Historia - 130 godzin zajęć

Dla Matury 2025 w program naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

Kurs maturalny z Historii Collegium Novum polecamy przede wszystkim:

 • maturzystom którzy zamierzają aplikować na kierunki gdzie historia jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym na studia
 • maturzystom - maturę zdającym w 2026 roku (trzecioklasiści);
 • maturzystom z lat ubiegłych (zdającym egzamin maturalny na nowych zasadach - którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne);

a także wszystkim:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą systematycznie bez stresu przygotować sie do egzaminu.

Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym. W  trakcie zajęć wraz z naszym wykładowcą powtórzycie najważniejsze zagadnienia (zasada selekcji i hierarchizacji) oraz przećwiczycie zadania maturalne sprawdzające stopnień opanowywania wymagań ogólnych i szczegółowych przewidzianych w podstawie programowej z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji oraz tworzenia narracji historycznej. Nasz wykładowca wskaże Wam jakie błędy były najczęściej popełniane na egzaminach w latach ubiegłych. Dowiesz się jak ich uniknąć!

Zajęcia są prowadzone w ujęciu problemowym, takie spojrzenie na zjawiska i procesy historyczne są kluczem do sukcesu przy obecnym kształcie egzaminu maturalnego. Nie uczymy tylko faktografii.
W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - każde zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu. W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu.

Atrakcyjność kursu podnoszą także zajęcia dodatkowe z zakresu radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i skutecznej nauki (w cenie zajęć - zobacz w zakładce warsztaty).

Cel kursu
Przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii w taki sposób, aby wynik uzyskany na maturze, umożliwiał przyjęcie na najbardziej oblegane kierunki studiów a w szczególności dostanie się na kierunek studiów tzw. pierwszego wyboru - czyli ten wydział, który jest dla Ciebie najważniejszy!

Program kursu
Każdy kurs posiada swój autorski program, zgodny z podstawą programową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z historii jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2025 i 2026.

Sposób nauczania
Forma mieszana:

 • wykład: powtórzenie materiału od starożytności do końca XX wieku, z podziałem na historię powszechną i historię Polski, uwzględniające najważniejsze wydarzenia, zjawiska, procesy historyczne.  
 • ćwiczenia: kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych oraz rozwiązywania różnego typu zadań maturalnych z różnych obszarów historii.

Oczekiwane rezultaty po kursie:

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu;
 • zapoznanie się z typem zadań umieszczanych w arkuszach;
 • umiejętność odczytywania źródeł historycznych;
 • umiejętność selekcjonowania informacji historycznej przed napisaniem wypracowania.

Materiały do zajęć

 • w formie tradycyjnej - drukowanej
 • w formie elektronicznej (on-line)

Nasi wykładowcy opracowali dla Was materiały (wykłady + ćwiczenia) z których powstanie ponad 500 stronicowy skrypt.