić dlaczego się na nie zdecydował, poinformować o szkodzie wyrządzonej w mieszkaniu, przedstawić obawy związane z reakcją właściciela oraz poprosić kolegę o radę. W kontekście listów pisanych na zajęciach, zadanie to wydaję się być dość przystępne, obejmuje wielokrotnie przypominane słownictwo, a struktura punktów do realizacji jest dość przejrzysta.

Z całego serca życzę zdającym bardzo dobrych wyników i sukcesów na kolejnych etapach nauki.

 

z pozdrowieniami

Cezary

lektor języka angielskiego CN

 

Komentarz do matury 2017

poziom rozszerzony

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbyła się w tym roku 8 maja o godzinie 14.00. Po raz trzeci matura pojawiła się w nowej formule i obejmowała zadania sprawdzające następujące umiejętności: słuchanie, czytanie, struktury leksykalno-gramatyczne oraz pisanie. Arkusz składał się jak w poprzednich latach z 10 zadań i uczniowie mieli 150 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.

 

 • Jak zawsze uczniowie rozpoczęli arkusz od zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.  Umiejętność sprawdzana jest w trzech pierwszych zadaniach i uczeń może otrzymać 12 punktów. Pierwsze zadanie wymagało od ucznia wykazaniem się zrozumieniem szczegółów, które pozwalają na odrzucenie nieprawidłowych odpowiedzi. W tym zadaniu pojawiły się trzy odrębne teksty dotyczące różnych zagadnień. Każdy z tekstów dotyczył innego zagadnienia – pierwszy opisał wizytę turystów na tarasie obserwacyjnym drapacza chmur zwanego The Willis Tower, druga wypowiedz była rozmowa miedzy wynajmującym, a potencjalnym najemcą, natomiast trzecia wypowiedz opisywała anomalie pogodowe w Londynie. Zadanie nr 2 było typowym zadaniem na dobieranie informacji. Cztery osoby przedstawiły swoja opinie ta temat bilbordów postawionych przy drogach. Zadanie nr 3 sprawdzało umiejętność wyboru właściwej informacji. Uczniowie wysłuchali rozmowy z kobietą, która zmieniła styl życia. Myślę, że moi kursanci nie mieli problemów z wyborem poprawnych odpowiedzi, ponieważ słownictwo dotyczące powyższych zagadnień zostało powtórzone podczas zajęć.
 • Zadania nr 4-6 sprawdzały umiejętność rozumienia tekstów pisanych. (Można było zdobyć 13 punktów) Zadanie nr 4 składało się z 3 tekstów opisujących miasta dbające o ekologie. Zadaniem ucznia było ustalenie na podstawie podanych szczegółów, w którym z trzech tekstów znajduje się odpowiedz na podane cztery pytania. Jeden z tekstów zawierał odpowiedz na dwa pytania, czyli mógł być wykorzystany dwukrotnie. Zagadnienia związane z środowiskiem naturalnym zostały powtórzone wiec myślę, że uczniowie nie mieli problemów z wyborem poprawnych odpowiedzi. Zadanie nr 5 sprawdza umiejętność rozpoznawania związków miedzy poszczególnymi częściami tekstu. W tym roku tematyka tego zadania związana była z naukowym okryciem szczątek mamuta. Zadanie nr 6 składało się z dwóch tekstów związanych z diamentami. Pierwszy tekst opisywał poszukiwanie diamentów, a drugi mówił o metodach sprzedaży diamentów. Uczeń musiał się wykazać umiejętnością określania intencji autora, znajdywaniem w tekście potrzebnych informacji, rozróżniania faktów i opinii. Teksty były interesujące i mam nadzieje, ze uczniowie byli w stanie wybrać właściwe odpowiedzi.
 • Zadania nr 7-9  sprawdzały znajomość środków językowych. (Uczeń może uzyskać 12 punktów za poprawne zastosowanie środków językowych ) W tym roku pojawiły się zdania typu: wielokrotny wybór, test luk oraz parafraza zdań. Uczniowie najczęściej bardzo się boja zadań sprawdzających wiedze leksykalno-gramatyczną.  Mam  nadzieje, że ćwiczenia które zrobiliśmy podczas całorocznego cyklu zajęć i konsultacji umożliwiły wszystkim poprawne  rozwiązanie tych  zadań. 
 • Ostatnia część  egzaminu maturalnego to wypowiedz pisemna, za której poprawne napisanie uczeń może otrzymać najwięcej 13 punktów. W tym toku pojawiła się, tak jak w poprzednim roku, ulubiona forma pisemna moich uczniów - rozprawka oraz artykuł. Kursanci napisali duża ilość wypracowań wiec sądzę, że ta cześć arkusza maturalnego została napisana przez wszystkich bez większych problemów. 

Mam nadzieje, że wszyscy uzyskają satysfakcjonujące was wyniki i dostaniecie się na wymarzone przez was kierunki studiów. Czekam z niecierpliwością na informacje o waszych osiągnieciach maturalnych.

Monika

Lektor języka angielskiego Collegium Novum

 
 

poziom podstawowy

8 maja 2017 roku odbył się egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Standardowo składał się z czterech części – słuchania, czytania, struktur leksykalno gramatycznych i pisania. 

 

Trzy pierwsze zadania poświęcone były sprawdzeniu umiejętności słuchania. Pierwsze z nich to zadanie typu true/false, historia Charlotte, która postanowiła zamieszkać w nietypowym domu. Drugie zadanie polegało na wysłuchaniu czterech wypowiedzi związanych ze sztuką. Należało dopasować do nich cztery spośród sześciu zdań. Dwa podane zdania nie pasowały do żadnej wypowiedzi. Zadanie trzecie to sześć tekstów. Do nich podane były odpowiedzi, zdający wybierali właściwą, zgodną z treścią nagrania. Po przesłuchaniu wyżej wymienionych tekstów zaryzykowałbym stwierdzenie, że poziomem trudności nie odbiegały od tego typu zadań z lat ubiegłych. Uczeń regularnie słuchający w szkole i dodatkowo ćwiczący tę umiejętność na naszych kursach maturalnych, nie powinien mieć problemów z wybraniem właściwych odpowiedzi. Oczywiście, chwila nieuwagi, odpłynięcie myślami, może spowodować iż ważna w tekście informacja nam umyka. Wierzę, że takich sytuacji nie doświadczyli nasi kursanci i prawidłowo rozwiązali zadania. 

 

Kolejna część – czytanie – rozpoczęła się od zadania, w którym trzeba było dopasować nagłówki do czterech części tekstu. Moim zdaniem jest to ćwiczenie dość łatwe, ćwiczone na kursie, nie sądzę, aby nasi uczniowie mieli z nim problemy. Następne zadanie to trzy teksty związane z pracą, do nich, zdania podsumowujące treść. Słownictwo nie wydaje się być zbyt skomplikowane, słowa kluczowe, typu „encourage” czy „married couple” powinny być znane, jako że wystąpiły w naszych ćwiczeniach leksykalnych. Następne zadanie to historia „miasteczka z planu filmowego”. Według mnie jest to zadanie najtrudniejsze w tej części. Sporo zawartych w tekście informacji mogło zmylić czytającego. Występujące nazwy różnych krain geograficznych i zwroty akcji wymagały skupienia i dokładnej analizy. Wierzę, że ćwiczenia w czytaniu, dość często występujące w materiałach kursowych, pozwoliły oswoić się z tym typem zadania i abiturienci zaznaczyli poprawne odpowiedzi.

 

Kolejne zadanie, żartobliwy tekst o studentach i profesorze to typ ćwiczenia, który jest niespecjalnie lubiany przez słuchaczy. Wymaga dobrego zrozumienia treści. Nie ma innego sposobu na opanowanie tego typu zadań niż nauka słownictwa, struktur gramatycznych i regularne rozwiązywanie zadań maturalnych.

 

Struktury leksykalno gramatyczne, będące kolejną częścią matury na poziomie podstawowym to ta część egzaminu, która wypada najgorzej w statystykach ogólnopolskich. W tym roku pojawiły się takie struktury jak II tryb warunkowy, wyrażenia typu „pay attention”, „so”, „such”, „don’t mind”, stopniowanie przymiotników czy czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous. Wszystkie wyżej wymienione struktury zostały omówione i kilkakrotnie przećwiczone na kursie. Pilnych słuchaczy nie powinny zaskoczyć i  mam nadzieję, że rozwiązali te zadania poprawnie.

 

Ostatnia cześć egzaminu to standardowo wypowiedź pisemna. To kolejny rok, kiedy zdający poziom podstawowy piszą tylko tekst nieformalny. W tym roku mieli za zadanie napisanie wpisu do bloga. Tematem były wrażenia ze spotkania ze znanym aktorem, a w tym: informacja o zdobyciu zaproszenia i osobie towarzyszącej, miejscu spotkania, przebiegu i zachęta do obejrzenia filmu. Oceniam to zadanie jako nietrudne. Wymagało znajomości podstawowych czasów przeszłych i „odrobiny wyobraźni” apropos tematu. Myślę, że niejednokrotnie pisane - wspólnie i indywidualnie - teksty na naszych zajęciach pozwoliły słuchaczom opanować takie obszary jak umiejętność realizacji treści, spójność i logika, zakres środków językowych i poprawność środków językowych.

 

Z całego serca życzę pozytywnych wyników tegorocznym abiturientom. Mam nadzieję, że sukces zarówno na egzaminie pisemnym, jak też ustnym, pozwoli Wam na kontynuowanie nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

 

Cezary 

Lektor języka angielskiego Collegium Novum

 

Komentarz do matury 2016

poziom rozszerzony

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbyła się w tym roku 6 maja w godzinach popołudniowych. Po raz drugi matura pojawiła się w nowej formule i obejmowała zadania sprawdzające następujące umiejętności: słuchanie, czytanie, struktury leksykalno-gramatyczne oraz pisanie. Arkusz składał się jak w poprzednim roku z 10 zadań i uczniowie mieli 150 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.

 • Jak zawsze uczniowie rozpoczęli arkusz od rozumienia ze słuchu, które składa się z trzech zadań i uczeń może otrzymać za wykazanie się ta umiejętnością 12 punktów.  Pierwsze zadanie wymagało od ucznia wykazaniem się zrozumieniem szczegółów, które pozwalają na odrzucenie nieprawidłowych odpowiedzi. W tym zadaniu pojawiły się trzy odrębne teksty dotyczące różnych zagadnień. Teksty nawiązywały do trzech różnych sytuacji – wypowiedzi związanej z programem dla młodych naukowców, wizyty w banku celem uzyskania korzystnej pożyczki oraz opinii dotyczącej wydatków na badanie kosmosu. Zadanie nr 2 było typowym zadaniem na dobieranie informacji. Cztery osoby wypowiadały się na temat standardów usług. Zadanie nr 3 sprawdzało umiejętność wyboru właściwej informacji. Uczniowie wysłuchali rozmowy z producentem programów kulinarnych. Mam nadzieje, że moi uczniowie nie mieli problemów z wyborem poprawnych odpowiedzi, ponieważ słownictwo dotyczące powyższych zagadnień zostało powtórzone podczas zajęć.
   
 • Kolejne trzy zadania sprawdzały umiejętność rozumienia tekstów pisanych. (Można było zdobyć 13 punktów) W zadaniu nr 4 pojawiły się trzy teksty opisujące różne hotele i ich ofertę dla odwiedzających. Zadaniem ucznia było ustalenie na podstawie podanych szczegółów, w którym z trzech tekstów znajduje się odpowiedz na podane cztery pytania. Jeden z tekstów zawierał odpowiedz na dwa pytania, czyli mógł być wykorzystany dwukrotnie. Myślę, ze moi słuchacze poradzili sobie z tym zadaniem, ponieważ ten rodzaj zadań pojawiał się często na zajęciach a tematyka związana z turystyka została przez nas dokładnie omówiona. Zadanie nr 5 sprawdza umiejętność rozpoznawania związków miedzy poszczególnymi częściami tekstu. Tematyka tego zadania była interesująca dla uczniów gdyż dotyczyła przenośnej elektroniki użytkowej a wiadomo ze młodzież kocha tego rodzaju gadgety. Zadanie nr 6 składało się z dwóch tekstów, które opisywały reakcję ludzi na dłuższe oczekiwanie w dwóch różnych miejscach. Uczeń musiał się wykazać umiejętnością określania intencji autora, znajdywaniem w tekście potrzebnych informacji, rozróżniania faktów i opinii. Po przeczytaniu tekstów mogę stwierdzić, że pojawiło się w nich sporo bogatego słownictwa ale mam nadzieje ze mimo to uczniowie byli w stanie znaleźć właściwe odpowiedzi i zrobić to zadanie poprawnie.
   
 • Zadania od 7 do 9  sprawdzały znajomość środków językowych. (Można było zdobyć 12 punktów za wykazanie się znajomość stosowania środków językowych ) W tym roku pojawiły się zdania typu: wielokrotny wybór, dobieranie i słowotwórstwo oraz parafraza zdań.  Jak zawsze uczniowie szczególnie obawiali się zadań sprawdzających wiedze leksykalno-gramatyczną.  Mam  nadzieje, że ćwiczenia które zrobiliśmy  podczas całorocznych zajęć i konsultacji pozwoliły wam  poprawnie  rozwiązać  te zadania.
   
 • Ostatnia część naszego egzaminu to wypowiedz pisemna, za której poprawne napisanie uczeń może otrzymać 13 punktów. W tym toku  pojawiła się ulubiona forma pisemna moich uczniów - rozprawka oraz artykuł. Napisaliśmy wiele wypowiedzi pisemnych wiec jestem przekonana, że ta cześć arkusza maturalnego została napisana przez wszystkich bez większych problemów. Uważam,  że tematy były bardzo przystępne  i każdy napisał poprawne wypracowanie.  
   

Oczywiście zgodnie z obietnicą trzymałam kciuki za was wszystkich podczas egzaminu pisemnego i mam nadzieje, że tegoroczny arkusz maturalny nie był dla was zaskoczeniem. Czekam na wiadomości o waszych wynikach z ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. Mam  nadzieje, że wiedza, która uzyskaliście podczas spotkań pomogła wam uzyskać satysfakcjonujący was wynik z egzaminu maturalnego. Dziękuje wszystkim za wspólna pracę i czekam na wasze wyniki.

Monika

Lektor Języka Angielskiego Collegium Novum
 


poziom podstawowy

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbyła się w tym roku 6 maja.
Zgodnie z obowiązującą formułą obejmowała zadania dotyczące następujących obszarów: słuchanie, czytanie, struktury leksykalno - gramatyczne oraz pisanie. Słuchacze kursu doskonale znali te struktury egzaminu, więc w żadnym razie nie były one dla nich zaskoczeniem.

Trzy pierwsze zadania dotyczyły sprawdzenia umiejętności słuchania. Pierwsze zadanie to standardowe „true/false” – wywiad z organizatorką festiwalu; zadanie drugie to cztery wypowiedzi nawiązujące do dbania o sprawność fizyczną, tutaj zdający dopasowywali podane zdania do wypowiedzi, natomiast zadanie trzecie to wybór właściwej odpowiedzi, zgodnie z treścią sześciu nagrań.  Moim zdaniem ani treść tych nagrań, ani konstrukcja zadań nie sprawiły naszym słuchaczom problemów. Bardzo duża liczba zadań na słuchanie, które przerobiliśmy w ciągu roku szkolnego pozwoliły opanować tę umiejętność nawet tym, którzy zawsze uważali słuchanie za ich „piętę achillesową”.

Kolejne polecenia sprawdzały umiejętność czytania teksów. Pierwszy z nich dotyczył trików reklamowych. Myślę, że to było jedne z łatwiejszych zadań na tej maturze. Słownictwo wydaje się być dość oczywiste, omawiane było i przypominane wiele razy na naszych zajęciach, formuła zadania też była często ćwiczona. Następne zadanie to trzy teksty: wspomnienie z podróży, krótki list z zażaleniem na hotel i fragment książki J.K. Rowling o Harrym Potterze. Odpowiedzi, z których trzeba było wybrać właściwą może były delikatnie podchwytliwe. Myślę jednak, że chwila skupienia pozwoliła dokonać właściwego wyboru. Kolejne zadanie to był tekst i znów wybór właściwych odpowiedzi zgodnych z jego treścią. Wymagało ono dość dokładnego przeczytania tekstu i zwrócenia uwagi na szczegóły. Prawdą jednak jest, że tego typu teksty były tak często czytane na kursie, że nasi uczniowie z pewnością potrafili dokonać właściwych wyborów. Myślę też, że nie bez znaczenia były ćwiczenia poświęcone słownictwu. Wielokrotnie powtarzałem słuchaczom, że słowa, których się uczymy lub powtarzamy mogą być kluczowe w rozwiązywaniu tego typu zadań.

Struktury leksykalno gramatyczne, którym były poświęcone kolejne zadania to: tekst z lukami, które trzeba było wypełnić, dokonując wyboru zdań (mówiący o początkach kariery Stevena Spielberga), tekst z lukami o Nowym Jorku (tu zdający dokonywali wyboru słów lub wyrażeń oraz zadanie stricte gramatyczne), wybór poprawnego  doboru tłumaczenia fragmentów zdań. Struktury te wystąpiły na zajęciach, które były poświęcone gramatyce. Nie powinny były sprawić problemów naszym tegorocznym abiturientom.

Ostatnia część tegorocznej matury to mail do koleżanki z Anglii, w tym: opis występu artystycznego, wyrażenie obaw związanych z tym występem, informacja o zakupie i plany związane z wolnym czasem podczas pobytu za granicą. Część zdających uważa tę część matury za najtrudniejszą i ma obawy związane z pisaniem. Dlatego też na zajęciach wielokrotnie omawialiśmy punktowane w tej części kwestie takie jak realizacja treści, zachowanie spójności i logiki, zakres środków językowych oraz poprawność. Uważam więc, że pilnie uczestniczący w naszych lekcjach słuchacze wyszli z tego zadania z obronną ręką i osiągnęli satysfakcjonujące ich wyniki.

Szczerze życzę wszystkim moim słuchaczom jak najlepszych rezultatów. Mam na myśli część pisemną oraz ustną. Mam nadzieję, że wyniesiona z zajęć wiedza oraz zyskana pewność siebie będzie procentować w przyszłości zarówno na kolejnych etapach nauki, jak też w przyszłej karierze zawodowej.

Cezary

Lektor Języka Angielskiego Collegium Novum
 

Komentarz do matury 2015

poziom rozszerzony

W tym roku szkolnym matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym została napisana przez uczniów w nowej formule „Matura 2015”. Zmieniono długość trwania egzaminu oraz ilość arkuszy egzaminacyjnych. Obecnie uczniowie pisali egzamin 150 minut i egzamin nie miał już podziału na dwie oddzielne części ponieważ był w postaci jednego arkusza egzaminacyjnego. Słuchacze Collegium Novum podczas naszych spotkań rozwiązywali zadania pojawiające się w nowej formule egzaminu maturalnego wiec rodzaje zadań, które pojawiły się w majowej sesji egzaminacyjnej nie były dla nich niczym nowym.

 • Arkusz składa się obecnie z 10 zadań i każda poprawna odpowiedz może otrzymać jeden punkt (w poprzednich latach uczniowie mogli otrzymać za niektóre odpowiedzi 0,5 punktu). 50 punktów to nadal maksymalna ilość punktów, która uczeń może uzyskać za poprawne napisanie całego arkusza egzaminacyjnego.
   
 • Jak co roku uczniowie rozpoczęli arkusz od rozumienia ze słuchu, które składało się z trzech zadań. Zmniejszyła się liczba punktów możliwych do uzyskania ponieważ obecnie uczeń otrzymuje 12 punktów za rozumienie ze słuchu (o 3 punkty mniej niż w poprzedniej formuje egzaminu maturalnego) ale zwiększyła się różnorodność tekstów i sprawdzanych umiejętności. Pojawiło się nowe zadanie, w którym uczeń musi się wykazać umiejętnościami takimi jak określanie intencji autora/nadawcy teksu lub kontekstu wypowiedzi. Zadanie nr 1 wymagało od ucznia wykazania się zrozumieniem szczegółów, które pozwalały na odrzucenie nieprawidłowych odpowiedzi. W tym zadania pojawiły się trzy odrębne teksty dotyczące różnych zagadnień. Zadanie nr 2 było typowym zdaniem na dobieranie informacji. Podczas gdy, zadanie nr 3 sprawdzało umiejętność wyboru właściwej informacji. Nasi słuchacze mieli szanse ćwiczyć tego rodzaju umiejętności podczas naszych zajęć. Słownictwo pojawiające się w rozumieniu ze słuchu również nie było zaskoczeniem dla naszych słuchaczy ponieważ kilkakrotnie poruszaliśmy tematy dotyczące ochrony i opieki nad zwierzętami oraz  badań i podróży kosmicznych.
   
 • Kolejne zadania sprawdzały umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Uczeń mógł otrzymać 13 punktów za poprawne rozwiązanie tych zadań. Zadanie nr 4 dotyczące oglądania filmów podczas lotu samolotem było nowością w nowej formule egzaminu maturalnego. W tym zadaniu pojawiły się trzy teksty powiązane tematycznie. Zadaniem ucznia było ustalenie na podstawie pewnych szczegółów w którym z trzech tekstów dotyczących tego samego tematu znajduje się odpowiedz na podane pytania. Myślę, ze moi uczniowie poradzili sobie w tym zadaniem perfekcyjnie ponieważ ten rodzaj ćwiczenia pojawiał się na zajęciach i uczniowie nie mieli problemów z wyborem poprawnych odpowiedzi na podawane pytania. Zadanie nr 5 jest zadaniem znanym z starej formuły egzaminu maturalnego, które sprawdza umiejętność rozpoznawania związków pomiędzy poszczególnymi częściami teksu. Poprawne rozwiązanie tego zadnia wymaga od ucznia wyczucia logiki i spójności tekstu oraz zauważenia słów łączących zdanie z zdaniem poprzednim i następnym. Za mojego punktu widzenia tekst dotyczący map przyszłości był przystępny dla uczniów. Tematyka tego zadania była interesująca i podobne zadania pojawiały się w rozwiązywanych podczas naszych spotkań arkuszach egzaminacyjnych. Uczniowie bardzo dobrze rozwiązywali ten typ zadania na naszych zajęciach. Nowym elementem w tegorocznym egzaminie maturalnym było zadanie nr 6, w którym pojawiają się dwa testy po podobnej tematyce. Tegoroczne zadanie nr 6 związane było z tematem pracy. Uczeń musiał się wykazać umiejętnością określania intencji autora, znajdywania w tekście potrzebnych informacji, rozróżniania faktów i opinii oraz określania głównej myśli tekstu. Po przeczytaniu tych dwóch tekstów mogę stwierdzić, że poziom słownictwa pojawiający się w tych tekstach był bardzo przystępny i sądzę, ze uczniowie byli w stanie wybrać poprawne odpowiedzi.
   
 • Kolejne trzy zadania (zadania od 7-9) sprawdzały znajomość środków językowych. W tym roku pojawiły się zdania typu: wielokrotny wybór, zadania z lukami oraz słowotwórstwo. Można było zdobyć 12 punktów za wykazanie się znajomość stosowania środków językowych. Wiem z rozmów toczących się podczas naszych spotkań, iż moi słuchacze szczególnie obawiali się tych zadań. Mam nadzieje, że ćwiczenia które robiliśmy podczas zajęć i konsultacji pozwoliły wam na bardzo dobre rozwiązanie zadań z tegorocznego arkusza maturalnego. Wszystkie konstrukcje gramatyczne i czasowniki złożone, które pojawiły się w zadaniu nr 9 były przez nas omówione i stosowane w  ćwiczeniowych arkuszach egzaminacyjnych.
   
 • Ostatnia część naszego egzaminu to wypowiedz pisemna, za której poprawne napisanie uczeń może otrzymać 13 punktów. W nowej formule egzaminu pojawiają się już tylko dwa polecania. Uczeń wybiera jedno polecanie i tworzy wypowiedz pisemna. W tym toku (prawdopodobnie dzięki modlitwą moich słuchaczy) pojawiła się rozprawka i list do redakcji. Napisaliśmy wiele wypowiedzi pisemnych wiec jestem przekonana, iż ta cześć arkusza maturalnego została napisana przez wszystkich.
   

Arkusz maturalny w nowej wersji nie był żadnym zaskoczeniem dla słuchaczy Collegium Novum i myślę, ze było lepiej niż się tego spodziewaliśmy. Jestem pewna ze moi słuchacze poradzili sobie doskonale z tegorocznym arkuszem egzaminacyjnym. Oczywiście zgodnie z obietnica trzymałam kciuki za was wszystkich podczas egzaminu pisemnego i cały czas myślę o waszych ustnych egzaminach z języka angielskiego. Jestem pewna, ze wiedza, która uzyskaliście i utrwaliliście podczas spotkań pomogła wam uzyskać doskonały wynik z egzaminu maturalnego. Dziękuje wszystkim za wspólna pracę i czekam na wasze wyniki.

Monika

Lektor Języka Angielskiego Collegium Novum

poziom podstawowy

W tym roku matura z języka angielskiego odbyła się 6 maja o godz. 9.00.
Po raz pierwszy zastosowano nową formułę, dodając zadania poświęcone strukturom językowym (leksykalno –gramatycznym). Zmieniono również ostatnią część arkusza, która polegała na napisaniu tekstu użytkowego. Od tego roku zdający piszą jeden tekst (zamiast dwóch). Według informatora maturalnego powinien on zawierać elementy opisu, uzasadnienia i relacjonowania. Pozostałe części nie uległy większym zmianom. Jak co roku maturzyści rozpoczęli egzamin od tzw. słuchania. Do rozwiązania były trzy zadania. Zaczęło się od wywiadu z uczestniczką konkursu. Należało zaznaczyć zdania zgodne i niezgodne z treścią nagrania. Kolejne zadanie to cztery wypowiedzi związane z hałasem, do których trzeba było dopasować odpowiadające im zdania. Trzecie zadanie to wybór właściwych odpowiedzi zgodnych z treścią usłyszanych tekstów. Analizując transkrypcję tych nagrań można odnieść wrażenie, że nie odbiegają one poziomem trudności od tych występujących na egzaminie w latach ubiegłych. Uczniowie, którzy regularnie uczęszczali na zajęcia nie powinni mieć żadnych kłopotów z rozwiązaniem tych zadań, jako że były one ćwiczone bardzo regularnie. Nie da się nauczyć „słuchać” inaczej niż regularnie ćwicząc tę umiejętność. Nasi słuchacze mieli ku temu wiele okazji, nie sądzę wiec, żeby tegoroczne teksty ich zaskoczyły.

Następna część matury to standardowo czytanie. Tym razem tekst o wieżowcu w Londynie. Tu trzeba było dopasować nagłówki do części tekstu. Jest to formuła wielokrotnie ćwiczona w ramach naszych zajęć. Drugie zadanie to trzy teksty związane z jedzeniem. Zdający wybierali właściwe odpowiedzi zgodne z treścią przeczytanych fragmentów. Formuła dość rzadko stosowana w arkuszach egzaminacyjnych. Według mnie zadanie umiarkowanie łatwe.

Zadanie kolejne zawiązane z czytaniem to standardowy tekst, tym razem o Nowej Zelandii i wybór właściwej odpowiedzi, zgodnej z treścią. Jest to najczęściej ćwiczony i analizowany typ zadania w naszych materiałach. Z czystym sumieniem twierdzę, że nasi uczniowie sobie doskonale z tym ćwiczeniem poradzili.

Następna część to nowość na maturze, zadania leksykalno - gramatyczne. Na początek tekst z lukami, które należało wypełnić brakującymi zdaniami. Następnie tekst z lukami, które również należało wypełnić, tak aby całość była spójna logicznie i gramatycznie. Potem ćwiczenie ze zdaniami, które zdający miał sparafrazować dokonując odpowiedniego wyboru.

Warstwę leksykalną oceniam jako dość przystępną. Jeśli chodzi o gramatykę, również nie sądzę, aby nasi uczestnicy kursów mieli problemy. Słówka i gramatyka to elementy stale obecne na zajęciach, wielokrotnie ćwiczone, omawiane i wyjaśniane.

Na koniec część otwarta egzaminu, e-mail do kolegi, od tego roku 80 – 130 słów, opis biegu ulicznego. Nie powinien sprawiać trudności naszym słuchaczom, którzy wykonali mnóstwo ćwiczeń z zakresu słownictwa, gramatyki oraz zasad formalnych niezbędnych do napisania tego rodzaju listu.

Wśród naszych słuchaczy znaleźli się też tacy, którzy zdawali tzw. starą maturę, charakterystyczną dla formuły obowiązującej do 2014r. W arkuszu znalazły się trzy zadania poświęcone słuchaniu, w tym zadanie typu true/false, potem dopasowywanie nagłówków do wiadomości radiowych oraz wybór właściwej odpowiedzi po przesłuchaniu rozmowy z przewodnikiem. Poziom nie odbiegający od tekstów na tzw. „nowej” maturze, wielokrotnie ćwiczony na zajęciach.

Następnie dość klasycznie skonstruowane rozumienie tekstu pisanego, w tym dopasowywanie nagłówków, true/false oraz wybór właściwej odpowiedzi, zgodnej z treścią przeczytanego tekstu. Ostatnie z wymienionych zadań według mnie dość trudne, jako że oparte na narracji, wymagające skupienia w czytaniu. Miejmy nadzieję, że abiturienci byli wystarczająco skoncentrowani i poprawnie zaznaczyli odpowiedzi.

Na koniec dwa teksty użytkowe. Krótka forma wypowiedzi moim zdaniem dość przystępna. Co się tyczy listu, to zaproponowano list nieformalny, identyczny w treści jak ten występujący w nowej formuje matury opisanej powyżej.
Jestem przekonany, że wszyscy zdający poradzili sobie z zadaniami występującymi w tegorocznych arkuszach maturalnych.

Życzę wszystkim powodzenia na dalszych etapach edukacji.

 
Komentarz do matury 2014

poziom podstawowy

 

       Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym w roku 2014 nie odbiegał w żaden sposób (ani strukturalnie, ani na poziomie trudności) od tych odbywających się w latach ubiegłych. Składał się standardowo z ośmiu zadań mających na celu zbadanie umiejętności rozwiązywania zadań w obrębie trzech płaszczyzn: słuchania, czytania i pisania.

       W części „Rozumienie słuchanego tekstu” zdający mieli za zadanie rozwiązać trzy zadania.

Pierwsze z nich to klasyczne zadanie typu true/false, drugie to dopasowywanie zdań podsumowujących do wypowiedzi lektorów, trzecie natomiast zadanie to wybór właściwiej odpowiedzi. Wszystkie z wyżej wymienionych zadań to z pewnością najczęściej ćwiczone warianty

podczas kursu. Słuchania nie da się nauczyć inaczej niż poprzez regularne ćwiczenie tej umiejętności. W związku z tym na kursie uczący się nie tylko słuchają na każdych zajęciach, ale również wraz z prowadzącym analizują swoje odpowiedzi, uczą się odnajdywać najbardziej istotne treści oraz poznają wszystkie możliwe typy tekstów mówionych.

       Druga część egzaminu - rozumienie tekstu pisanego - składa się, jak w latach poprzednich, z trzech zadań. Pierwsze zadanie to tekst zaczerpnięty ze strony independent.co.uk poświęcony w głównej mierze adaptacjom „Pride and prejudice” Jane Austin. Zadanie polega na dopasowywaniu nagłówków do fragmentów tekstu. Zadanie drugie to tekst z „This Rough Magic, Mary Sewart, retold by Diane Mowat, OUP 2000”, oraz zdania, które należy określić jako prawdziwe lub fałszywe. Następnie zadanie trzecie to tekst prasowy z www.news.sky.com; www.guardian.co.uk i do tego ćwiczenie polegające na wyborze właściwej odpowiedzi, zgodnej z treścią tekstu. Czytając treści tych tekstów, jak też zadania do wykonania, należy stwierdzić, że nie powinny one przysporzyć słuchaczom trudności. Wydają się nie być specjalnie trudnymi zarówno w warstwie leksykalnej, jak też zadania do nich skonstruowane pozbawione są dwuznaczności i „pułapek”. Analizując tę część matury nie da się nie zauważyć, że teksty czytane i omawiane na kursie nie tylko nie odbiegają od nich poziomem, ale również w pełni wyczerpują wszystkie możliwe opcje, w tym fragmenty opowiadań, wycinki prasowe, artykuły popularno-naukowe i inne rodzaje tekstów pisanych.

       Trzecia część matury pisemnej to dwa teksty użytkowe. Na początek wiadomość do kolegi z kursu językowego - typ tekstu doskonale znany słuchaczom kursu, omawiany i ćwiczony niejednokrotnie. Na koniec list nieoficjalny do znajomego z Anglii. Część abiturientów obawiała się listu oficjalnego, w związku z tym byli prawdopodobnie mile zaskoczeni formą nieoficjalną. 

Przesadą byłoby stwierdzenie, że tym razem list był zupełnie bezproblemowy. Należało przekazać sporo informacji, w tym: poinformować o sprzedaży, wyrazić zadowolenie, napisać o swoich planach czy opisać zaistniały problem. Niemniej jednak, słuchacze, którzy pilnie uczestniczyli w zajęciach, pamiętali o wielokrotnie wyjaśnianych zasadach gramatycznych, stososwali struktury gramatyczne oraz nie zapomnieli o stale podkreślanych podczas kursu regułach dotyczących zachowywania odpowiedniej formy. W związku z tym nie powinni mieć najmniejszych powodów do obaw co do wyników z tej części egzaminu z języka angielskiego.

       Uczestnicy kursu nie powinni mieć również obaw co do części ustnej egzaminu maturalnego. Ogromna liczba omówionych zestawów, liczne ćwiczenia grupowe i indywidualne, nieustannie przypominane słownictwo i struktury gramatyczne powinny pozwolić wszystkim zdającym odnieść sukces na maturze i rozwinąć ogólne kompetencje językowe przydatne na studiach oraz w życiu prywatnym i zawodowym.

       Z całego serca życzę wszystkim zdającym powodzenia na maturze i sukcesów w rekrutacji na wymarzone studia.

 

Cezary   
  

Komentarz do matury 2014
poziom rozszerzony

7 maja uczniowie napisali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Tegoroczny egzamin maturalny był tematem wielu rozmów i spekulacji związanych z poziomem trudności egzaminu. Uczniowie obawiali się, że egzamin będzie trudniejszy w związku z zmieniającą się  formułą egzaminu z języków obcych w kolejnym roku szkolnym.

 

Egzamin maturalny z języka angielskiego z maja 2014 miał jak zawsze już od wielu lat tak samą formułę. Egzamin składał się z części 1 i części 2 czyli do zrobienia było 9 zadań sprawdzających umiejętności:  rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, stosowania struktur gramatyczno-leksykalnych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. 

 

Część pierwsza egzaminu pisemnego spełniła oczekiwania moich kursantów. Zadanie pierwsze i drugie, sprawdzające umiejętność zastosowania struktur gramatyczno-leksykalnych były dość podchwytliwe i dawały do myślenia ale uważam, iż większość moich kursantów rozwiązała te zadania poprawnie. Podczas zajęć rozwiązywaliśmy dużo zadań, które ćwiczyły i utrwalały umiejętność rozwiązywania tego rodzaju problemów. Ponadto, w zadaniu trzecim znalazły się  trzy formy pisemne, które uczniowie wielokrotnie pisali podczas zajęć czyli rozprawka, recenzja oraz mniej lubiane opowiadanie. Na podstawie rozmów z moimi uczniami wiem, ze większość moich słuchaczy wybrała rozprawkę. Mam nadzieję, ze wszyscy pamiętali o właściwej kompozycji i zastosowaniu zwrotów, których się uczyliśmy podczas zajęć. 

 

Część druga egzaminu sprawdzała pozostałe umiejętności (umiejętność rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność  zastosowania struktur gramatyczno-leksykalnych). Zadania nr 4, 5 i 6 miały formułę z poprzednich lat co oznacza że uczniowie nie zostali zaskoczeni niczym nowym. Zadanie nr 4 (prawda /fałsz) i zadnie nr 5 (dobieranie) moim zdaniem były na znanym uczniom poziomie trudności. Zadnie nr 6 na temat wizyty grupy miłośników spacerów na łonie natury (ang. ramblers) w Nowym Jorku również pod względem trudności nie wykraczało poza znane kryteria. Jednak uważam, że to zadanie (wybór wielokrotny) mogło sprawić uczniom trochę problemów ponieważ tego typu zadnia zawsze szczególnie stresują kursantów. Mam jednak nadzieję, że moi słuchacze bez większych problemów wybrali poprawne odpowiedzi we wszystkich typach zadań ponieważ podczas zajęć słuchaliśmy bardzo dużo podobnych zadań maturalnych.  

 

Zadania nr 7 i 8 sprawdzały umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Uczniowie twierdzili, że zadanie nr 7 było dla nich najtrudniejsze do zrobienia, jednakże po przeczytaniu tego tekstu stwierdzam, że jako fragment literacki jest to tekst przystępny do właściwego rozwiązania zadania typu wielokrotny wybór. Trudniejsze wydawało  mi się zadanie nr 8 (typu dopasowanie), ponieważ uczniowie zawsze się stresują tego typu zadniami. Po przeczytaniu tekstu muszę jednak powiedzieć, że jest on fajny i dość łatwy do poprawnego rozwiązania. Ostatnie zadanie nr 9 wymagało znajomości gramatyki i idiomów, które utrwalaliśmy podczas naszych spotkań.

 

Mam nadzieje, że moi słuchacze wykorzystali wiedzę przekazaną podczas zajęć i rozwiązali arkusze egzaminacyjne jak najlepiej. Trzymam kciuki za wszystkich moich maturzystów i czekam teraz na wasze wyniki. 

 

Monika

 

Komentarz do matury 2013

poziom podstawowy

9 maja 2013 roku o godzinie 9.00 odbył się egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Obejmował on standardowo sprawdzenie umiejętności rozwiązywania zadań w obrębie trzech płaszczyzn: słuchania, czytania i pisania.

Jeśli chodzi o reakcje abiturientów, którzy się ze mną skontaktowali to są one pozytywne. Zadania mieszczące się w obrębie części "Listening" określają jako umiarkowanie łatwe. O ile niektórzy nie byli pewni swoich odpowiedzi w zadaniu numer 1 (fragment audycji radiowej na temat ciekawego maratonu), to słuchania numer 2 i 3 określają jako niezbyt skomplikowane. Zadanie drugie to wypowiedzi osób, które dzielą się swoimi wrażeniami na temat ślubu pary książęcej Williama i Catherine Middletown a zadanie trzecie to wywiad z opiekunką zwierząt w zoo. Wypowiedzi w tych nagraniach wydają się dość wyraźnie artykułowane i pozbawione niuansów językowych uniemożliwiających poprawne rozwiązanie zadań typu "true or false" oraz test wyboru. Słuchacze regularnie uczęszczający na zajęcia z pewnością byli na tyle osłuchani (ćwiczenia ze słuchania odbywają się niemal na każdych zajęciach), że poradzili sobie z tą częścią egzaminu.

Drugi etap matury pisemnej z języka angielskiego to zwyczajowo tak zwane "czytanie". Trzy zadania i trzy teksty obejmują standardowe sposoby sprawdzania tej umiejętności. Zadanie 4. to tekst "How to select a flatmate"zaadaptowany z www.flatwithme.com.au. Według mnie to jest najprostsza część tej matury. Po pierwsze jest to typ ćwiczenia wielokrotnie omawiany na zajęciach. Po drugie autorzy tak je skonstrułowali, że wybór poprawnej odpowiedzi wydaje się oczywisty. Zadanie drugie to tekst pod tytułem "Italian experience" i do tego sześć zdań, co do których zdający mieli zadanie określić czy są one prawdziwe czy nie. Na pierwszy rzut oka tekst dość długi, niemniej jednak po dokładnym przeczytaniu treść wydaje się być przystępna i rozwiązanie zadania nie powinno było przysporzyć większych problemów. Zadanie trzecie w tej części to historia zapalonego kolekcjonera autografów. Poniżej test wyboru,  który był również wielokrotnie ćwiczony na zajęciach. Warstwa leksykalna, niezbyt trudna, więc wybór poprawnej odpowiedzi niemal na pewno nie był problemem dla tegorocznych maturzystów.

Trzecia część egzaminu to sprawdzenie umiejętności pisania tekstów użytkowych. Na początek ogłoszenie o spotkaniu ze znanym naukowcem. Forma bodajże najczęściej ćwiczona na zajęciach.

Ostatnie zadanie, zadanie ósme - to list tym razem nieformalny. Należało opisać w liście do kolegi swoje doświadczenia związane z założeniem klubu młodzieżowego. Z pewnością nieoficjalna forma listu ucieszyła większość piszących maturę z języka angielskiego. Podstawowa umiejętność stosowania czasów przyszłych, teraźniejszych i przeszłych oraz słownictwo wielokrotnie omawiane na kursie z całą pewnością pozwoliło zdającym pomyślnie napisać list. Mam nadzieję, że słuchacze pokusili się również o zdobycie punktów za tzw. bogactwo językowe, na które staraliśmy się kłaść nacisk na cotygodniowych zajęciach.

Jeśli chodzi o egzamin ustny myślę, że słuchacze sobie również z nim poradzą. Wielokrotnie ćwiczyliśmy wszystkie typy zadać, opisaliśmy wiele ilustracji i odpowiedzieliśmy na niezliczoną liczbę pytań.

Podsumowując maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym uważam, że nie mogła ona zaskoczyć naszych słuchaczy ani warstwą leksykalną ani gramatyczną jak również typami zadań tak często ćwiczonymi na naszych zajęciach.

Szczerze życzę, szczególnie moim uczniom i słuchaczom, ale również wszystkim abiturientom jak najlepszego wyniku na maturze i dostania się na wymarzone studia.

z pozdrowieniami

Cezary

 

poziom rozszerzony

9 maja 2013 roku o godzinie 14.00 odbył się egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym składający się z dwóch części.

Część pierwsza polegała na sprawdzeniu umiejętności ucznia w zastosowaniu różnorodnych struktur gramatyczno-leksykalnych oraz pisania dłuższej wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej.
Część druga sprawdzała umiejętności ucznia w zakresie rozumienia tekstu słuchanego i czytanego w połączeniu z zastosowaniem umiejętności stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.
Maturzyści, którzy skontaktowali się ze mną stwierdzili, że tegoroczny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym był dla nich łatwy i przewidywalny.

Część pierwsza egzaminu z pewnością nie zaskoczyła moich słuchaczy ponieważ zagadnienia gramatyczne i słownictwo które pojawiło się w zadaniu nr 1 i 2 na tegorocznym egzaminie maturalnym zawarte były w materiale zajęć. Zadania, które uczniowie rozwiązywali podczas ostatnich miesięcy pozwoliły im na wyćwiczenie poprawnego zastosowania struktur leksykalno-gramatycznych więc myślę, że ta część egzaminu uczniowie napisali poprawnie.
W oparciu o moje doświadczenie musze stwierdzić ze uczniowie zawsze się stresują wypowiedzią pisemna. Moi słuchacze szczególnie nastawiali się na wybór rozprawki i dlatego uważam ze najwięcej osób prawdopodobnie wybrało temat nr 1 z zadania nr 3. Uważam, że rodzaje wypowiedzi wieloaspektowej które pojawiły się na egzaminie nie wystraszyły naszych słuchaczy ponieważ zasady poprawnego pisania rozprawek, opowiadań jak i opisów zostały szczegółowo omówione podczas zajęć.

Część druga egzaminu maturalnego składająca się z zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz rozpoznania i zastosowania struktur gramatycznych również nie zaskoczyła naszych kursantów. Zadania, które pojawiły się na tegorocznym egzaminie maturalny dotyczyły zagadnień tematycznych takich jak np. zakupy, sport, kultura, technika, zdrowie. Uczniowie określili zadania z rozumienia ze słuchu jako łatwe i stwierdzili ze warto było ćwiczyć podobne zadania przez cały rok. Zadania dotyczące rozumienia tekstu czytanego także nie były moim zdaniem zaskoczeniem dla moich kursantów ponieważ na wszystkich zajęciach wykonywaliśmy tego typu ćwiczenia (zadania wielokrotnego wyboru, dobieranie, zastosowanie i rozpoznanie właściwych struktur leksykalno-gramatycznych). Uważam ,że uczniowie, którzy zastosowali się do moich porad i aktywnie brali udział w zajęciach byli w stanie napisać tegoroczny egzamin z bardzo dobrym wynikiem.

Ponadto, chciałabym raz jeszcze życzyć powodzenia wszystkim mat podczas egzaminów ustnych. Jeszcze raz gratuluję osobom, które już zdały ten egzamin ze znakomitymi wynikami (co mogę uczciwie stwierdzić po przeczytaniu waszych miłych smsów i maili) i trzymam kciuki za moich pozostałych kursantów.
Powodzenia

Monika
Collegium Novum

 


Komentarz do matury 2012

poziom podstawowy

Tegoroczna matura z języka angielskiego tylko częściowo różniła się od tej z lat poprzednich. Część pisemna odbywała się na tych samych zasadach jak w latach ubiegłych. Składała się standardowo z trzech części: słuchanie, czytanie i pisanie.

Słuchanie obejmowało trzy typy zadań. Pierwsze to zadanie typu true/false – wywiad z reżyserką filmów dokumentalnych. Sądzę, że ten rodzaj zadania nie był obcy słuchaczom naszego kursu. Przesłuchawszy niezliczoną ilość takich tekstów zdający dokładnie znali niuanse i sposoby wyławiania prawidłowych fragmentów tekstu. W moim przekonaniu treść i język używany w tym wywiadzie nie był trudny. Słownictwo sukcesyjnie omawiane na kursie (choćby część, która poruszała temat sztuki i rozrywki oraz świata naturalnego) w pełni obejmowało poruszane w zadaniu tematy.

Zadanie drugie to typ ćwiczenia, w którym dopasowujemy nagłówki do wygłaszanych wiadomości. Moim zdaniem typ ten funkcjonuje zdecydowanie częściej w dziale poświęconym tekstom czytanym. Niemniej jednak uważam, że było to zadanie łatwe i śmiem twierdzić, że w ogromnej większości słuchacze rozwiązali je poprawnie. Przy odrobinie koncentracji nie da się nie wskazać odpowiedniego zdania podsumowującego usłyszaną wiadomość.

Zadanie trzecie to klasyczny i bez przerwy pojawiający się na maturze typ słuchania polegający na wyborze właściwej odpowiedzi lub kontynuacji zdania. Moim zdaniem to zadanie było najtrudniejsze na tegorocznej maturze. Wymagało koncentracji i umiejętności precyzyjnego znalezienia poprawnych odpowiedzi. Jeśli chodzi o warstwę leksykalną nie powinna była być problemem dla naszych słuchaczy. Temat zakupów online był wielokrotnie omawiany i powtarzany w kontekście tekstów pisanych, czytanych jak też w ramach dialogów prowadzonych w trakcie ćwiczeń do matury ustnej. Nie sądzę, aby stanowił zaskoczenie dla uczestników naszych kursów.

Część poświęcona czytaniu tekstów obejmowała trzy rodzaje zadań: dobieranie właściwych nagłówków, zadanie typu true/false oraz dobieranie właściwych odpowiedzi.

Jeśli chodzi o zadanie pierwsze to był to wybór nagłówków do fragmentów tekstu o dziele J. R. R. Tolkiena. Zadanie wydaję się być łatwe. Opierając się na opiniach przesłanych przez naszych słuchaczy stwierdzam, że nie mieli oni problemów z rozwiązaniami. Treść dość przystępna, słownictwo umiarkowanie trudne, ale zrozumiałe dla słuchaczy, którzy na naszych kursach rozwiązywali liczne ćwiczenia tego typu.

Zadanie drugie to fragment „The Mouse on Mango street” Sandry Cisneros. Tekst napisany językiem literackim, na pierwszy rzut oka trudny. Wydaje się jednak, że zdania typu true/false nie stanowiły problemu dla zdających. Ten typ ćwiczenia to bodajże najczęściej ćwiczona forma. O ile nie przeszkodziła trema, jestem pewien, że nasi absolwenci poradzili sobie z zadaniem.

Zadanie trzecie to tekst zaczerpnięty z „Daily mail”, wraz z testem wyboru. Typ ćwiczenia standardowy, nie odbiegający od tych ćwiczonych na zajęciach, średnio trudny język, myślę, że zadanie najłatwiejsze w tej części egzaminu.

Jak zwykle najwięcej emocji wśród abiturientów wzbudza ostatnia część egzaminu pisemnego – krótka i długa forma wypowiedzi. Tym razem zdający mieli za zadanie napisać wiadomość do kolegi o odwołanym meczu. Z pewnością niektórzy zdający mogli mieć chwilową wątpliwość dotyczącą wyboru odpowiedniego słownictwa. Mam na myśli konkretne sformułowanie wymagane w punkcie odnoszącym się do samej informacji o „odwołaniu meczu”. Z drugiej strony cieszy mnie relacja niektórych z naszych słuchaczy, którym doskonale utkwiło choćby takie wyrażenie jak „cancel a match”.

List do byłego nauczyciela języka angielskiego to temat dłuższej formy wypowiedzi. Problemem mogła być decyzja co do formy listu; na pierwszy rzut oka oficjalna. Jednakże znając realia i relacje w krajach anglosaskich kwesta ta nie jest taka oczywista. Nie powinna była też stanowić o odebraniu punktów za tak zwaną „formę”. Co do treści: poinformowanie o zamiarze zorganizowania spotkania, zaproszenie, przedstawienie pomysłu czy też prośba o potwierdzenie przybycia są to wyrażenia wielokrotnie przypominane i ćwiczone na naszych kursach. Relacje uczestników, które do mnie dotarły świadczą o tym, że poradzili sobie z listem, i spokojnie czekają na wyniki całego egzaminu.

Jeśli chodzi o egzamin ustny to jak wiadomo był on nowością na maturze. Po raz pierwszy abiturienci zdawali go na jednym połączonym poziomie. Dlatego też wywoływał obawy. Temu typowi egzaminu poświęciliśmy szczególnie dużo czasu i energii. Systematycznie ćwiczyliśmy rozmowy w oparciu o podane instrukcje, opisywaliśmy ilustracje i odpowiadaliśmy na niezliczoną ilość pytań. Poza tym ćwiczyliśmy rozmowy dotyczące tak zwanej rozmowy wstępnej, która występuje na początku egzaminu. Tak więc zarówno formuła, jak i szeroko omawiane działy poświęcone słownictwu, pozwoliły przygotować się solidnie do egzaminu ustnego. Jednocześnie symulowane na zajęciach egzaminy pozwoliły na ograniczenie tremy przed „występem” na prawdziwych egzaminach.

Życzę wszystkim pozytywnych wyników na tegorocznym egzaminie maturalnym. Jednocześnie zachęcam przyszłych maturzystów do uczestnictwa w przygotowaniu do matury w roku 2013.
Pozdrawiam,
Cezary
 

poziom rozszerzony

Kurs przygotowujący do matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego miał na celu powtórzenie z słuchaczem zagadnień tematycznych, gramatycznych, rodzajów wypowiedzi pisemnych oraz ćwiczenie umiejętności słuchania, czytania, pisania i mówienia. Przez cały okres trwania kursu uczniowie zapoznali się z procedurami i typami zadań pojawiających się na pisemnym egzaminie maturalnym zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Ponadto, uczniowie przez cały okres trwania kurs ćwiczyli rodzaje zadań pojawiające się na maturze ustnej.

Dnia 10 maja 2012 roku odbył się egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. ?Część pierwsza egzaminu maturalnego sprawdzająca umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych została dokładnie omówiona i przećwiczona w okresie trwania kursu. Podczas każdych zajęć uczniowie wykonywali zadania doskonalące ich umiejętność zastosowania słowotwórstwa oraz zadania doskonalące umiejętność rozpoznawania struktur gramatyczno-leksykalnych. Zagadnienia z tegorocznej edycji maturalnej takie jak właściwe zastosowanie wyrażeń idiomatycznych, czasowników złożonych i modalnych oraz zdań okolicznikowych czasu pojawiły się wielokrotnie podczas naszych zajęć podczas powtórek i rozwiązywania arkuszy maturalnych. Zadanie 3 sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej nie zaskoczyło słuchaczy Collegium Novum. Wszystkie formy wypowiedzi pisemnej zostały szczegółowo omówione i były wielokrotnie pisane przez cały czas trwania zajęć. Na każdych zajęciach słuchacze
pisali przynajmniej jedno wypracowanie. Ponadto, formy pisemne pojawiały się podczas testów i zadań domowych. 

 

Mam wrażenie że wielu moich słuchaczy wybrało trzeci temat: Niektóre szkoły średnie pozwalają uczniom zdecydować, których przedmiotów będą się uczyć w klasie maturalnej. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety takiego rozwiązania, ponieważ zauważyłam, że większość tegorocznych słuchaczy preferowało tę formę wypowiedzi pisemnej uważając ja za najłatwiejszą do napisania. Ponadto, tematyka związana z szkolnictwem została szczegółowo omówiona podczas kursu i uczniowie napisali kilka rozprawek argumentatywnych związanych z tym zagadnieniem maturalnym.

 
Część druga egzaminu maturalnego składająca się z zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur gramatycznych również nie zaskoczyła naszych kursantów. Zadania, które pojawiły się na tegorocznym egzaminie maturalny dotyczyły zagadnień tematycznych takich jak: świat przyrody, kultura, państwo i społeczeństwo, praca, żywienie, turystyka i podróżowanie, szkoła. Wszystkie te zagadnienia tematyczne zostały dokładnie omówione i przećwiczone na zajęciach. Podczas kursu  nasi słuchacze na każdych zajęciach ćwiczyli rozwiązywanie zadań ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego (zadania zamknięte typu prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotnego wyboru).

Podsumowując, kursanci aktywnie biorący udział w kursie przygotowującym do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z pewnością zauważyli, iż  zagadnienia, które pojawiły się na maturze w maju 2012 zostały dokładnie omówione i przećwiczone podczas zajęć w Collegium Novum. 

 

Monika