Fizyka - 84 godziny zajęć

ĆWICZENIOWY KURS „OSTATNI TRENING” DO EGZAMINU MATURALNEGO 2024 Z FIZYKI, TO:

  • 84 godziny intensywnej powtórki z fizyki przed maturą,
  • utrwalenie tego co już wiesz i umiesz,
  • rozwinięcie i przypomnienie tego co jeszcze powinieneś wiedzieć i umieć,
  • uporządkowanie całości materiału z zakresu fizyki na poziomie rozszerzonym,
  • nabranie większej pewności i biegłości w rozwiązywaniu zadań maturalnych, a co za tym idzie – większy spokój na maturze w maju.

Ostatni Trening to cykl 11 stacjonarnych, intensywnych zajęć ćwiczeniowych (w sumie 44 godziny lekcyjne) + nagrania wykładów (w sumie 40 godziny lekcyjne - do odtworzenia w dowolnym momencie) - w sumie 84 godziny zajęć.

Zajęcia ruszają już w lutym 2024 roku i kończą się w kwietniu przed maturą.

Część ćwiczeniowa skupia się na praktyce egzaminu maturalnego. W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie typy zadań, których możesz spodziewać się na maturze - każde zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu. To dodatkowy trening przedmaturalny, wzmacniający umiejętności maturalne.  

Część teoretyczna (wykłady) jest wsparciem i uzupełnieniem oraz przypomnieniem najważniejszych wzorów i pojęć, które będą pomocne w efektywnej pracy w części ćwiczeniowej. To taki extra bonus od nas, abyś mógł świetnie przygotować bazę teoretyczną pod rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Ćwiczenia odbywają się w podanych poniżej terminach, raz w tygodniu. Wykłady będą zamieszczane sukcesywnie na dzienniczku kursanta do odtworzenia w dowolnym momencie. Wszystkie zagadnienia prezentowane będą w przystępnej formie, opatrzone szczegółowym komentarzem wykładowcy

Uwaga!
Te kursy dostępny jest wyłącznie w formie on-line u naszego partnera:
https://uniwersytet-maturalny.pl/przedmioty/matura-2023/fizyka